ንደቂ ኣንስትዮ ዘናሹ ላግጺ ዝጸሓፈ ፋብሪካ ቢራ ሩዋንዳ ይቕሬታ ሓቲቱ

ናይ ቢራ ጠርሙዝ Image copyright _

ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ሓደ ፋብሪካ ቢራ፡ ፍርያቱ ንምልላይ ኣብ ጠርሙዝ ናይቲ ቢራ፡ ጭርቃን (ዋዛ) እናጠቀዐ ምውዕዋዕ ይገብር።

ኣብዚ ምውዕዋዕ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ዘናሹ ላግጺ ስለዝጸሓፈ ድማ፡ ከቢድ ወቐሳታት ዝበጽሖ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ፋብሪካ ወግዓዊ ይቕረታ ክሓትት ተገዲዱ።

ኣብ ሓንቲ ጠርሙዝ ቢራ ዝተጻሕፈ ጭርቃን ''ሰበይቲ መዓስ እያ ሚልዮነር ትገብረካ?" ኢሉ ይሓትት'ሞ እቲ መላሲ ድማ ''ቢልዮነር እንተኾንካ" ክብል ይምልሰሉ።

እዚ 'ስኮል' ዝተባህለ ቢራ፡ ነቲ ጭርቃን ዓርቢ መዓልቲ'ዩ ኣሕቲሙዎ። ምስተነቕፈ ከኣ ከምኡ ዓይነት ጭርቃን ከቋርጾ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።

ዓለማዊ መድረኽ ቁጠባ፡ ንርዋንዳ ብጾታዊ ማዕርነት ኣብ ሓምሻይ ደረጃ እዩ ዝሰርዓ።

ኣካያዲ ስራሕ እቲ ኩባንያ፡ ንሓንቲ ኣብ ርዋንዳ እትሕተም ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ እቲ ኩባንያ ዓማዊሉ ንህይወቶም ኣኽቢዶም ንከይርእዩዎን ክዛነዩን ብምባል ከምዝጀመሮ ሓቢሩ ኣሎ።

ይኹን እምበር እቲ ኩባንያ ከምኡ ዓይነት ዘይስነ-ምግባራዊ ስራሕ ብምስርሑ ብዙሕ ነቐፌታታት ገጢምዎ'ዩ።

ገሊኦም ሰባት ንቢራ ስኮል ከም ዘይሰትይዎ ሓቢሮም ኣለው። ገሊኦም ድማ ኣብዚ ሃገር ከምዚ ዓይነት ክትርኢ ዘሰንብድ'ዩ ክብሉ ገሊጾሞ።

ሚኒስተር ጾታ እታ ሃገር ብወገና፡ ንደቂ ኣንስትዮ ዘዋርድን ዘናሹን ስራሕ ተቐባልነት ከምዘይብሉ ድሕሪ ምሕባር፡ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ብሕጊ ዘቕጽዕ ክኸውን ኣለዎ ኢላ።