ጃዋር መሓመድ፡ እቲ ውጥን 'ንዓይ ንምእሳር ዘይኮነስ ንምጥቃዕ እዩ ነይሩ'

ጃዋር መሓመድ Image copyright MAHEDER HAILESELASSIE TADESE

ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ኣክቲቪስትን ናይ 'ኦሮሚያ ሚድያ ኔትዎርክ' ዳይሬክተርን ጃዋር መሓመድ፡ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ፡ መንበሪ ገዝኡ ብሓይልታት ጸጥታ ከምዝተኸበበ፡ ሓለውቱ ከይነገርዎ ክወጽኡ ከምዝተሓተቱን ከምዝኣበዩን፡ እዚ ድማ ንዕኡ ንምእሳር ዘይኮነስ፡ ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝተገብረ ውጥን ምንባሩ ኣብ ፌይስቡኩ ጽሒፉ።

"እቲ ውጥን ነቶም ሓለዋ ከልዕልዎም እሞ፡ ስቪል ናዕበኛታት ሰዲዶም ንዓይ ከጥቅዑኒ፡ ብድሕሪኡ ከኣ እቲ መጥቃዕቲ ብዕስለ ሰባት እዩ ተፈጺሙ ንምባል እዩ ነይሩ" ክብል ተዛሪቡ።

ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኢትዮጵያ፡ ጸኒሑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብ ልዕሊ ጃዋር መሓመድ ዝተወሰደ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ኢሉ።

"[ጃዋር] ብፖሊስ ስጉምቲ ተወሲዱለይ ብዝብል ዘሕለፎ መልእኽቲ ጌጋ እዩ" ኢሉ።

ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ፡ እንደሻው ጣሰው ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሓይልታት ጸጥታ ዝተዓጸዉ መገድታት ከኽፍቱ'ውን ጸዊዑ።

ብኻልእ ወገን፤ ንጃዋር መሓመድ ዘለዎም ድጋፍ ዝገልጹ ብዙሓት መናእሰይ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ተኣኪቦም ምህላዎም፡ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ሪፖርተርና ሓቢሩ።

ጃዋር እንታይ እዩ ኢሉ?

"ኣጋ ፍርቂ ለይቲ ክኸውን ከሎ፡ ክልተ መካይን መጺአን፡ ነቶም ንዓይ ክሕልዉ ዝተመደቡ ሓይልታት ጸጥታ፡ ከይነገሩኒ ንብረቶም ጠርኒፎም ካብቲ ገዛ ክወጽኡ ተነጊርዎም። እቶም ሓለዋ ንምንታይ ክወጽኡ ከምዝተደለየ ሓቲቶም። ንስልጠና ከምዝኾነ ተነጊርዎም። እቶም ሓለዋ ግን ምውጻእ ኣብዮም" ኢሉ።

ጃዋር መሓመድ፡ ድሕሪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣታተወ ጽገናዊ ለውጢ፡ ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ምኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ከም ኣካል ናይቲ ለውጢ ካብ ኣመሪካ ተመሊሱ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ፡ መንግስቲ ሓለዋ ከምዝመደበሉ ይፍለጥ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ዝተፈጠረ ምስሕሓብ ብዝምልከት፡ ዛጊት ዝሃቦ ርእይቶ የለን።

ጃዋር መሓመድ ኣብ ፌይስቡክ ከምዝጸሓፎ፡ እቶም ሓለውኡ ገዲፎምዎ ክወጽኡ ዝተኣዘዝሉ ምኽንያት፡ ንሶም ምስወጹ፡ "ብዕስለ ሰባት ዝተፈጸመ ኣምሲልካ" ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ከምዝኾነ እዩ ዝኣምን።

"እቲ ውጥን ነቶም ሓለዋ ከልዕልዎም እሞ፡ ስቪል ናዕበኛታት ሰዲዶም ንዓይ ከጥቅዑኒ፡ ብድሕሪኡ ከኣ እቲ መጥቃዕቲ ብዕስለ ሰባት እዩ ተፈጺሙ ንምባል እዩ ነይሩ" ኢሉ።

ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ከባቢ ከይተረፈ፡ 'ናይ ዕስለ ዝመስሉ ጎንጽታት' ምንባሮም እውን ጠቒሱ።

ጃዋር፡ 'ዳርጋ ናብ ኩሎም' መራሕቲ ፖለቲካን ጸጥታን ቴሌፎን ከምዝደወለ፡ እንተኾነ ኩሎም ብዛዕባ'ቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ከምዘይብሎም ከምዝነገርዎ ገሊጹ።

ነቶም ንዕኡ ዝሕልዉ ሓይልታት ጸጥታ፡ ካብ መንበሪኡ 'ብቕልጡፍ ክወጹ' ንዝኣዘዘ ሓላፊ፡ ብቴሌፎን ከምዘዘራረቦን እቲ ኣዛዚ ድማ "ትእዛዝ እየ ተቐቢለ" ከምዝበሎን'ውን ጽሒፉ'ሎ።

መን ትእዛዝ ከምዝሃቦ ነጊሩኒ'ዩ ዝበለ ጃዋር፡ እቲ ወሃቢ ትእዛዝ መን ምዃኑ ግን ኣይጠቐሰን።

"ንምንታይ እዮም ብለይቲ ነቶም ሓለዋ ከልዕልዎም ደልዮም? ቅድሚኡ፡ ንሓለዋ ዝምልከት ዝኾነ ለውጢ ክህሉ እንከሎ፡ እቶም ሓለፍቲ ደዊሎም ይነግሩኒ፡ ወይ ድማ ንሓላፊ እቶም ሓለዋ ከምዝነግረኒ ይገብሩ ነይሮም። ሕጂ ደኣ እንታይ ተቐይሩ?" ዝበለ ጃዋር፡ ክእሰር እንተደኣ ተደልዩ፡ ብቐሊሉ ክጽውዕዎ ወይ ከኣ ነቶም ሓለውኡ ኣብ ቀይዲ ከእትውዎ ክግበር ይከኣል ከምዝነበረ ተዛሪቡ።

ጃዋር መሓመድ፡ ኣጋ ወጋሕታ ኣብ ዝጠቀዖም ጽሑፋቱ፡ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዝኡ 'ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ዕጡቕ' ከምዝተዋፈረ ጽሒፉ ነይሩ። እዞም ዕጡቓት ክስሕቡ፡ እንተድኣ ናብ ገዝኡ ንመጥቃዕቲ ዝኣትዉ ኮይኖም ግን እቶም ናቱ ሓለዋ 'ናይ ምክልኻል ስጉምቲ' ከምዝወስዱ ገሊጹ ነይሩ።

ድሕሪ እቲ ፍጻመ፡ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዝኡ ኣብ መንጎ ኣብ ደገ ዘለዉ ሓይልታት ጸጥታን ሓለውኡን፡ ምፍጣጥ ከምዘሎ እውን ገሊጹ'ሎ።

ጃዋር እንታይ መረዳእታ ኣቅሪቡ?

ጃዋር መሓመድ፡ ኣብ መንጎ ናቱ ሓለውትን ካልእ ኣዛዝን ዝተገብረ ናይ ቴሌፎን ምልልስ ኣብ ፌይስ ቡክ ብቪድዮ ፈኒይዎ።

ኣብቲ ቪድዮ፡ ክልተ ናይ ጃዋር ሓለውቲ ምዃኖም ዝተገለጹ ሰባት፡ ምስቲ ክወጽኡ ዝእዝዞም ሓላፊ ክመላለሱ እንከለዉ ይስምዑ።

እቲ ኣዛዚ "በቃ ውጽኡ" ክብሎምን ብተደጋጋሚ "ትእዛዝ ኣይትቕበሉን ዲኹም?" ክብል ይስማዕ።

እቶም ሓለውቲ ድማ "ካልኦት ሓለውቲ ከይተተክኡ ከመይ ኢልና ንወጽእ?" እናበሉ ክማጎቱ ይስምዑ።

ነቲ ውጽኡ ዝብል ትእዛዝ ድማ ነጺጎምዎ።

ፖሊስ ከ እንታይ ኢሉ?

ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ፡ እንደሻው ጣሰው ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ጃዋር ኣብ ልዕለይ ተፈጺሙ ብምባል "ንደገፍቱን ተኸተልቱን ዘሕለፎ መልእኽቲ "ጌጋ እዩ" ክብል ነጺግዎ።

"[ጃዋር] ብፖሊስ ስጉምቲ ተወሲዱለይ ብዝብል ዘሕለፎ መልእኽቲ ጌጋ እዩ" ዝበለ ኣይተ እንደሻው፡ ሓይልታት ጸጥታ ዝተዓጸዉ መገድታት ከኽፍቱ'ውን ጸዊዑ።

"ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና ድማ ብቐጻልነት ክንሰርሕ ኢና" ኢሉ።

ኣብ መንበሪ ገዛ ጃዋር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል?

ንጃዋር መሓመድ ዘለዎም ድጋፍ ዝገልጹ ብዙሓት መናእሰይ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ተኣኪቦም ምህላዎም፡ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ሪፖርተርና ሓቢሩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ ጃዋር ዘሎ ኩነታት

ካብዚ ብተወሳኺ፡ ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮሚያ ንጃዋር ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ዘሎ ኾይኑ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮሚያን ኣብ ገለ ከባብታት ኣዲስ ኣበባን ድማ መገድታት ተዓጽዮም እዮም።

ካብተን ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻየደለን ከተማታት ሓንቲ ድማ፡ ኣዳማ እያ።

ኣብ ከተማ ኣዳማ፡ ብርክት ዝበሉ ሰልፈኛታት "ንጃዋር ክትትንክፍዎ ኣይትኽእሉን" ብዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣዳማ ንጃዋር ዝድግፍ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ

ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ፡ "ጃዋር ዓይኒ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ። ክትትንክፍዎ ኣይትኽእሉን" ዝብል ጭርሖታት ይረኣይ።

ጃዋር መሓመድ፡ ቀዳማይ ምኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተወለዐ ህዝባዊ ናዕቢ ብድሕሪት ኮይኑ ይመርሖ ከምዝነበረ ይእመን።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዝመጽኣሉ ፖለቲካዊ ምዕባለ፡ ውፍኢት ቃልሲ ጃዋር ዝመርሖ ብ 'ቄሮ' ዝፍለጥ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኦሮሞ ገይሮም ዝርእዩዎ ውሑዳት ኣይኮኑን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት