ካልድ ዓብዱ፡ ተዘክሮ ኣደለውቲ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ

Image copyright PEN ERITREA/ ABRHAM T.
ናይ ምስሊ መግለጺ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት

ወርሒ መስከረም ካብ 2001 ጀሚራ በቲ ኣብ ኣመሪካ ዝተፈጸመ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ ክትዝክር እንከላ፡ ኤርትራውያን ድማ ንወርሒ መስከረም፡ ክስተቱ ናይ 40 ዓመታት ፍልልይ ብዘለዎ፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ 1961፡ ምእሳር ላዕለዎት ሰብ መዚ፡ ምዕጻው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ምእሳር ጋዜጠኛታተንን እዮም ዝዝክርዋ።

18 መስከረም 2001፡ ካብቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ 11 ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ እንከለዉ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት 'ንግዚኡ' ብዝተብሃለሉ ኣዋጅ ካብ ስራሕ ደው ክብላ ተወሲኑ። ድሕሪ ሳልስቲ ከኣ ኣብተን ጋዜጣታት ዝጽሕፉ ዝነበሩን ኣዳለውተንን በብሓደ ክተሓዙን ክቕየዱን ጀሚሮም።

ጋዜጣ ኣድማስ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ 1998 ዝጀመራ ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ኮይና፡ ኣዳላዊ እዛ ጋዜጣ ዝነበረ ካልድ ዓብዱ መሓመድ ስዒድ፡ ኣብ 1999 ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውጽኡ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገረ ሽወደን ከም ጋዜጤኛን ኣማኻርን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ፡ ልዕሊ ዕስራ ዓመታት ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ተዘክርኡ ኣካፊሉና ኣሎ።

ንምኑ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ካብ ምዓስ እየን ጀሚረን?

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ 1 መስከረም፡ ምስ ጽንብል 30 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ቦኽሪ ሕታማ ናብ ኣንበብታ ኣቕሪባ፡ ናይ ውልቂ ጋዜጣታት ንክጅምራ ግን ዓመታት እዩ ወሲዱ።

ካልድ "ብመሓሪ ኣብርሃም ትዳሎ ዝነበት ብትግርኛ ብእንግሊዘኛን ትዳሎ ዝነበረት ጋዜጣ መስትያት (The Mirror): እታ ናይ መጀመርታ ናይ ውልቂ ጋዜጣ እያ። ድሕሪኡ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ 1997 ስዒባ እተን ዝተረፋ ከኣ [ቀጺለን] ስዒበን" ይብል።

ካልድ፡ ድሕሪ ብመንግስቲ ሕጊ ፕረስ ምጽዳቑን ምፍቃዱን፡ ናይ ስነጽሑፍ ድሕረ ባይታ ዝነበሮም፡ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዝነበሩን ዝተመረቑን፡ ካብ ደገ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉን፡ ኣብ እዋን ቃልሲ ናይ ስነጽሑፍ ኣበርክቶ ዝነበሮምን ተኣኻኺቦም ከም ዝተበጋገሱ እዩ ዝሕብር።

"ሕሰቦ እንዶ፡ ድሌት እዩ እምበር፡ ኣብታ ሓንቲ ዩኒቨርስቲ ናይ ኤርትራ ናይ 'ጆርናሊዝም ዲፓርትመንት' ኣብ ዘይነበረሉ ኢና'ኮ ጀሚርና።" ይብል።

ካልድ ብምስዓብ፡ ንሱን ማትዩስ ሃብትኣብን (ኣዳላዊ ጋዜጣ መቃልሕ) ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ብቁጽሪ (ሒሳብ)፡ ስዒድ ዓብደልቃድር ብቁጠባ (Economics) ፡ መድሃኔ ሃይለን ገዛኢ ሓጎስን (ኣብ ዊንታናን ኣብ ቀስተ ደበናን ዝሰርሕ ዝነበረ) ሕጊ ከም ዘጽንዑን ብምሕባር፡ እቶም ኣብ ገድሊ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣበርክቶ ዝነበሮም ከም ብዓል ፍስሃየ ዮውሃንስ (ጆሽዋን)፡ ኣሮን ብርሃነን ስምረት ስዩምን ተሓዊሰሞም፡ ካብ ደገ ዝመጽኡ ከኣ ብዓለ ዮሱፍ መሓመድ ዓሊ (ጋዜጣ ጽጌናይ) ተኣኻኺቦም ይሰርሑ ምንባሮም የብርህ።

ኣብ መዓልቲ ክሳብ ክንደይ ሕታም ይዝርግሑ ነይሮም?

ካልድ ንጋዜጣ ኣድማስ ከም ኣብነት ብምውሳድ፡ ኣብ መጀመርታ ብውሑድ ቁጽሪ ከም ዝጀመሩ ብምሕባር፡ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 15 ሽሕ ሕታማት ዘሕትምሉ እዋናት ከም ዝነበረ ይዝክር።

"ጉጀለ 15 ምስዘን ናይ ውልቂ ጋዜጣታት ቃለመሕትተ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ግን፡ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ መዓልቲ ክሳብ 40 ሽሕን ልዕሊኡን ተሕትም ነይራ።"

"እቲ ዝተሓትመ ኩሉ ይሽየጥ ነይሩ ማለት ግን ኣይኮነን፡ እቲ ዘይተሸጠ ተኣኪቡ ብመንገዲ ክፍሊ ጎስጓስን ሓበሬታን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ናብ ሰራዊት ብነጻ ዝዕደለሉ ኣገባባት ነይሩ" ከኣ ይብል።

ስራሕ ሚድያ ኣብ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባን ናይ ኣረዳድኣ መሰረት ምፍጣር እዩ፡ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ሓሳቦም ከፍስሱ ዕድል ፈጢርካ፡ ህዝቢ ዝሓሸ ዝበሎ ኣተሓሳስባ ንኽመርጽ ዕድል ከም ዝህልዎ ባይታ ምጥጣሕ እዩ ይብል ካልድ።

"እተን ጋዜጣታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕታማተን ይውስኽ ምንባሩ ከኣ ኣብ ህዝቢ ዝነበረን ተቐባልነት እዩ ዘርኢ፡ ብእኡ መንጽር ምስ ዝረአ ከኣ ንህዝቢ ዝሓሸ ሕርያ ናይ ሓበሬታ ይፈጥራሉ ነይረን እየን።"

እዘን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት፡ ኣብቲ መጀመርታ ሕጸረታት ዘበገሶ ናይ ኣስመራ ዜናታት ጥራይ ይጽብጸባ ጥራይ ብምንባርና፡ 'እዘን ጋዜጣታት ናይ ኣስመራ ድየን ናይ ኤርትራ?" ዝብል ነቀፌታታት ይበጽሖም ምንባሩ ዝሕብር ካልድ "ድሕሪ'ዚ ነቀፌታ ናብ ዞባታት እናተንቀሳቐስና ክንሽፍን ጀሚርና ነይርና ኢና" ኢሉ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ካልድ ዓብዱ

እተን ጋዜጣታት ብዓል መን ነይረን ብዓል መንከ ተኣሲሮ

ጋዜጣ ትርግታ

ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ (ናይ ሽዕኡ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ) እትሕተም ጋዜጣ ኮይና ኣብ 1996 ድማ'ያ ንመጀመርታ እዋን ናብ ኢድ ኣንበብታ በጺሓ።

ካብ ሰሙናዊት ናብ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክትሕተም ዝኸኣለት ጋዜጣ እያ።

ጋዜጣ ሰቲት

ኣብ ነሓሰ 1997 ክትዝርጋሕ ዝጀመረት ናይ ብሕቲ ጋዜጣ እያ።

ፍስሃየ ዩውሃነስ ጆሽዋ፡ ገጣሚ ጸሓፊ ድራማን ግዜጤኛን ዝነበረ (23 መስከረም 2001 ተኣሲሩ)፡ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ዳዊት ኢሳቕ ንዝተወሰነ እዋን ኣሳናዳኢ እዛ ጋዜጣ ዝነበረ፡ ጸሓፊ ድራማን ገጣምን ዝነበረ ኮይኑ ክልቲኦም ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ትሕቲ ቐይዲ ኣትዮም። ሰዩም ጸሃየ እውን ገዲም ተጋዳላይን ሓደ ካብ መስረትቲ ተሌቪዥን ኤርትራን ኮይኑ፡ ኣብዛ ጋዜጣ ጽሑፋት ዘበርክት ዝነበረ እዩ ኣብ መስከረም 2001 ከኣ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።

ጋዜጣ ዘመን

ኣብ መስከረም 1998 ብመልክዕ መጽሄት ዝጀመረት ኮይና፡ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ፈሊማ ጸኒሓ ናብ ሰሙናዊት ጋዜጣ ተሰጋጊራ።

ዋና ኣሳናዳኢ እዛ ጋዜጣ ዝነበረ፡ ኣማንኤል ኣስራት (23 መስከረም 2001 ተኣሲሩ)፡ ሳህለ ጸገዛኣብ (ወዲ ኢታይ) ጋዜጤኛ ሓዳስ ኤርትራ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ዘመን እውን ጽሑፋት ዘበርክት ዝነበረ እዩ፡ 23 መስከረም 2001 ከኣ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።

ጋዜጣ መቓልሕ

ብታሕሳስ 1998 ክትሕተም ዝጀመረት ጋዜጣ'ያ።

ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ካብ ዝሕተማ ዝነበራ ናይ ግሊ ጋዜጣታት እያ ነይራ።

ዋና ኣሰናዳኢ እዛ ጋዜጣ ዝነበረ ማትዮስ ሃብተኣብ፡ ምክትል ኣሳናዲ እታ ጋዜጣ ዝነበረ ዳዊት ሃብተሚካኤል ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም።

ጋዜጣ ቀስተ-ደመና

ኣብ 1998 ቀዳማይ ሕታማ ዝዘርገሐት ናይ ወልቂ ጋዜጣ እያ።

መድሃኔ ሃይለን ምክትል ኣሳናዳኢ እታ ጋዜጣ ዝነበረን፡ ተመስገን ገብርየሱስ ኣሰናዳኢ ዜና ስፖርት ዝነበረን ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዮም።

ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ

ናይ መጀመርታ ሕታማ ኣብ 1998 ኰይኑ፡ ካብ ጥሪ 2000 ጀሚራ ሓዳስ-ኣድማስ ዝብል ስም ተዋሂባ። ሓዳስ ኣድማስ፡ እታ ናይ ፈለማ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ንምሕታም ዝበቕዐት ናይ ብሕቲ ጋዜጣ እያ።

ዋና ኣሳናዳኢ ሓዳስ ኣድማስ ዝነበረ ስዒድ ዓብደልቃር 23 መስከረም 2001 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ።

ጋዜጣጽጌናይ

ዋና ኣሳናዳኢ እዛ ጋዜጣ ዮሱፍ መሓመድ ዓሊ 23 መስከረም 2001 ተኣሲሩ። ኢድሪስ ኣቡ ዓረ እውን ደራስን ጋዜጤኛን ኮይኑ ኣብዛ ጋዜጣ ጽሑፋት ዘበርክት ዝነበረ እዩ ኣብ መስከረም 2001 ከኣ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።

ጋዜጣ ዊንታና

ዊንታና 'ውን ሓንቲ ካብተን ኣብቲ እዋን ዝነበራ ናይ ውልቂ ጋዜጣታት ኮይና፡ ዋና ኣሰናዳኢኣ ዳዊት ገብረኣብ ኮይኑ፡ ፍቕራዊ ትሕስቶታት ዘለዎ ዓምድታት ተዳሉ ነይራ።

ተወሳኺ

ብዘይካ'ዚ ኣብ ናይ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝሰርሑ ዝነበሩ፡

ሓሚድ መሓመድ ስዒድ ኣብ ተሌቪዥን ኤርታራ መደብ ስፖርት ዘቕርብ ዝነበረ እዩ፡ 15 ለካቲት 2002 ከኣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ።

ሳልሕ እድሪስ ስዒድ (ሳልሕ ኣል ጀዛይር) ኣብ ጋዜጣ ኤረትርያ ኣልሓዲሳን መደብ ድምጺ ሓፋሽ ብዓረብ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ኣብ ለካቲት 2002 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ።

ጅምዕ ከሚል ኣብ ሓዳስ ኤርትራ መደብ ስፖርት ዘዳሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሕዳር 2005 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ።

Image copyright khalid Abdu
ናይ ምስሊ መግለጺ ካልድ ዓብዱ

እተን ጋዜጣታት ንምንታይ እየን ተዓጽየን?

ንግሆ 18 መስከረም 2001 ሬድዮ ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ ብመገዲ ናይቲ ረፍዲ ኣንባቢ ዜና ዝነበረ ጋዜጤኛ ነብስሄር ሰሎሙን ኣበራ፡ "ጋዜጣታት ብሕቲ፡ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምጽራረን ብሕጊ ንኽሰርሓ ዝተውሃበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚሩ ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ" ዝብል ዜና ተሰሚዑ።

"መንግስቲ ንግዚኡ እየን ተዓጽን እንድዩ ኢሉ ነይሩ፡ እቲ ንግዚኡ ዝተባህለ ግን እነሀለ 18 ዓመቱ ኮይኑ" ይብል ካልድ።

ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሚኒስተራትን ኣዝዝቲ ሰራዊትን ዝርከብዎም፡ ኣብ መንግስቲ ጽገናታት ክግበር ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ዶባዊ ኵናት ተጸሚዳ እንከላ 'ጠሊሞምን ክሒዶምን' ዝብል ጎስጓስ ስለዝተጀመረ፡ ነብሶም ክኸላኸሉን ሓሳባቶም ናብ ህዝቢ ከብጽሑን ምስዘን ናይ ውልቂ ጋዜጣታት ቃለ መሕተት ክገብሩ ጀሚሮም።

ጀነራል ዑቕበ ኣብርሃ ካብ ኣባላት ጉጅለ 15፡ ምስ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ቃል መሕትት ዝገበረ ናይ መጀመርታ ምንባሩ፡ ካልድ ነቲ ኣጋጣሚ ብኸምዚ ይዝክሮ።

"ኣብ ሓዳስ ኤርትራ፡ ጀነራል ዑቕበ ኣብራሃ፡ ኣብ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ [09] ገንዘብ ኣጣፋፊኡ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዝወጽአ፡ ነብሰይ ክከላኸል ኢሉ፤ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ስለዘይተፈቐደሉ [ኣብቲ ጋዜጣ ሓቢርዎ ከም ዝነበረ] ናብ ጋዜጣ ቀስተ ደበና መጺኡ ቃለ መሕተት ገይሩ፡ እቲ ሓቂ እዩ ዝበሎ ተዛሪቡ" ይብል።

ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ድሕሪ ምዕጻወንን እቶም ካብ ኤርትራ ከይወጽኡ ዝጸንሑ ጋዜጤኛታት እውን ምስ ተኣሰሩ፡ ብወገን መንግስቲ፡ እዘን ጋዜጣታት ብናይ ደገ መንግስታት ይምወላ ምንባረንን፡ ንህዝቢ ንምንዓብ ይሰርሓ ምንባረንን ብተደጋጋሚ ይግለጽ ነይሩ እዩ።

"እዘን ጋዜጣታት እዚአን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ተዋፊረን እንድሕር ነይረን፡ መንግስቲ ከሳሲ፡ መንግስቲ ፈራዲ ክኸውን ኣይምተገበኦን፡ ይከሰሳ! ነጻ ብዝኾነ ኣካል ጉዳየን ተራእዩ ከኣ ቤት ፍርዲ ጌጋ ፈጺመን እንድሕር ኢልወን ፍርደን ምወሰዳ፡ እዚ ግን ሓቕነት ዘይብሉ ነገር እዩ" ይብል ካልድ።

"እዘን ጋዜጣታት እዚአን እቲ ብጉጅለ 15 ቀሪቡ ዝነበረ ክፉት ደብዳበ የአንግዳ ነይረን እየን። እነ ክርእዮ እንከለኹ ግን እቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ተኣሲሮም ንሰን እንተተገዲፈን ብዛዕባ ምእሳር እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ምጽሓፈንን ምሕታተንን ስለዘይተርፍ እየን ተዓጽንን ኣባላተን ተኣሲሮምን።" ክኣ ይውስኽ ካልድ።

ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ጸግዒ ናይ ጉጀለ 15 የን ነይረን?

ኣዳላዊ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ ዓብዱ መሓመድስዒድ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዜና፡ ሚዛን ንምሕላውን ቃለ መንግስቲ ኣብቲ ዜና ንምክታትን ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ይሓቱ ምንባሮምን መንግስቲ ግን ቃል ክህቦም ፋቓደኛ ከም ዘይነበረ እዩ ዝሕብር።

"ሓንሳብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ምስ ጋዜጣ ሰቲት ቃለ መሕትት ዝገበሮ እንተዘይኮይኑ፡ እዚ እውን ጉጅለ 15 ቅሉዕ ደብዳበ ከይጸሓፉ እንከለዉ እዩ፡ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ቀጥታዊ ቃል መንግስቲ ረኺብና ኣይንፈልጥን ኢና" ይብል።

ብምስዓብ "መንግስቲ ሚድያ ተቆጻጺሩ፡ ጉጅለ 15 ነብሶም ንኽከላኸሉ፡ ሓሳቦም ከፍስሱ ባይታ ምፍጣር ተሓባባራይ ዘቁጽር እንተኾይኑ ሰብ ይፍረዶ" ይብል።

"ካብ ደገ ይምወሉ ነይሮም ዝብል ክሲ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እውን፡ ነቶም መንግስቲ ከምኡ ገይሮም ዝብሎም ናብ ነጻ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ዘይቐርቡ፡ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ኢኻ ዝበሎ ከአ ግቡእ ፍርዱ ይቕበል" ይውስኽ ኣዳላዊ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ።

ካልድ ዓብዱ፡ ኣብቲ እዋን፡ ኣብታ ብመንግስቲ እትውነን ቤት ማሕተም ሳቡር ከሕትሙ ይግደዱ ምንባሮም ብምሕባር፡ ነብሲ ወከፍ ገጽ ቅድሚ ምሕታማ ብመንግስቲ ዝተመዘዙ ሓምሽተ መመይቲ ምንባሮምን፡ እቲ ተረኛ ከይፈረመላ ትሕተም ገጽ ከምዘይነበረት እዩ ዝሕብር።

"ኣብ ጽሑፋትና ጸገም እንድሕር ነይሩ፡ ንሕና ምስ ጸሓፍና፡ ቅድሚ ምሕታሙን ናብ ህዝቢ ምዝርግሑን፡ እቶም ብምኒስትሪ ዜና ዝተመዘዙ መመይቲ እዮም ዝርእይዎን ዝፍርሙሉን ነይሮም፡ እንተዝደልዩ ሽዕኡ ምኸልከሉና"

ብምስዓብ "ናይ ውልቖም ቤት ማሕተም ዝነበሮም ጋዜጤኛታት ነይሮም እዮም፡ ንሕና እውን ካብ ሳቡር ዝሓስር ካልእ ቤት ማሕተም ምረኸብና፡ ንምቁጽጻር ክጥዕሞም ግን ኣብ ቤት ማሕተም ሳቡር ከነሕትም ንግደድ ነይርና" ይብል ካልድ።

"ብጥቕሉሉ፡ እዘን ናይ ውልቂ ጋዜጣታት መንግስቲ ሓሳብ ህዝቢ እንታይ ይመስል መፈተኒ እዩ ተጠቒሙለን፡ ንጉጅለ 15 ንኽዛረቡ ስለዝፈቐዳሎም ከኣ ብላኼማ ተዓጽየንንን እቲ ማእሰርቲ ስዒቡን" ይውስኽ ካልድ።

ኣዳላዊ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ ዓብዱ ድሕሪት ምልስ ኢሉ "ነጻ ፕረስ ኣብ ዝተኣወጀሉ እዋን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝነበረ መሪሕነት ጽቡቕ ስም ዝረኸበሉ እዋን እዩ ነይሩ፡ ብወገን ኤርትራ ከምቲ ንህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ነጻፍፍ ኣለና ዝብልዎ ዝነበሩ፡ ንዓለም ከኣ እነሀና ናብ መስርሕ ዲሞክራሲ ንኣቱ ነጻ ፕረስ እውን ኣዊጅና ንምባል ዝዓለመ እዩ፡ ክንኡ ዝኸይድ ኣይኮነን።"

"ኣብ ሓንቲ ቅዋም ዘይብላ ሃገር እኮ ኢና ነዚ ስራሕ ጀሚርናዮ፡ ቅዋም እንተዝህሉ፡ ሕጊ ትፈልጦ እንታይ እንተጌርካ እንታይ ትቕጻዕ ትፈልጥ ኣኸለ፡ ቅዋም ዘይምህላዉ ግን፡ ዘይንቡር ነገር ከም ንቡር ዝተወስደሉ እዋን ኢና በጺሕና ዘለና" ይብል ካልድ።

እዞም እሱራት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ?

ካልድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ነቶም እሱራት ዝሕልውዎም ዝነበሩ ኢሎሞ ዝብሃልን ብዙሕ ከም ዘሎ ብምሕባር፡ "ንዕኡ ክደግሞ ኣይክእልን እየ፡ ምኽንያቱ ንጽበን ዝጽበዩ ስድራን ኣለዉ፡ ኣብ ዒራዒሮ ዝኣመሰለ ቦታ ንኽንድዚ ዓመታት ተኣሲሮም ምስ ምሉእ ጥዕነኦም ክወጽኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ግን የብለይን" ይውስኽ።