ናይ መጻኢ ወለዶ ቀረብ ማይ እትጥቀም ዘላ ጆርዳን

ብሰንኪ ምቅይያር ጸባይ ኩነታት ኣየር [ክሊማዊ ለውጢ]፡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ መጠን ዋዒ ኣዕርዩ ይዛይድ ከምዘሎ መጽናዕታት ይሕብሩ። ጆርዳን ካብቶም ብሕጽረት ማይ ዝሳቐያ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ።