ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ዘለዎም ሰባት፡ ኣብ ሳምቡኦም ስብሒ ተረኺቡ

ሳምቡእ Image copyright Getty Images

ኣብ ሳምቡእ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ (ክስዐ) ዘለዎም ሰባት፡ ንፈለማ እዋን ስብሒ ተረኺቡ።

ካብ ሳምቡእ 52 ሰባት ቅምሶ (ሳምፕል) ብምውሳድ መጽናዕቲ ዝገበሩ ኣውስትራላውያን ተመራመርቲ፤ ኣብ ሳምቡእ፡ መጠን ስብሒ ምስ ርጉዲ ሰብነት እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ኣረጋጊጾም።

እዚ ርኽበት፡ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ (ክስዐ) ዘለዎም ሰባት ንምንታይ እዮም ዝያዳ ንሕማም ኣዝማ ዝጥቅዑ ንዝብል ከብርህ ከም ዝኽእል ድማ እቶም ተመራረመርቲ ገሊጾም።

እቲ ኣብ ሳምቡእ ዝተረኸበ ስብሒ፡ ብምንካይ ክብደት ክጠፍእ ይኽእል'ዶ ዝብል ክጽናዕ ከም ዘለዎ ድማ፡ ሰብሞያ ርእይቶ ሂቦም።

እቲ መጽናዕቲ፡ ንምርምር ካብ ዝተለገሱ ሳምቡእ ዝሞቱ ሰባት ዝተወስዱ ቅምሶታት እዩ ኣጽኒዑ።

ካብኣቶም፡ እቶም 21 ዝፍለጥ ሕማም ኣዝማ ኣይነበሮምን። እቶም 21 ድማ ኣዝማ ዝነበሮም ኮይኖም፡ ግን ብኻልእ ምኽንያታት ዝሞቱ እዮም።

እቶም 16 ሰባት ግን፡ ብምኽንያት ኣዝማ እዮም ሞይቶም።

እቶም ተመራመርቲ፡ ብርክት ዝበሉ መተሓላለፊ ኣየር ቱቦታት ብምውሳድ ብማይክሮስኮፕ ዘጽንዑ ኮይኖም፡ ኣብቶም ቱቦታት ስብሒ ረኺቦም እዮም።

ኣብቶም ዝያዳ ረጎድቲ ዝኾኑ ሰባት ድማ፡ ዝያዳ ስብሒ ተረኺቡ።

ምህላው ናይቲ ስብሒ፡ ንንቡር መሓውር ናይቶም ቱቦታት መሕለፊ ኣየር ብምጽላው፡ ኣብ ሳምቡእ ነድሪ ከም ዝፈጥር ድማ እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም።

ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ዘለዎም ሰባት፡ ዝያዳ ንሕማም ኣዝማ ዘቃልዖም ድማ፡ እዚ መንቀሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምቱ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ