ኣብ ርዋንዳ፡ ህዝባዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ነፍሰጾራት ተጀሚሩ

ጥኑሳት ርዋንዳ ኣብ ምንቅስቓስ

ኣብ ርዋንዳ ፈላሚ ህዝባዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ነፍሰጾራት ተጀሚሩ።

ኣብቲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ዝተኻየደ ስፓርታዊ ምንቅስቓስ ዝተሳተፋ ነፍሰጾራት፡ ነቲ መደብ ከም ዝፈተውኦ ብምግላጽ፡ ሰብመዚ ክቐጽልዎ ኣለዎም ክብላ ንቢቢሲ ሓቢረን።

ኣብቲ ኣብ ርእሰከተማ ኪጋሊ ዝተኻየደ ፈላሚ ምንቅስቓስ ልዕሊ 100 ጥኑሳት ተሳቲፈን።

ነቲ ተበግሶ ዝወሰዱ ወደብቲ ኣካላት፡ ዕላማ ናይቲ መደብ "ኣብ ልዕሊ ኣካላት ነፍሰጾራት ዘሎ ኣረኣእያ ንምቕያር'ዩ" ክብሉ ገሊጾም።

ብዙሓት ርዋንዳውያን፡ ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ ምስ ጠነሰት፡ ኩሉ ኣካለዊ ምንቅስቓስ ደዉ ከተብል ኣለዋ ኢሎም ከም ዝኣምኑ፡ ነቲ ተበግሶ ዝወሰደ መራሒ ሓደ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ዝኾነ ኔልሰን ሙካሳ ተዛሪቡ።

"ዘይምንቅስቓስ፡ ንዓኣን ነቲ ተሰኪማቶ ዘላ ዕሸልን ሓደገኛ ምዃኑ ሰባት ክፈልጡ ኣለዎም" ድማ ይብል ሙካሳ።

ኣብቲ ቀዳማይ መደብ ዝተሳተፈት፡ ናይ 8 ወርሒ ጥንስቲ፡ ሊበሪ ኡውዘዪማና፡ ኣብ እትጠንሰሉ እዋን ተንቀሳቒሳ ከም ዘይትፈልጥ ንቢቢሲ ገሊጻ።

"ከምኡ ምግባር ሰለዘይለመድኩ፡ ኣዝየ ደኺመ ኣለኹ። ግና ምስ ካልኦት ጥኑሳት ምስርሐይ ደስ ኢሉ" ትብል።

ናይ ሸውዓተ ወርሒ ጥንሲ ዝሓዘት፡ ሩት ንቱካቡምወ ብወገና፡ ብቀጻሊ ክትሳተፍ ከም እትደሊ ትዛረብ።

"ጽቡቕ'ዩ፡ ምስርሐይ ደስ ኢሉኒ። ምንቅስቓስ ናይቲ ቆልዓ ድማ ጽቡቕ ከም ዝስማዓኒ ጌሩ" ኢላ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብቲ ፈላሚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝተሳተፋ ነፍሰጾራት ርእሰከተማ ኪጋሊ

ሓኪም ደቂ ኣንስትዮ (ጋይናኮሎጂስት) ዝኾነ ዶ/ር ጂን ንዪሪንክዋያ፡ ነተን ኣብ ናይ ውልቁ ክሊኒክ ዝመጻ ነፍሰጾራት፡ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብራ'ዩ ዝመክር።

"ብእግርኻ ምኻድ፡ ምሕንባስን፡ ኣካለዊ ምንቅስቓስ ምግባርን፡ ኣሉታዊ ጽልዋ የብሎምን" ይብል ዶ/ር ንዪሪንክዋያ።

ወዳቢ ናይቲ ተበግሶ፡ ነተን ጥኑሳት ክሃስየን ዘይክእል ዝበልዎ ዓይነት ምንቅስቓሳት ከም ዝመረጹ ተዛሪቡ። ንሱ፡ ደቂተባዕትዮ'ውን ንጥኑሳት መጻምድቶም ኣሰኒዮም ኣብቲ ምንቅስቓስ ክሳተፉ'ዩ ዝዕድም።