ኣብ በረኻ ዓፋር ሞይታ ዝተረኸበት እስራኤላዊት እንታይ'ዩ ኣጋጢምዋ?

ኣያ ናሜህ Image copyright AyA Nameeh

ጓል 22-ዓመት ኣያ ናምኔህ፡ ምስ ካልኦት 5 እስራኤላውያንን ክልተ ኢትዮጵያውንን ብምዃን፡ ናብቲ ኣብ ዓለምና ዝወዓየ ቦታ እናተባህለ ዝግለጽ ለጠቕታ ደናክል ተጓዒዛ።

እታ እስራኤላዊት ተምሃሪት፡ ቀዳም መዓልቲ ኣብቲ ጸምጸም በረኻ ከምዝጠፍአት ዝተሓበረ ክኸውን እንከሎ፡ ብሰንበት ድማ ሞይታ ከምዝተረኸበት ተገሊጹ።

ኣያ ናምኔህ፡ ንተምሃሮ ምህንድስና ኣብ ዝወሃብ ናይ ሓደ ወርሒ ሓጺር ትምህርቲ ክትሳተፍ እያ ኣብ መቐለ ጸኒሓ።

ዝሓለፈ ረቡዕ፡ ነቲ ክከታተልዎ ዝጸንሑ ትምህርቲ ምስወድኡ፡ 6 እስራኤላውያን ተምሃሮን ካልኦት ክልተ ኢትዮጵያውያንን ኮይኖም ናብ ክልል ዓፋር ጉዕዞ ክገብሩ ወዲቦም።

ኣብ ጉዕዘኦም ቃላይ እሳተ-ጎመራ ኤርታዓሌ ከምኡ ድማ ነቲ ብዝተፈላለየ ቀለማት ዝወቀበ ሜዳታት ዳሎል ክርእዩ እዮም ተበጊሶም።

ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረት ጽዴና ኣባዲ ከምዝበለቶ፡ ቅድሚ ናብ ዳሎል ምኻዶም ብሓሙስ ኣብ ኤርታዓሌ እዮም ሓዲሮም።

"ኣብቲ እዋን፡ ኣያ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እያ ነይራ። ኩሉሰብ ድማ በቲ ጉዕዞ ሕጉስ ነይሩ" ትብል ጽዴና።

ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ፡ ዓርቢ ድማ ኣብ ከባቢ ኣፍዴራ ኣብ ዝርከብ ቃላይ እናሓምበሱን እናተዘናግዑን ከምዘሕለፍዎ ተዘንቱ።

ናብቲ ኣያ ዝጠፍኣትሉን ሞይታ ዝተረኸበትሉን ከባቢ ደናክል፡ ቀዳም ንጉሆ እዮም ኣትዮም።

ናብቲ ቦታ ኣርፊዶም ስለዝበጽሑ ሓያል ዋዒ ከምዝነበረ ጽዴና ትዛረብ።

መኪነኦም ጠጠው ኣቢሎም፡ ነቲ ከባቢ ንምርኣይ ናብ ዝጥዕም በሪኽ ቦታ ብእግሪ ነዊሕ ተጓዒዞም።

ብምኽንያት ከቢድ ዋዒን ከምኡ ድማ ካብቲ ባይታ ዝለዓል ዝነበረ መርዛም ጋዝን ስለዝደኸሙ ገለ ካብቶም ተጉዓዝቲ ክቕጽሉ ኣይደለዩን።

ኣያ ናብቲ መኪነኦም ደው ዘበለትሉ ቦታ ክትምለስ ጀሚራ። ጸኒሓ ድማ ጽዴና'ውን ስለዝደኸመት ናብቲ ዝመጽሉ ክትምለስ ነቒላ።

እታ እስራኤላዊት ተምሃሪት እምበኣር፡ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ እያ ጠፊኣ። ጽዴና'ውን ንባዕላ ጠፊኣ ከምዝነበረት ትዛረብ።

"ኩሉ እቲ ቦታ ተመሳሳሊ እዩ። ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን" ትብል።

ካብቲ ብኬሚካላት ዝተመልአ ባይታ ዝለዓል ኣየር፡ ምስቲ ከቢድ ዋዒ ተደሚሩ ከሕምማ ጀሚሩ ስለዝነበረ "ዝሞት መሲሉኒ ነይሩ" ትብል።

ከም ዕድል ኮይኑ ግን፡ ትኽክለኛ ኣንፈት ሒዛ እትኸይድ ካልእቲ ተጉዓዚት ብምርካባ ናብቲ መኪና ደው ዘበልሉ ቦታ ክትበጽሕ ክኢላ እያ።

"ኣያ ግን ኣንፈታ ስሒታ ካብቲ ዝነበርናሉ ሓሊፋ ንድሕሪት እያ ተመሊሳ ነይራ" ትብል ጽዴና።

እዚ ድማ ሬሳኣ ምስተረኸበ እዩ ተፈሊጡ'ምበር፤ ምስ ጠፍአት ሰባት ካብቲ ዝነበረትሉ ንቕድሚት ኣብ ዘሎ ቦታታት እዮም ክደልይዋ ጸኒሖም።

ኣያ ከምዝጠፍአት ምስተፈለጠ፡ ናይቲ ከባቢ ሰባት፣ ፖሊስን ሓይልታት ምክልኻል ሃገርን ጽዑቕ ርብርብ ከምዝገበሩ ጽዴና ትዛረብ።

ጸኒሑ ድማ፡ ናይታ እስራኤላዊት ናይ ኢንሹራንስ ኩባንያ ናብቲ ኣለሻ ተጸምቢሩ። ብድሕሪ'ዚ ሬሳኣ ተረኺቡ፡ ብሄሊኮፕተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተወሰደ ጽዴና ኣባዲ ንቢቢሲ ሓቢራ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት