“ንሓርበኛታትና፡ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት ዘይንዝክረሉ ምኽንያት የሎን''

ነበርቲ ሎንዶን መዓልቲ ሓርበኛታት እናዘከሩ Image copyright Yowhanes Tsegay

ኣብ 2016፡ "ሃገራዊ መዓልቲ ሓርበኛታት ክህልወና ኣለዎ" ብዝብሉ ግዱሳት ሃገራውያን ገዳይም ተቓለስቲ ዝጀመረ፡ ንኣበርክቶን ተሳትፎን ኤርትራውያን ሓርበኛታት ንምድማቕ ዝተበገሰ ሃገራዊ ሓሳብ፡ ለብዘበን እውን ንራብዓይ ዓመቱ ኣብ ኣሪዞና፡ ለንደን፡ ዲሲን ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ቦታታትን ብዓብን ንኡስን ውዳበ ይበዓል ኣሎ።  

ብመሰረት እቲ መሰረታዊ ሓሳብ: ብ10 ነሓሰ 2019 ኣብ ኣሪዞና ኣመሪካ: 17 ነሓሰ ከኣ ኣብ ለንደንን ዲሲን "ሓርበኛታትና ንስለ'ቲ ኩሉ ኣበርክቶኹምን ሞያኹምን የቐንየልና!" ብዝብል መንፈስ፡ ነቶም ንናጽነት ኤርትራ ዝተቓለሱ፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ፡ ዕድመኦም፡ ንእስነቶም፡ ወርቃዊ ግዜኦም ወፍዮም ካብ ብሱል ጥረ ኮይኖም፡ ከቢድ ኣካላውን ስነ-ኣእሙራዊ በሰላን ተሰኪሞም፡ ንዝተረፈ ህይወቶም ብኸቢድ ሃለዋት ንዝሓልፉዎ ዘለው "ጀጋኑኦም" ዘኪሮም።

ኣብቲ ኣብ ኣሪዞና ዝተኻየደ ዝኽሪ ሓርበኛታት፡ ገዲም ተጋዳሊት ዶክተር ኣልጋነሽ ጋንዲ ከምእተረኽበትን: እቲ ኣብ በረኻታት ሲናይን ሰሃራን ከምኡ እውን ኣብ መዓስከራት ስደተኛታትን እናኸደት ንኤርትራውያን እሕዋት እትገብሮ ዘላ ዘደንቕ ተወፋይነት: ብዓይኒ ዜጋታትን ሓርበኛታትን ብኽብሪ ከምዝዝከር: ኣሰናዳኢ እቲ ዝኽሪ: ሓርበኛ ዑቕባይ ተስፋይ ሓቢሩ።

Image copyright Yowhannes Tsegay

እቶም ንኣገዳስነትን ኣድላይነት መዓልቲ ሓርበኛታት ድሕሪ ነዊሕ ክትዕን ዘተን ኣጽዲቖም፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ወርሒ ነሓሰ ቀዳመይቲ ሰሙን ክትበዓል ዝወሰኑ ተቓለስቲ ኤርትራወያን፡ "ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ፡ ንሞያን ኣበርክቶን ሓርበኛታት እንገልጸሉ ዕለት ክህልወና ኣገዳሲ እዩ" ብምባል ከምዝጀመሩዎ፡ ኣሰናዳእቲ እቲ ውዳበ ሓርበኛታት ዑቕባይ ተስፋይን ዮውሃንስ ጸጋይን ገሊጾም።

ኣብቲ ታሪኻዊ መዓልቲ ሓያሎ ሓርበኛታት ተመኩሮኦም ኣካፊሎም።

ካብቶም ፈለምቲ እቲ ሓሳብ ዝኾነት ንጥፍቲ ተዋሳኢት እቲ ዕላማ ኪኪ ጸጋይ እውን "ሓርበኛታትና ኣብ ነብሲ ወከፍ ዕለትን ሰዓትን ኣብ ልብና እኳ እንተለው፡ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ዓመት ንስለ'ቲ መተካእታ ዘይብሉ ተወፋይነቶምን ኣበርክቶምኦም ንሕብረተሰብን የቐንየልና ምባል ኣዝያ ንእሽቶ ነገር እያ" ብምባል፡ ኩሉ ሃገራዊ ነዛ ዕለት ብድምቀት ከብዕላን ክዝክራን ተላብያ።

Image copyright Yowhannes Tsegay

እቶም "ስለምንታይ መዓልቲ ሓርበኛታት?" ካብ ዝብል ቀንዲ ዛዕባ ክሳብ "መዓስን ኣበየናይ ወርሒ ትበዓል?" ብዝብል ኣርእስቲ ዓሚቚ ክትዕ ብምክያድ፡ ነታ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንኩናት ሓድሕድ ክልተ ደቁ ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ናይ ተኹሲ መስመር ኣትዩ ዕርቂ ዝዓደመላ ወርሒ ነሓሰ 1974 ከም ትእምርተ - ዕርቂ ወሲዶም ከምዝመረጹዋ ብምግላጽ፡ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዘሎ ዕርቀ ሰላም፡ ናብ አሕዋትን ብጾትን ወሪዱ፡ ዜጋታት ኤርትራ መኣዲ አሕዋት ሰሪዖም ሰላምን ፍቕርን ዘሪኦም ክተሓቛቖፉ ተላብዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት