ብስራሕ ዝገሸ ሰራሕተኛ፡ ጾታዊ ርክብ እናፈጸመ ብምምዋቱ፡ ዘስርሖ ትካል ተሓታቲ ኮይኑ

የወንድና ሴት ፎቶ Image copyright Getty Images

ምስ ሓደ ፈረንሳዊ ትካል ዝሰርሕ ዝነበረ ውልቀሰብ ብስራሕ ምስ ገሸ ጾታዊ ርክብ እናፈጸመ፡ ህይወቱ ብምሕላፉ እቲ ትካል ተሓታቲ ኮይኑ።

እቲ ሰብኣይ ንስራሕ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ ብድኻም ልቢ ህይወቱ ብምሕላፉ፡ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ካሕሳ ንስድራቤቱ ክወሃቦም ከም ዝግባእ ወሲኑ።

እቲ ትካል ግና፡ ወላ እኳ እቲ ሰብኣይ ብስራሕ እንተተንቀሳቐሰ፡ ህይወቱ ዝሓለፈ ኣብ ስራሕ ዘይኮነ፡ ኣብቲ ኣዕሪፍሉ ዝነበረ ሆቴል ምስ ካልእ ጋሻ ኣብ ክፍላ ኣትዩ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም እነከሎ ብዘጋጠሞ ድኻም ልቢ ብምዃኑ፡ ተሓታቲ ክኸውን የብለይን ክብል እዩ ሞጊቱ።

እንተኾነ ግን ብመሰረት ሕጊ ፈረንሳ፡ ሓደ ሰራሕተኛ ብስራሕ ገይሹ ንዘጋጥሞ ዝኾነ ሓደጋ፡ እቲ ዘስርሖ ትካል ምሉእ ብምሉእ ተሓታቲ ከም ዝኸውን ዳኛ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ።

እቲ ዣቪዬር ዝተብሃለ ውልቀሰብ፡ 'ቲኤስኦ' ምስ ዝተብሃለ ኣብ ስራሓት ባቡር ዝነጥፍ ትካል ብምህንድስና እዩ ተቖጺሩ ዝሰርሕ።

ንዣቪዬር ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝህቦ ትካል መድህን፡ እቲ ዓሚል ኣብ ናይ ስራሕ መገሻ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ህይወቱ ስለ ዝሓለፈ፡ ነቲ ካሕሳ ክኸፍሎ ዝግባእ እቲ ዘስርሖ ትካል ምዃኑ ብምግላጽ፡ ተኸራኺሩ።

"እቲ ሓደጋ ኣካላቱ እናተሓጸበ፡ ወይ'ውን ናብ ስራሕ እናወፈረ ከጋጥሞ ይኽእል ነይሩ። ዝኾነ ሰብ ዝገብሮ እናገበረ እዩ ህይወቱ ሓሊፉ፤ ከም ፍሉይ ነገር ክውሰድ የብሉን" ክብል ሞጊቱ።

እቲ ቤትፍርዲ ንሕጊ እታ ሃገርን ነቲ ዝቐረበ ነጥብታትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ቲኤስኦ ንሞት ሰራሕተኝኡ ካሕሳ ክኸፍል ወሲኑ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ