ሩስያ፡ ንወላዲአን ዝቐተላ ሰለስተ ኣሓት

ኣንጀሊና [ጸጋም] ጓል 18፣ ማሪያ [ማእከል] ጓል 17፡ ክሬስቲና [የማን] ጓል 19 እየን። Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣንጀሊና [ጸጋም] ጓል 18፣ ማሪያ [ማእከል] ጓል 17፡ ክሬስቲና [የማን] ጓል 19 እየን።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ እዘን ሰለስተ ኣሓት ንወላዲአን ብኻራ ቐቲለንኦ።

እዘን ኣሓት ተታሒዘን ምስተመርመራ ኣቦአን ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን በደል የብጻሓለን ከምዝነበረ ተዛሪበን። መርመርተን እውን ከምኡ እዮም ተረዲኦመን።

ብገበን ቅትለት ተጠርጢረን ዝተኸሰሳ እተን ኣሓት፡ ኣብ ሃገረ ሩስያ ዓብይ መዘራረቢ ኮይነን ቀንየን።

ህዝቢ ንኩነታተን ምስ ተረደአ ድማ፡ ኣስታት ሰለስተ ሚእቲ ሺሕ ሩስያውያን፡ እተን ኣሓት ብነጻ ንክልቀቓ ዝሓትት ፌርማ ክኣኻኽቡ ቀንዮም።

እቲ መንቀሊ ግን እንታይ እዩ ?

ብ28 ሓምለ 2018 ዓመተ ምሕረት (20 ሓምለ 2010 ብኢትዮጵያ) ሚካይል ካቻቱርያን ዝተባህለ ኣቦ እዘን ሰለስተ ኣሓት፡ ክሬስቲና፣ ማሪያን አንጀሊናን ናብ መደቀሲ ክፍሉ ጸዊዑ፡ እቲ መንበሪ ገዝኦም ብግቡእ ብዘይምንጽሁ ክቐጽዐን ይደሊ።

ካብኡ ድማ ዝተበጽበጸ በርበረ ዝመልአ መንፍሒ ኣልዒሉ ኣብ ገጽ ደቁ ነጺጉዎ።

ካብኡ ናብ መደቀሲኡ ኣምሪሑ።

ኣቦአን ከቢድ ድቃስ ከምዝወሰዶ ዝተዓዘባ ሰለስቲአን ደቁ ድማ ፤ ንወላዲአን ብኻራ ብፋስን በቲ ዝተበጽበጸ በርበረን፡ ኣብ ርእሱ ኣብ ክሳዱን ኣፍ-ልቡን ከቢድ ጉድኣት ኣብጺሐናሉ።

ቀጺለን እዘን ኣሓት፤ ፖሊስ ጸዊዐን ኢደን-ሂበን።

እቲ ኣቦ፡ ንፖሊስ ኣብ ሰላሳ ቦታ እዩ ብኻራ ተወጊኡ ጸኒሑዎ።

ናይቲ ገበን መንቀሊ እንታይ ከምዝኾነ ንምጽራይ ዝፈተነ ፖሊስ ግን፡ እዘን ኣሓት ንዓመታት ብገዛእ ወላዲአን ክሳቐያ ከምዝጸንሓ ተረዲኡ።

ካቹርቱድያን፡ ነዘን ሰለስተ ደቁ ኣብ ገዛ ዓጽዩ ኣገዲዱ ጾታዊ-ርክብ ይፍጽመለን ከምዝነበረ'ውን ፖሊስ ፈሊጡ።

በዚ ምኽንያት ድማ፡ ፖሊስ ናይቲ ገበን መንቀሊ ባዕሉ እቲ ኣቦ ከምዝኾነ ዘመላኽት መረዳእታ ሒዙ ናብ መጋባእያ ይቐርብ።

ዘቤታዊግህሰት ኣብ ሩስያ

ናይዘን ሰለስተ ኣሓት ተጓንፎ፡ ሩስያውያን ዘቤታዊ ግህሰት ዛዕባ ገይሮም ክዘራረብሉ ኣገዲዱዎም።

ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ እዘን ኣሓት ገበነኛታት ዘይኮናስ ተበደልቲ እየን ክብሉ ሞጒቶም።

ሩስያ ንዘቤታዊ ዓመጽን ጾታዊ ግህሰት ዝምልከት ሕጊ የብላን።

ሓደ ኣባል ስድራ ከምዚ ዓይነት ወሲባዊ በደል እንተፈጺሙ ብገንዘብ ይቕጻዕ ወይ ድማ እንተበዝሐ ንክልተ ሰሙን ተኣሲሩ'ዩ ዝልቀቕ።

Image copyright Getty Images

ኣዲአን ጥቕዓት ይፍጸማ ከምዝነበረ ንፖሊስ ኣመልኪታ፤ እንተኾነ ዝተገደሰላ ኣካል ኣይነበረን።

ጎረቤታ እንተኾኑ'ውን ነቲ ንሰብኣያ ስለዝፈርሑዎ፡ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ቀሪቦም ክምስክሩ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን።

እቲ ሰብኣይ፡ ኣዲአን ካብቲ ገዛ ከምእትወጽእ ገይሩ። ደቃ ድማ ምስኣ ክራኸባ ኣይፈቐደለንን።

መርመራ ስነ-ኣእምሮ ዝገበሩለን ሰብ-ሞያ፡ እተን ቆልዑ ድሕሪ ስቓይ ብዝስዕብ ጭንቂ [ፖስት ትራማቲክ ስትረስ] ከምዘለዎን ኣረጋጊጹ።

ሕዚ፡ ሰለስቲአን ኣሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ እንተዘይኮና'ኳ፤ ንሓድሕደን ከየውገዓን ምስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ከይዘራረባን ተኣጊደን እየን።

ዓቃቢ-ሕጊ ነቲ ገበን ሓሲበንን ተሊመንን ስለዝፈጸመኦ፡ መቕጻዕቲ እዩ ዝግበአን ኢሉ ይሙግት ኣሎ። እቲ ዝፈጸመኦ ሕነ-ምፍዳይ ከምዝኾነ ድማ ይዛረብ።

ሕጊ ሩስያ፡ መሰል ዓርስኻ-ምክልኻል፡ ካብ ሃንደበታዊ ሓደጋ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካብ ተደጋጊሙ ዝመጽእን ዝግመትን ሓደጋ ዓርስኻ ምክልኻል'ውን ይፈቅድ እዩ'ሞ በዚ ናጻ ክወጻ እየን ዝብል ተስፋ ዓሲሉ ኣሎ።

ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሩስያ ግን፡ ካብዚ ሓሊፎም ዘቤታዊ መጥቃዕቲ ዝምልከት ሕጊ እታ ዓዲ መሊሱ ክኽለስን ተሪር ሕጊ ክወጽእን ጎስጓስ የካይዱ ኣለዉ።

ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ገዛ ንዝፍጸመ ቤታዊ ጥቕዓት ትኹረት ዝህብ ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ ዝንቀፍ።

ስለዝኾነ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ መንጎ ዘለዋ እሱራት ደቂ ኣንስትዮ እተን 80 ሚኢታዊት ኣብ ገዘአን ጥቕዓት ከይፍጸመን ዓርሰን ንምክልኻል ክብላ ቅትለት ዝፈጸማ ምዃነን፡ ገለ መጽናዕትታት የመላኽቱ።

ብርግጽ እተን ኣሓት ብሕጊ ዋገአን ክረኽባ ኣለወን ኢሎም ዝጉስጉሱ'ውን ኣይጠፍኡን።

ይኹን'ምበር 'ብገበን ክሕተታ ኣለወን' ካብ ዝብሉ ፡ 'ነጻ ይለቐቓ' ዝብሉ ድምጽታት ይበዝሑ።

እቶም ክፍታሓ ኣለወን ዝብሉ ዘለዉ፡ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ናይ ግጥሚ ምስዮታት ከምኡ ድማ ብትያትር ኣቢሎም ድምጾም የስምዑ ኣለዉ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ፆታዊ ጥቕዓት

ተወሳኺ ዛንታ