'ዋዕላ ንቕሎ ኤርትራውያን ኣዴታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን'

ዋዕላ ንቕሎ ኤርትራውያን ኣዴታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ፍራንክፈርት Image copyright Nebiat

ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን፡ ካብ 23-25 ነሓሰ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ህዝባዊ ዋዕላ ኣካይዱ።

እቲ ዓርቢ ዝፈለመ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ፡ ኣመሪካን ኣውስትራልያን ዝመጽኡ ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ይሳተፉዎ ከምዘለውን ኣሰናዳእቲ እቲ ዋዕላ ካብ ፍራንክፈርት ጀርመን ንቢቢሲ ሓቢሮም።

እቲ ዋዕላ፡ ኩሉ ደላይ ፍትሒን ፖለቲካዊ ሓይልታትን፡ ኣብ ኤርትራ፡ ቅዋማዊ ህዝባዊ መንግስቲ ክህሉ፡ ኩሉ መዳያዊ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ክሕሎን፡ ልዕልናን ግዝኣተ ሕግን ክረጋገጽ፡ እቲ ብኩናትን ወጥሪ ዶባትን ተወንዚፉ ዝጸንሐ ሃገራዊ ቅዋም ክትግበር፡ እሱራት ክፍትሑን መኣዲ ዘተ አሕዋት ክስራዕን ዝጠልብ፡ ንትግባረኡ ከኣ፡ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዓቕሙ ኣተሓባቢሩ ክዋሳእ ዝጽውዕ ምዃኑ ኣወሃሃዲት ንቕሎ ኣዴታት ነብያት ክፍላይ ሓቢራ።

እዚ ዋዕላ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከባ ኤርትራውያን ኣዴታትን ደቀንስትዮን ደለይቲ ፍትሒ፡ ዓሚ ሸሞንተ መጋቢት፡ ኣብ ዝተፈላለያ ውድባትን ማሕበራትን ተጎጃጂሎም ዝንቀሳቐሱ ዘለው ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራውያን ተቓለስቲ፡ ፍልልያቶም ኣጽቢቦም ዓቕሞምን ጸዓቶምን ኣወሃሂዶም ኣብቲ ከሰማምዖም ዝኽእል መዳያት ሓቢሮም ክሰርሑ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራበን፡ ዳርጋ ካብ ኩሉ ሃገራዊ ተቓላሲ ኣዎንታዊ ምላሽ ስለዝሃበን 22 ዝኣባለታ ኣካያዲት ሽማግለ መሪጸን ነዚ ካብ 23-25 ዘካይደኦ ዋዕላ ከሰናድኣ ከምዝበቕዓ እተን ምሕጽንታ ዘቕረባ ኣዴታት ገሊጸን።

Image copyright Nebiat

ኣወሃሃዲት ንቕሎ ኣዴታት፡ ነብያት፡ እተን ስቓይን ወጽዓን ህዝበን ዘሕመመን ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ንናጽነትን ምርግጋጽ ሓርነትን ተጊሀን ክሰርሓ ዝጸንሓ ኣዴታት፡ "ንተቓለስቲ አሕዋትናን ደላይ ለውጢ ህዝብናን ድምጽና ኣሕቢርና እንተሓቲትናዮ ምላሽ ከምዝህበና ርግጸኛታት ኢና" ዝብል መንፈስ ከምዘንቀለን ብምሕባር፡ ካብ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዜጋ ልዕሊ እቲ ዝተጸበየኦን ዝገመተኦን ምላሽን ምትብባዕን ከምዝረኸባን፡ ደምበ ፍትሒ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ንክሰርሕ ብዝኽእለኦ ዘበለ ከምዝሰርሓ ኣረጋጊጻ።

እታ ነዚ ዋዕላ እዚ ከተሰናድእ ዝተመዘዘት ኮሚተ፡ ከኣ ኣብ ኩሉ እቲ ክትነጥፈሉ ዝተዋህባ ዕማም ብምሉእ ተወፋይነት ስለዝሰርሐት ዘሐጉስ ውጽኢት ከምዘመዝገበት ኣብ ህዝባውን ውድባውን ርክባት ተመዚዛ ምስ ብጾታ ክትሰርሕ ዝጸንሐት ነባሪት ሽወደን ወይዘሮ ኤልሳ ዮውሃንስ ገሊጻ።

ንሳ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ሰብኣዊ ግህሰት ክትቃወሞ እኳ እንተጸንሐት ኣብ ዝኾነ ውዳበታት ደምበ ተቓውሞ ብንጥፈት ክትዋሳእ ከምዘይጸንሐት ብምግላጽ፡ ኣዴታት፡ ንተቓለስቲ አሕዋትና ከነተሓባብር ነቒልና ኣሎና ምስበላ ግን "ዝሓለፈ ይእከል" ብምባል ከምዝተጸንበረተንን በቲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕጉስቲ ምዃና ተዛሪባ።

ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እሱራት ክፍትሑን ብወጥሪ ዶባት ተወንዚፉን ዝጸንሐ ደሞክራስያዊ ምስግጋርን ምልክትን ተስፋን ምስተሳእኖ "ይእከል!" ብዝብል ህዝባዊ ጻውዒት ዝተበገጋሰ ንቕሎ ኣዴታት ኣብዚ ፈላሚ ዋዕላ ዘተስፉ ምልክት ከምዝረአየት ተቓላሲት ኣለም ፍጹም ትሕብር።

"ስቓይ ህዝብና ከብቅዕ እንተኾይኑ ነብሲ ወከፍ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ኣለዎ" ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘለዋ ኣባል ንቕሎ ኣዴታት ኣለም ድሮ ኣብዘን ሳልስቲ እዚአን ጥራሕ ዘዕግብ ተስፋ ከምዝተራእያ ትዛረብ።

Image copyright Nebiat

እቲ ትማሊ ብጸሎትን ቡራኬን መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ዝጀመረ ንቕሎ ዘተን ልዝብን ኣዴታት ኣስታት 200 ግዱሳት ዜጋታት ይሳተፉዎ ምህላዎም ነባሪት በርሚንግሃም ዓባይ ብሪጣንያ ኣደ መንበር እቲ ንቕሎ ወይዘሮ ነብያት ከፋሊ ሓቢራ።

ድሕርቲ ወግዓዊ መኽፈቲ፡ ኣርባዕተ ገዳይም ኣዴታት ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ንመላእ ደላይ ፍትሕን ህዝብን ናይ ጻውዒት መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን። እተን ኣዴታት ብሓባር እዚ እዋን ከምቲ ቀደም፡ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከምዝሞተ ዝተባህለሉ እዋን፡ ነብሲ ወከፍ ሃገራዊ እጃሙ ከበርክት ተማሕጺነን።

መንእሰያት ኤርትራ ብጃምላ ይስደዱ፡ ኣብ ጉዕዞ ሰደቶም፡ ግዳይ ሸፋቱ ሰሃራን ደላሎ ባሕርን ኮይኖም ብሰብን ባህርን ይሳቐዩን ይቕዘፉን ብምህላዎም ስቓዮም ክስመዖም፡ ነቲ ብዘተን ልዝብን ክዕረቕን ክፍታሕን ዝኽእል ደቀቕቲ ፍልልያቶም ፈቲሖም ሓቢሮም ክሰርሑ ሎሚ ጽባሕ ዝበሃለሉ እዋን ከምዘይኮነ፡ ኣባል ኮሚተ ዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ዮሱፍ ቦሊሲ ሓቢሩ።

Image copyright Nebiat

እቲ ዋዕላ፡ ትማሊ ምሸት፡ ብኪኢላታት ንዝቐረበ፡ ንዲፕሎማሲ፡ ምሕደራ፡ ዕርቀ-ሰላም፡ ከምኡ እውን ኣሰናዳኢት እቲ ዋዕላ ንዘዳለወቶ ንድፊ እማመ ምርምራዊ መጽናዕቲ ብዕምቆት ዘትዮም ውጽኢት ክትዖም ናብ ጉባኤተኛ ከቕርቡዎ እዮም።

እቶም ተጋባእቲ በቲ ዝቐረበ ሓሳብ ምስተሰማምዑን ከም መርሓ ክጥቀመሉን እቲ ጉባኤ ኣብ ኣርባዕተ ዓውድታት፡ ኣብ ዲፕሎማሲ፡ ዜናን ሓበሬታን፡ ኣብ ዘተን ልዝብን፡ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ብንጥፈት ዝሰርሑን ዝዋስኡን ብደረጃ ኤውሮጳ ብስም ኩሉ ደላይ ለውጢ ዝጽውዑ ኣወሃሃዲ ኣካል ክምዝዙ ትጽቢት ከምዘለዎም ኣባል እቲ ንቕሎን ኣሰናዳኢ ጉባኤን ዮሱፍ ቦሊሲ ሓቢሩ።