'ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም እንተዝምለሱ ነቲ ሓደገኛ መገዲ ምደገምዎ'

ስደተኛታት ኣፍሪቃ

ቀንዲ ጠንቂ ዋሕዚ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ፡ ቁጠባዊ ድሌታቶም ኣብ ሃገሮም ክማላኣሎም ዘይምኽኣሉ ምዃኑ ሕድሽ ዝወጸ መጽናዕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።

እቲ መጽናዕቲ፡ ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደተኛታት፡ ዕቑባ ንምርካብ ዘንቀሎ ጥራይ'ዩ ንዝብል ኣተሓሳስባ ዝብድህ'ዩ።

ኣስታት 58 ሚእታውኢት እቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ፡ ስራሕ ዝነበሮም ኮይኖም፡ እኹል ደሞዝ ብዘይምርካቦም ከም ዝተሰዱ ገሊጾም ክብል እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ።

ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዕቑባ ንምርካብን መጽለሊ ንክረኽቡን ክብሉ ብዘይ ስሩዕ ኣገባብ ከም ዝጓዓዙ ይፍለጥ። እንተኾነ፡ ብተወሳኺ ካልኦት ዛጊድ ዘይተነጸሩ ሓደገኛ መንገድታት ክሓልፉ ከም ዝግደዱ እቲ መጽናዕቲ ኣሚቱ።

ነቲ መጽናዕቲ፡ ቃለ መሓትት ካብ መንጎ ዝተገበረሎም ኣብ ስራሕ ተቖጺሮም ዝርከቡ ስደተኛታት ኣፍሪቃ፡ 85 ሚኢታዊ እኹል ኣታዊ ከምዘይረኽቡን ብናብረኦም ሕጉሳት ከምዘይኮኑን ተዛሪቦም።

እንተኾነ ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ዝከኣል፡ ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተዝግደዱ፡ በቲ ሓሊፎምዎ ዝመጾ ንህይወቶም ኣስጋኢ ዝኾነ መንገዲ ኣቢሎም ክምለሱ ከምዝመርጹ ተዛሪቦም።

እዚ ናይቲ ጸገም ብርኪ ክንደየናይ ሕሱም ምዃኑ ከምዘርኢ እዩ ዝገልጸ።

ብሓፈሻ፡ ካብ 39 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጽኡ፡ ሕዚ ኣብ 13 ሃገራት ኤውሮጳ ዝነበሩ 2000 ስደተኛታት ኣብቲ መጽናእቲ ተሳቲፎም።

ብርግጽ ብባሕሪ ሜዲትራንያን፡ ኣብ 2015 ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታት ዝተጓዓዙ እንትኾኑ፡ እቲ ቁጽሪ ኣብ 2018 ናብ ኣስታት 100 ሺሕ ከምዝጎደለ እቲ መጽናዕቲ የረድእ።

ይኹን'ምበር፡ እቲ ዝጉዓዝሉ መንገዲ ሓደገኛነቱ እናወሰኸ ብምምጽኡ፡ ናብ ኤውሮፓ ክሰግሩ ካብ መንጎ ዝፈተኑ ስደተኛታት፡ ኣብ 2015፡ 1.6 ሚኢታዊ ህይቶም እንትስእኑ፤ ኣብ 2018 ግን እቲ ቁጽሪ መወትቲ ናብ 2 ሚኢታዊት ሓፍ ኢሉ።

ኣብ 2018 ጥራሕ 2 ሺሕ ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዝጠሓሉ ጸብጻባት ይገልጹ።

ተወሳኺ ዛንታ