'ኤፍ ኤም' ዛሚ 90.7 ኣዋሽ ብዝብል ሓድሽ ስም ይመጽእ ኣሎ

ሚሚ ስብሃቱ Image copyright Dawit Endeshaw

ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ክፍሊ ትምህርቲ 'ትያትር ጥበባት' ፈላማይ ዲግሪ ረኺባ።

ተምሃሪት እንተላ ጀሚራ፡ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ትሳተፍ ነይራ። ጸኒሓ ድማ ኣብ ዕረፍቲ ግዜኣ፡ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ትሰርሕ ነይራ።

ካብኡ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ፊልም ኮርፖሬሽን ኣትያ፡ ሰነዳዊ ጻብጻባት ሰሪሓ።

ዕድል ትምህርቲ ረኺባ ናብ አመሪካ ኒውዮርክ ዘምርሐት ሚሚ፡ ደርጊ ካብ ስልጣን ምስተኣለየ፡ ኣብኡ ንምጽናሕ ስለዝወሰነት፡ ኣብ ድምጺ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ስራሕ ጀሚራ።

ድሕሪ መልሲ ካብ አመሪካ፡ መደበር ራድዮ ዛሚ 'ኤፍ ኤም'90.7 ኣጣይሻ። እቲ መደብር ዝተፈላለዩ ነቐፌታት ክበጽሖ ጸኒሑ፡ ሕዚ ድማ 'ተዓጽዩ ፤ ተሸይጡ' ገለ ዝብሉ ወረታት ክናፈሱ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ።

ኣብ ዛሚ 90.7 ኤፍ ኤም ጋዜጠኛታት ዝዝትይሉ 'ክቢ ጠረጴዛ' ትመርሕ ዝጸንሓት ሚሚ ስብሓቱ፡ እዚ ሓድሽ ዓመት ኣመልኪትና፡ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታን፡ እዋናዊ ኩነታት ዛሚን ኣዛሪብናያ ኣለና።

ሕዚ ኣበይ ኢኺ ዘለኺ?

ኣብ ኣመሪካ እየ ዘለኹ። ናይ ሕክምና ምርመራ እገብር። በብዓመቱ'የ ከምኡ ዝገብር።

ኩነታት ጥዕናኺ'ኸ?

ድሓን'የ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዓይኒ መጥባሕቲ ገይረ ነይረ። ሕዚ ድማ ተራእየ፡ ጽቡቕ ኣለኺ ኢሎምኒ።

ኣብ ናተይ ዕድመ ዘጓነፉ ብዙሓት ጸገማት ኣለዉ። ካብቲ ናይቲ ስረሐይ መጨነቒ ምዃኑ፡ ከም ሕማም ሽኮርያ፡ ደም በዝሒ ዝኣመሰሉ ዘፍርሑ ነገራት ዛጊድ ደሓን ኣለኹ። ዝገርመኪ ስፖርቲ ኣይሰርሕን። ምናልባሽ ኣመጋግባይ ይኸውን [ሰሓቕ]።

ሕዚ እንታትሰርሒ ኣለኺ?

ንዛሚ 'ሪ ብራንድ' ናገበርናዮ ኢና። ከምኡ ድማ ናይ ጋዜጠኛታት ትካል ስልጠና ኣብ ምጥያስ ኢና።

ናይ ምምኻር ስራሕቲ ትህቢ ሰሚዐ? ንበዓል መን ኢኺ ተማኽሪ?

እወ የማኽር አየ። ሕዚ ግን ኣስማት ክዝርዝር ኣይደልን።

መብዛሕቲኦም ገና ኣብ ከይዲ ስለዝኾኑ፡ ንእሽተን ይጽነሐለይ። ስራሕ ኣይፈታሕኹን ንምባል እዩ 'ምበር። [ሰሓቕ]

ዛሚ ተሸይጡ እናተብሃለ እዩ ዝዝረብ። ሓቂ ድዩ?

ዛሚ፡ ብዙሓት ሰዓት ተኻርዮም ዝሰርሑ መሓዙት ኣለውዎ። ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምሳና ሓቢሮም ዝሰርሑ ትካላት'ውን ኣለዉ።

ስለዚ ምስ'ዚኦምን ካልኦትን ተሓጋጊዝና ኢና፡ ዛሚ ከም ብሓድሽ ነዋቕሮ ዘለና። ናይ ስም ለውጢ'ውን ይገብር'ሎ።

ካልኦት ሚድያታት ውን'ኮ ከምዚ ይሰርሑ እዮም። ንምንታይ ኣብ ዛሚ እቲ ነገር ከምዝብርትዕ ኣይርደአንን።

ሕግጋዝ ማለት ኣክስዮን ምሻጥ'ውን ይሓውስ ድዩ?

ኣክስዮን ምሻጥ ኣይኮነን። ካልኦት ናይ ምትሕግጋዝ መንገድትታት ኣለዉ። እዚ ደረጃ ብደረጃ [በብርኩ] በቲ ቢዝነስ ዲፓርትመንት ዝስራሕ እዩ። ነዚ ብቐጥታ ዝምልከቶ ድማ፡ ኣይተ ዘሪሁን ተሾመ [በዓል ገዛኣ] እዩ። ኣነ ዝምልከተኒ ጉዳይ እቲ ሞያ እዩ።

ቅድሚ ሕዚ'ውን ብዚ መንገዲ እየ ዝሰርሕ ነይረ። ኣብቲ ዳግም ምውቓር ግን ብዙሓት ለውጥታት ክግበሩ ይኽእሉ እዮም።

ሓደሽቲ መሻርኽቲን መደባትን ክህልውና እዮም። ብኸምኡ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ።

ኣብ ዕረፍቲ ጊኺ እንታይ ትሰርሒ?

መብዛሕትኡ ግዘ የዝናንዐኒ ዝብሎ ፊልምን መጽሓፍን እዩ። ንግዚኡ ናይ እንግሊዝኛ መጻሕፍቲ እየ ዘንብብ ዘለኹ።

ንኣብነት እንታይ ዝብል?

ሳፕየንስ [Sapiens] ዝብል ብተኸታተሊ ዝወጸ እንግሊዝኛ መጽሓፍ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ወዲአ ናብቲ ካልኣይ ሰጊረ ኣለኹ።

Image copyright Mimi Sebihatu
ናይ ምስሊ መግለጺ ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱ ምስ ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩን ኣማረ ኣረጋውን

ሙዚቃ ገለ'ኸ፡ ናይ መን ደሰርፊ ትሰምዒ?

እ . . . ይፈላለ እዩ። ሓደሽቲ ደርፍታት እሰምዕ እየ። ናይቶም መናእሰይ። ከምኡ'ውን ባህላዊ ዝኾኑ ደርፍታት እሰምዕ እየ።

ንቕድሚት'ከ እንታይ ትልሚ ኣለኪ?

መጽሓፍ ንምጽሓፍ እዩ ትልመይ። 'ሻደው ራይተር' [ፀሓፊ] ይእልሽ ኣለኹ። ናይቲ መጽሓፍ ቅርጹ [ስከለተን] ወጺኡ እዩ።

ጎበዝ ፀሓፊ እየ ዝደሊ። ከፍ ኢለ ክፍሕፍ ኣይክእልን። ኣብ ስራሕ ውን ስለዝተጸመድኩ።

ኣብ ምንታይ ዘትኩር መፅሓፍ እዩ?

ሙያይ ምስ ህይወት ታሪኸይ ዝተዛመደ እዩ። ንካልኦት መመሃሪ ክኸውን ይኽእል ኢለ እየ።

መኽሰብን ክሳራን ወፍርታት ማሕበራዊ ሚድያ!

ሓለፍቲ ሚድያ ሲዳማ ተኣሲሮም

ሩስያ፡ ወተሃደራታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስእሊ ንኸይልጥፉ ኣጊዳ

ብዛዕባ ውልቃዊ ይወትኪ ንእሽተይ'ዶምነገርክኒ?

ኣብ ሓዳር 25 ዓመታት ጸኒሐ ኣለኹ። ርብዒ ሚኢቲ ዓመት ማለት እዩ [ሰሓቕ] ። ክልተ ቆልዑ ኣለዉኒ። እቲ ሓደ ዓብይ እዩ። ኣብ አመሪካ እዩ ዝነብር።እታ ምሳይ ዘላ ጓል 9 ዓመት እያ።

ብህይወተይ ሕጉስቲ እየ። ኣብ ገዛ ደጋፊ ዝኾነ ስድራ እዩ ዘለኒ።

ብርግጽ፡ ስረሐይ ፈተና ዝበዝሖ እዩ። ክሳብ ሕዚ ዝነብር ዘለኹ በዚ ምኽንያት እዩ። ንሱ እዩ ዓብዪ ድጋፈይ።

እንታይ እቲ ኸቢድ ፈተና ዝኾነኪ?

ብዙሕ ነገር ኣሎ። ብዙሓት ፈተናታት ኣለዉ። ዝተሓሰቡን ዘይተሓሰቡን ብድሆታት ኣለዉ።

ብፍላይ ከምዚ ናትና ዓይነት ሞያ ተፈልጥዮ እንዶ ኣለኽን፡ እዚ እዚ ክብለኪ ኣይክእልን።


ዛሚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ?

እዚ ብዝምልከት፡ ናይቲ መደብር ስራሕ መካየዲ ኣይተ ዘሪሁን ተሾመ ሓቲትናዮ።

"ስሙን ኣመራሓን ኢና ቀይርና" ኢሉ። ሓደሽቲ መደባት ሒዞም ከምዝመጽኡ ድማ ተዛሪቡ። ካብኡ ብዝተረፈ ዛሚ ተሸይጡ ዝበሃል ግን ሓሶት እዩ ኢሉ።

እቲ ስም ምልዋጥ ዘድለየ ድማ፡ ምስ ዝጸንሐ 'ብያነታት' ተኣሳሲሩ ከምዝኾነ እዩ ዝዛረብ።

ካልኣይ ድማ፡ እቲ ሽም ካብ በዓልቲ ገዝኡን ካብ ባዕሉን ኣስማት፡ ናይ መጀመርታ ፊደላት ተወሲዱ እዩ ወጺኡ ነይሩ።

እዚ ብኸምኡ ክቕጽል ኣይደለዩዎን። 'ሓደሽቲ ሰብ ኣክስዮን'ውን ክህልዉ ስለዝኽእሉ'- ኢሉ።

እቲ ሓድሽ ስም፡ ኣዋሽ ዝብል ከምዝኾነ ድማ ተዛሪቡ። እዚ ስም ዝመረጽሉ ምኽንያት፡ እቲ በዚ ዝፍለጥ ሩባ ካብ ኢትዮጵያ ዘይወጽእ ብሕታዊ ብምዃኑ፤ እሙን እዩ ዝብል ትርጉም ካብ ምሃብ ዝነቐለ ከምዝኾነ ገሊጹልና፤ ኣይተ ዘሪሁን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት