እዝግሄሩ ገብረ ኣብዝጊ፡ ጭራዋጣ እትወቅዕ ጓል ኣነስተይቲ

እዝግሄሩ ገብረኣብዝጊ
ናይ ምስሊ መግለጺ እዝግሄሩ ገብረኣብዝጊ

ጥበብ ክትጽውዓ ከላ በቲ ንደቂኣንስትዮ ወይ ንደቂተባዕትዮ ተባሂሉ ዝፍለ ልሙድ መገዲ ኣይነበረን። ናታ ፍሉይ'ዩ።

ንመዋእል፡ ብደቂተባዕትዮ ጥራሕ ተቓንዩ፤ በጻብዖም እናተሓገዘ ጥዑም ዜማ ብዘውጽእ ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ እያ ናብ ደምበ ስነ ጥበብ ተጸምቢራ።

ኣብ ትግራይ ዓድዋ ፍሉይ ስሙ እንዳ ማርያም ሸዊቶ ተወሊዳ ዓብያ። እዝግሄሩ ገብረኣብዝጊ ትበሃል።

ዕድሚኣ ንትምህርቲ ምስኣኸለ ንሳ'ውን ልክዕ ከም ካልኦት መታዕቢታን ደቅ'ቲ ከባብን ደፍተርን ብርዕን ሒዛ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትመላለስ ጀሚራ። ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናቐጸለት፡ ዕድሜኣ ድማ እናወሰኸ ምስመጽአ ሓያል ፍቕሪ ከምዝተትሓዘት ክትግንዘብ ክኢላ።

"ቆልዓ 14 ዓመት ኮይነ ጭራዋጣ ናይ ምጽዋት ድልየት ሓዲሩኒ" ትብል። ካብቲ ሽዑ እዋን ጀሚሩ ኣዒንታን ልባን ነታ ባህላዊ መሳርሒ ናብ ዝጻወቱ ደቂተባዕትዮ ሽፊተን።

ብዝረኸበቶ ኣጋጣምታት ኩሉ ደርፍታት ጭራ ትሰምዕ። ነዛ መሳርሒ ኣጸቢቓ ብምምላኽ ናብ መድረኻት ክትወጽእ ዝለዓለ ባህጊ ስለዝነበራ ድማ ዕድል ክትረክብ ከላ ክትተናኽፋ ጀሚራ።

"ኣብ መርዓን ካልኦት መድረኻትን ጭራ ዝጻወቱ ክርእይ ከለኹ ፍቕሪ ሓዲሩኒ። ናብ መርዓታት ክጻወትን ክርእይን ኢለ እየ ዝኸድ። ትምህርቲ ከይወሰድኩ ድማ ብባዕለይ እናለመድክዋ መጺአ" ክትብል ተዘክሮኣ ተካፍል።

"ንስኺ ጓል ኢኺ…"

ንጭራ ካብ ካልኦት መሳርሕታት ሙዚቃ ኣብሊጻ ክትፈትወሉ ዝኸኣለት ምኽንያት ሎሚ'ውን ክትግንዘቦ ኣይከኣለትን። ጥራይ ግን ንዝነበራ ዝለዓለ ጭራ ናይ ምጽዋት ድልየትን ወነን ንምዕጋብስ ኣብ ዝተፈላለየ ስነስርዓት መርዓ ትርከብ ነይራ።

ኣብ መርዓ እናተዓደመ ጭራ ካብ ዝጻወት ጎረቤት ወጻኢ ካብ ኣባላት ስድርኣን ኣዝማዳን፡ ጭራ ዝጻወት ሰብ ኣይነበረን።

እንተኾነ፡ ካብ ቤተሰባ ዘጋጠማ ከቢድ ዝበሃል ተቓውሞ ኣይነበረን። ዝተወሰኑ ኣባላት ስድርኣን ጎረባብትን ግን፡ "ይትረፍኪ" ምባሎምን ኣይተረፈን።

"ንስኺ ጓል ኢኺ፤ ወዲ እንተትኾንስ መርዓ ሰሪሕኺ ተብልዕና ነይርኪ ዝብል ኣይሰኣንን" እትብል እዝግሄሩ፡ ኣብ ትምህርታ ጥራይ ክተትኩር ጸቕጢ የጋጥማ ከምዝነበረ ትዛረብ።

ናይ ምስሊ መግለጺ እዝግሄሩ ገብረኣብዝጊ

ይኹን እምበር ነዞም ሓሳባትን ጸቕጥታትን ቦታ ከይሃበት ንስምዒታ ብምድማጽ ክትቕጽለሉ ወሲና።

"ዓብዪ ሓወይ ጭራ ንኽጻወት የተባብዐኒ ነይሩ። ኣስሪሑ ኣምጺኡለይ፤ ዋላ ገመዱ'ውን ገዚኡ ስለዝሃበኒ ክለምድ ክኢለ" ከትብል ንሱ ዝገበረላ ናብዚ ሕዚ ዘላትሉ ደረጃ ንኽትበጽሕ ሰረት ከምዘንጸፈ ተረድእ።

ንጭራን እግዝሄሩን ዝፈላልየን'ዶ ይህሉ?

ጭራ ክትጻወት ብምጅማራ ትምህርታ ክተቋርጽ ዘይወሰነት እግዝሄሩ፡ ክሳብ 10 ክፍሊ ቀጺላ'ያ። 9ይን 10ይን ክፋሊ ካብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ከባቢ ናብ ከተማ መቐለ ብምምጻእ ክትመሃር ምኽኣላ፡ ኣባል ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ ብምዃን ንስነጥበብ ብዝያዳ ክትቐርብ ዕድል ፈጢሩላ'ዩ።

ብ2008 ዓ/ም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣባል እቲ ጉጅለ ክትኸውን ክኢላ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ግን በታ ጭራ ዘይኮነትን ምስ ማርሽ ባንድ 'ካላርኔት' ዝተበሃለት መሳርሒ ብምሓዝ'ያ ትስለፍ ዝነበረት።

ብክእለታን ዝነበራ ድልየትን ሕጉሳት ዝነበሩ ካልኦት ኣባላት'ውን ጭራ ክተቋርጾ ከምዘይብላ ደጋጊሞም ይዛረብዋ ከምዝነበሩ ትዝክር።

ንኽልተ ዓመታት ዝኸውን ኣብቲ ማርሽ ባንድ ምስጸንሐት፤ ናብ ጉጅለ ሙዚቃ ፖሊስ ኦርኬስትራ ሰለዝተጸምበረት ምስታ እናፈተወታ ተፈልያታ ዝጸንሐት ጭራ መሊሰን ተራኺበን።

"ብዙሕ ዝበሃል'ኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዝተወሰኑ መድረኻት እሰርሕ እየ። ናይ ካልኦት ድምጻውያን ደርፍታት'የ ዝጻወት። ኣብዚ ሕዚ እዋን ባህላውን ዘመናውን ናይ ባዕለይ ደርፊ እሰርሕ ኣለኹ" ድሕሪ ምባል ካብ ህዝቢ ጽቡቕ ርእይቶ ይቐርበላን "ቀጽልሉ" ዝብል ሓሳብ ይወሃባን ከምዘሎ ትሕብር።

"ዘተዓናቕፍ ሰብ ኣይሰኣንን፤ ግን ካብ ጭራ 'ክፍለ እየ' ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ድልየት እንተሃልዩካ ንዝኾነ ነገር ትሰግሮ ኢኻ። ኣነ ድማ ነዚታት ሓሊፈ እሰርሕ ኣለኹ" ትብል።

ካብታ ትሰርሓ ዘላ ሓንቲ ደርፊ ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ኣልበም ናይ ምድላው ሓሳብ ዘለዋ እግዝሄሩ፡ "ክሰርሕ'የ እንተኢለ፡ ዝሕግዘኒ ሰብ ክስእን'የ ኢለ ኣይግምትን" በሃሊት'ያ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ልበ ብርሃን ዓይነ ስውርቲ