ፓርላማ ኬንያ ጥራጥ ኣብ በረራ ብዛዕባ ዘስዕቦ ናይ ጸጥታ ስግኣት ይካታዕ

ስእሊ መጠንቀቕታ ፈሲ Image copyright SHUTTERSTOCK

ሓንቲ ኣባል ባይቶ ኬንያ፡ ኣባላት ነፋሪት፡ ነቶም ኣብ በረራ ዝጠርጡን ዝፈስዉን ሰባት ንምእላይ ዘኽእሎም ሕጊ ክጸድቕ ጸዊዓ።

ወኪል ባይቶ ምዕራባዊ ኬኒያ ራንግወ ሊልያን ጎጎ፡ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ፡ ብሰንኪ ንተጓዓዝቲ ዝፈጥሮ ጸገም፡ ጥራጥ ናይ ጸጥታ ስግኣት እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኢላ።

"ሓደ ዕሽሽ ዝተባህለ ደስ ዘይብል ጉዳይ ኣሎ፡ እዚ ድማ መጠን ናይቲ ኣብ ነፈርቲ ዝኽሰት ጥራጥ'ዩ እዚ ብግቡእ እንተ ዘይተታሒዙ ምርባሽን ስእነት ጸጥታን ከስዕብ ይኽእል'ዩ"

እታ ኣባል ባይቶ፡ ፓርላማ እታ ሃገር ብዛዕባ'ቲ ኣብ ነፈርቲ ዝፍጸም ገበናት ዝምልከት ሕኪ ንምምሕያሽ ኣብ ዝካትዕሉ ዝነበረ መጋባእያ'ያ ነቲ ርእይቶ ሂባ።

ሓደ ካብቶም ዘቕረበቶም እማመታት፡ ኣባላት በረራ ንመንፋሕቲ ዝከላኸል መድሃኒት ንተጓዓዝቲ ክህቡ ዝብል'ዩ።

"ኣብ ነፋሪት ዝቐርቡ መግብታት ዝቐርብሉ ስርዓት ክህሉን፡ ነቲ ኣብ በረራ ዝወጽእ ጋዝ [ፈሲ] ንምጉዳል ዘኽእል ኣገባብ ክህሉ ኣለዎ" ኢላ።

ጥራጥን ፈስን ጠንቂ ኣብ መንጎ ተጓዓዝቲ ኣብ በረራ ዝፍጠር ባእስን ቆይቁን ከም ዝኾነ'ውን እታ ኣባል ባይቶ ጠቒሳ።

"ጥራጥ ኣብ ነፋሪት ግናይ'ዩ።

"ከም ኢኖ [Eno] ዝበሉ መሰረታውያን ኣፋውስ ክህሉ ኣለዎ፡ እወ እዚ ክንገብር ኣለና፡ ኣብ ሕጊ ዝኣተወ ኣሰራርሓ ክኸውን ድማ ኣለዎ"።

Image copyright Parliament of Kenya
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣባል ባይቶ ሊልያን ጎጎ

እታ ኣባል ባይቶ፡ ኣብ ዓለምለኻዊ በረራታት ሓካይም ክህልዉን፡ መጠን ንተጓዓዝቲ ዝዋሃብ ኣልኮላዊ መስተ ምቁጽጻር ክግበረሉ ኣለዎ ዝብሉ እማመታት'ውን ኣቕሪባ'ያ።

"ኣብ ውሽጢ በረራ ዘሎ ምህላኽ ኣልኮላዊ መስተ ሕማቕ'ዩ፡ ካብዚ ኣብ መሬት ዘሎ ይገድድ። ክንኣልዮን ክንቆጻጸሮን ዘኽእለና ኣገባብ ክህሉ ኣለዎ። ብዘይካ'ዚ፡ ገለ ኣልኮላዊ መስተታት ቅድሚ ምቕራብ ሕክምናዊ ድሕረ ባይታ ናይ ተጓዓዝቲ ክርከብ ኣለዎ፡ ንናቶም ድሕነት።"

ቅድም ኢሉ'ውን፡ ኣብ ኬኒያ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ሓደ ክልላዊ ኣኼባ፡ ሓደ ኣባል ፈስዩ እቲ ኣኼባ ክቋረጽ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይዝከር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት