ሓሙሽተ ጎራሓት ሓምኹሽቲ ስንቆም

ተጠርጠርቲ

ምንጪ ስእሊ, Nanning Intermediate People's Court

ሓደ ጉጅለ ዕሱባት ተቓጸይቲ/ቀንጸልቲ [ሂት መን] ንዝተዋህቦም ናይ ምቕንጻል ተልእኾ ብተደጋጋሚ ነንሕድሕዶም ንኡስ ውዕል [ሳብኮንትራክት] እናተወሃሃቡ ጊዜ ብምጥፍኦም ውጥኖም ብምፍሻሉ ኣብ ከተማ ጓንጉሺ ናይ ቻይና ንማእሰርቲ ተፈሪዶም።

በዓል ዋኒን ታን ዮሁይ ንመወዳድርቱ "ንምእላይ/ንምቕንጻል" ንሓደ ቀንጻሊ 282,000 ክኸፍል ከምዝተወዓዓለ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ መርትዖ ኣርእዩ።

እንተኾነ ግን እቲ ቀንጻሊ ዝተዋህቦ ተልእኾ ኣብ ክንዲ ምፍጻም 141,000 ዶላር ብምኽፋል ካልእ ሰብ ነቲ ምቕንጻል ክፍጽሞ ተወዓዒሉ። እቲ ንሱ ዝተወዓዓሎ ሰብ ድማ ምስ ካልእ ሰብ ውዕል ገይሩ፡ ንሱ ድማ ምስ ካልእ ሰብ፡ ንሱ ድማ ምስ ካልእ ሰብ ተወዓዒሉ።

እንተኾነ ግን እቲ መወዳእታ ዝተቖጽረ ቀንጻላይ ንሚስተር ወይ ኣብ ሓደ ቤት-ብልዒ ረኺቡ ከምዝሞተ ገይሩ ከቕርቦ ምስ ሓተቶ እቲ ውጥን ፈሺሉ።

ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመታት መስርሕ ፍርዲ ድማ ሽድሽቲኦም፡ ታንን እቶም ሓሙሽተ ቀንጸልትን ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሶም ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም።

እንታይ'ዩ ኣጋጢሙ?

እዚ ዛንታ ናይ'ዞም ተቓጸይቲ ኣብ 2013 ብዝተፈጥረ ሞያዊ ምስሕሓብ'ዩ ጀሚሩ። ድሕሪ'ቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ፡ ሚስተር ወይ ኣብ ልዕሊ'ቲ ብታን ዝውነን ትካል ሕጋዊ ስጉምቲ ከምዝወሰደ ኢንተርመዴይት ፒፕልስ ኮርት ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ገሊጹ።

እቲ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ፍርዲ ገንዘብ ከየጥፍእ ዝሰግአ ታን ንተቓጻይ ሺ ጓንጋን ንሚስተር ወይ ክቐትለሉ 282,000 ዶላር ክኸፍሎ ተወዓዒሉ።

ሺ ነቲ ተልእኾ ተቐቢልዎ፡ እንተኾነ ግን ነዊሕ ከይጸንሐ ን ሞ ቲያንሺያንግ 141,000 ከፊሉ ነቲ ተልእኾ ክፍጽሞ ተወዓዒሉ። ሞ ነቲ ውዕል ድሕሪ ምቕባሉ፡ ሺ ድሕሪ`ቲ ምቕታል፡ ተወሳኺ 141,000 ዶላር ንክኽፈል ምስ ታን ተወዓዒሉ።

እንተኾነ ግን ሞ ብግዴኡ ያንግ ጋንግሸንግ ንዝተባህለ ሰብ 38,000 ዶላር ዕርቡን ብምኽፋል ነቲ ተልእኾ ብ71,000 ዶላር ክፍጽሞ ተወዓዒሉ።

ኣብ መወዳእታ ግን ያንግ ጋንግሸንግ ሊንግ ሺያንሲ ንዝተባህለ ቀታሊ 14,000 ዶላር ከፊሉ ንሚስተር ወይ ክቕንጽሎ ምስተወዓዓለ እቲ ሰንሰለት ኣብቂዑ።

ምንጪ ስእሊ, Nanning Intermediate People's Court

ሊንግ ግን ነቲ ተልእኾ ኣብ ክንዲ ምፍጻም፡ ንሚስተር ወይ ኣብ ሓደ ሬቶራንት ረኺቡ ንዕኡ ንምቕንጻል ውጥን ከምዘሎ ብምሕባር ክልቲኦም ክገብርዎ ዘለዎም ካልእ ሓዲሽ ውጥን ኣሚሙ፡ ማለት ክልቲኦም ነቲ ቅትለት ክፍብርኹ [ከምዝተቐተለ ኣምሲሎም ከቕርብዎ] ማለት`ዩ።

ሚስተር ወይ ተኣሲሩን ኣፉ ተዓቢሱን ክሰኣል`ሞ ሊንግ ክስእሎ ተሰማሚዑ። ሊንግ ድማ ነቲ ስእሊ ሒዙ ናብ ያንግ ጓንግሸንግ ከይዱ ንወይ ከምዝቐንጸሎ ጭብጢ ከርእዮ ማለት`ዩ። እንተኾነ ግን ብድሕሪ`ዚ ወይ ከይዱ ንፖሊስ ሓቢሩ።

እቲ ጉዳይ ፈለማ`ኳ ኣብ 2016 ኣብ ቤትፍርዲ ቀሪቡ እንተነበረ፡ መርትዖ ብዘይምንባሩ ኣቶም ክሱሳት ነጻ ተለቒቖም።

ኣኽበርቲ ሕጊ ግን ይግባይ ኢሎም፡ እቲ ዳግማይ መስርሕ ፍርዲ ድማ ሰለስተ ዓመት ወሲዱ።

እቲ ነቲ ቀዳማይ ቀንጻሊ ዝተወዓዓለ ታን፡ ንሓሙሽተ ዓመት ማእሰርቲ ክፍረድ እንከሎ፡ እቲ ቀዳማይ ቀንጻሊ ኮይኑ ተልእኾ ዝተቐበለ ሺ ድማ ንሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ክእሰር ተፈሪዱ።

ያንግ ካንግሸንግን ያንግ ጓንግሸንግን ነፍሲ ወከፎም ንሰለሰተ ዓመትን ሰለልስተ ወርሕን ክእሰሩ ክፍረዱ እንከለዉ፡ ሞ ድማ ንሰለስተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ሊንግ ድማ ንኽልተ ዓመትን ሸሞንተ ወርሕን ክእሰር ተፈሪዱ።