ጥዕና፡ "ጾታዊ ኣካላተይ ርክብ ክፍጽም ኣይፈቕደለይን'ዩ''

ሃና ቫን ዲ ፒር
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃና ቫን ዲ ፒር

"ኣካላተይ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ኣይፈቕደለይን'' እትብል ሃና ቫን ዲ፤ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ኣብ እትፍትነሉ እዋን፤ ዝኾነ በሊሕ ነገር ዝወግኣ ዘሎ መሲሉ እዩ ዝስመዓ።

እዚ ብዙሕ ዘይተነገረሉ ዓይነት ሕማም ''ቬጂኒስመስ'' ዝበሃል ኮይኑ፡ ኣብ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ጸገም እዩ።

ዝኾነ ነገር ናብ ብልዕተን እንትኣቱ፡ ካብ ፍርሒ ዝተልዓለ፡ ኣብቲ ብልዕቲ ዝርከቡ ጭዋዳታት ምስ ዝሰሓሓቡ እዩ ዝፍጠር።

ከምዚ ዓይነት ጸገም ዘለዋ ጓል ኣነስተይቲ፡ ናይ ወዲ ተባዕታይ ብልዕቲ ናብ ውሽጢ ከይኣቱ ክከላኸል እንትሙክር እዩ እቲ ቃንዛ ዝስመዓ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ማህጸን ንምምርማር ኣብ ዝግበር ከይዲ ዝኾነ ነገር ናብ ኣካላታ ከይኣቱ'ውን ተመሳሳሊ ስምዒት ክስመዓ ይኽእል እዩ።

"ተመሳሳሊ ጸገም ምስ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ተቐራሪበ ኣውጊዐ እየ። ኩላትና ሓደ ዓይነት ቃንዛ እዩ ዝስመዐና" ትብል ሃና።

እዚ ጸገም ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ፡ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ተሪፉስ፡ ወርሓዊ ጽግያተን እንትመጽአን ናብ ውሽጢ ብልዕተን ዝኣቱ ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ ነገር'ውን ክጥቀማ ኣይኽእላን።

ጓል 21 ሃና ቫን ዲ፡ ጾታዊ ርክብ ንመጀርታ ግዘ ክትፍጽም ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን 'ብኻራ ከምዝተሓረደት'' ኮይኑ ተሰሚዑዋ። ንካልኦት ድማ ብተመሳሳሊ 'መርፍእ ከምዝወግአን' መሲሉ እዩ ተሰሚዑወን።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ እዚ ጸገም ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያ ናብ ውሽጢብልዕተን ዝኣቱ ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ'ውን ክጥቀማ ኣይኽእላን።

ናይ ማህጸን 'ስፐሻሊስት' ዝኾነት፡ ዶ/ር ለይላ ፍሮድሻም፡ ብዛዕባ'ዚ ጸገም ሰባት ብግልጺ ከምዘይዘራረባሉ ተረድእ።

"ንመጀመርታ ጊዜ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም የፍርሕ እዩ። ኩላትና ዝሓለፍናዮ ጭንቂ እዩ ድማ። 'ቬጂኒስመስ' ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኩሉ ጊዘ ካብዚ ጭንቂ ኣይወጻን'የን" ኢላ።

ኣብ ክሊ ዕድመ ዒስራታት እትርከብ ኣሚና፡ እዚ ጸገም ህይወታ ናብ ዘይሓሰበቶ ኣንፈት ከምርሕ ምኽንያት ከምዝኾና ትዛረብ።

"ሓዳረይ ኣስኢኑኒ። 'መዓዝ እዩ ቆልዓ ወሊደ ሓቒፈ ዝርኢ' ዝብል ተስፋይ ኣጸልሚትዎ"።

መዓዝን መይን'ኡ ዝኽሰት?

እቲ ሕማም ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ክፍጠር ይኽእል እዩ።

ሓንቲ ጓል ንመጀመርታ ጊዜ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ፈቲና ኣብ ዘይተሳኸዐሉ እዋን ከጋጥም ይኽእል።

ድሕሪ ወሊድ ከጓንፍ ይኽእል። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ክትሕዝሉ ኣብ እትኽእል እዋን ከጋጥም ይኽእል።

አተዓባብያ'ውን እንተኾነ፡ ነዚ ጸገም ከቃልዕ ከምዝኽእል ዶ/ር ለይላ ትዛረብ።

ብፍላይ ከም ኣብ ናይ መጀመርታ እዋን ጾታዊ ርክብ፡ እታ ጓል ኣነስተይቲ 'ደም ክረኣያ ኣለዎ' ዝብል አመለኻኽታ'ውን ምኽንያት ክኸውን ከምዝኽእል እታ ናይ ማህጸን በዓልቲ ሞያ ትገልጽ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ጾታዊ ርክብ ብዝምልከት ስልጠናን ምኽርን እናተውሃበ ይርከብ።

ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ትካል ትምህርታ ዝተኸታተለት ሃና ቫን ዲ፤ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ደም ምፍሳስን ቃንዛን ከምዘስዕብ ተነጊሩዋ ከምዝዓበየት እያ ትዛረብ።

ካሊእ ግዳይ እዚ ሕማም ዝኾነት ኢስለይ ሊን፤ ድማ በዓል ገዝኣ "ምስኡ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ከምዘይደሊ ኮይኑ ይስመዖ ይኸውን" ዝብል ጭንቂ ከምዝፈጥረላ ትዛረብ።

ሃናን ኣሚናን፡ ጾታዊ ርክብ ብዝምልከት ስልጠናን ምኽርን እናተውሃበን ይርከብ። ሃና፡ ዛጊድ ዓብዪ ለውጢ ከምዝረኸበትሉ ትዛረብ።

ተወሳኺ ዛንታ