ኣይትሙቲ ዝበላ ነብሲ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ

መሳልል Image copyright Getty Images

ኣብ ምብራቓዊ ፈረንሳ፡ ሓደ ሰብኣይ ሰብነቱ ንዝሕጸበሉ ክፍሊ እናጸባበቐ እንከሎ ሸተት ድሕሪ ምባሉ፡ ኣብ ማእከል እቲ ይጥቀመሉ ዝነበረ መሳልል ተቐርቂሩ ንሓሙሽተ መዓልታት ጸኒሑ።

እቲ ወዲ 60 ዓመት ሰብኣይ፡ ሓፍቱ ክትበጽሖ ኢላ ምስመጽአት እዩ ኣብ መሳልል ተቐርቂሩ ጸኒሑዋ።

እቲ ግዳይ፡ ሰራሕተኛታት ረድኤት ከድሕንዎ እንከለው፡ ገና ሃለዋቱ ኣየጥፈኣን ነይሩ።

እቲ ኣብ ማእከል ክልተ መሳልል ዝተቐርቀረ ርእሱ እናሓበጠ ዝኸደ ክኸውን ከሎ፡ ተሌፎኑ ረኺቡ ክድውል ዓቕሚ ኣይረኸበን።

ነቲ ሰብኣይ ክረኽብዎ እንከለው፡ ኣብ ሰብነቱ ዝነበረ ፈሳሲ ወዲኡ ከም ዝጸንሐ እውን ተገሊጹ።

ኣብዚ እዋን፡ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ።