ናይጀርያ፡ ዝዛነዩሉ ገንዘብ ንምርካብ 'ጭውያ' ዘዋደዱ ቆልዑት

ናይራ ናይጄሪያ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ እቶም 'ጨወይቲ' 50 ሽሕ ናይራ ሓቲቶም ነይሮም

ኣብ ናይጄሪያ፡ ፖሊስ ከተማ ጆስ፡ ቆልዓ 10 ዓመት ዝተጨወየ ኣምሲሎም ንክፍታሕ ካብ ኣቡኡ ገንዘብ ንምርካብ ዝተገበረ ናይ 'ጭውያ' ዝርዝር ጉዳይ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ።

ወሃቢ ቃል እታ ከተማ ቴርና ትዮፕቭ "ብዝተጸንዐ መገዲ ዝተዋደደ'ዩ" ኢሉ።

ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ፖሊስ ዝርከቡ ብዕድመ ካብኡ ዕብይ ዝበሉ ኣርባዕተ መሓዙቱ 1365 ዶላር ዝዝርዘር 500 ሽሕ ናይራ (መተዓዳደጊ ገንዘብ ናይጄሪያ) ሓቲቶም ነይሮም።

እዚ ገንዘብ፡ ትምህርቲ እንትዕጾ ንዘዳልውዎ ድግስ [ፓርቲ] ክውዕል ዝሓሰቡዎ'ዩ።

እቲ ጭውያ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣብ ዘለው ሰለስተ መዓልታት፡ ወላዲ ናይቲ ዝተጨውየ ቆልዓ፡ ናይ ስድርኡ ወጻኢታት ክሽፍን ክብል መኪንኡ ሸይጡ ነይሩ።

እዚ ወዲ 15 ዓመት ቆልዓ እዚ ናይ 'ጭውያ' ድርሰት ከዳሉ ከሎ ድማ፡ ኣቡኡ ካብ መሸጣ መኪና ዝረኸቦ ገንዘብ ንምስራቕ ገዛ ኣብ ዝፈተሸሉ እዋን ክረኽቦ ብዘይምኽኣሉ'ዩ።

'እቶም ዓገትቲ' እቲ ዝተብሃለ ገንዘብ ንምሕታት ዝደወልሉ ስልኪ ኣብታ ከተማ ብዝርከብ ናይ ሓደ ህንጻ ቑጽሪ ስልኪ ብምኻኑ ግን፡ ትልሞም ክፈሽል ክኢሉ።

ፖሊስ ኣብቲ ህንጻ እንትበጽሕ፡ እቶም መሓዙት እናዋግዑ'ዩ ረኺቡዎም። ዋላ'ኳ እዚ ሓሳብ ናይዞም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ይኹን፡ ናይ መናእሰይ 18ን 22 ዓመት ክኸውን ከም ዝኽእል ፖሊስ ጠርጢረ እየ ኢሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ