ጎንጺ ኦሮሚያ፡ ኣብ ዶዶላ ኣብ ቤተክርስትያን ዘዕቖቦ ኣመንቲ ኣብ 'ስግኣት ንርከብ' ኢሎም

ባሌ ዶዶላ

ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ዶዶላ ካብ ዘጋጠመ ጎንጺ ህይወቶም ንምድሓን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዘዕቖቡ ኣመንቲ ራብዓይ መዓልቶም ከምዝሓዙን ኣብ ጸገም ከምዝርከቡን ትማሊ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮሚያ ዘጋጠመ ጎንጺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወለዐ ኮይኑ፡ ኣብታ ከተማ ጥራይ 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ነበርትን ሆስፒታልን ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመልክት።

ኣካያዲ ስራሕ ቤተክህነት ወረዳ ዶዶላ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ እየበሩ ኣለሙ፡ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ መዓልታት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ምእመናን ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ክርስትያን ከምዘዕቖቡ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

ብፍላይ ዕሸላት ህጻናት፣ ኣዴታት፣ ነብሰጾራት፣ ኣረጋውያንን ሕሙማንን ኣብ ከቢድ ጸገም ከምዝወደቑ እቶም ኣካየዲ ስራሕ ገሊጾም።

ጸሓፊ ናይቲ ቤተክህነት ዲያቆን ደሳለኝ ማሞ ብወገኑ፡ ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምህረት ካብ ዘዕቖቡ ሰባት፡ ክልተ ኣዴታት ብዘይሓገዝ ሕክምና ከምዝወለዳ ሓቢሩ።

"ተረጋጊኡ'ሎ ዝበሃል ሰብ ክንቀሳቐስ እንተኽኢሉ ጥራይ'ዩ"

ስማ ክግለጽ ዘይደለየትን ናይ ሰለስተ መዓልቲ ሓራስን፡ ሓንቲ ካብ ሞንጎ'ቶም ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘዕቖቡ'ያ።

ረቡዕ መዓልቲ መናእሰይ፡ ናይ ጎረባብታ ገዛውቲ ከቃጽሉ ምስረኣዩ ንሳን ስድርኣን ናብታ ቤተክርስትያን ከም ዝሃደሙ ትዛረብ።

"ናባና ገጾም እምኒ ክድብርዩ ምስጀመሩ ብድሕሪት ብዘሎ ቀጽሪ ገዛና ሃዲምና። ዋላ ሓደ ነገር ከይሓዝና እናበኸና ኢና ወጺእና። ብኻንሸሎታት ጎረብብትና እናተሰጋገርና ናብዛ ቤተክርትያን በጺሕና" ኢላ።

ብልምዲ ዘዋልዳ መዋልዳን ከም ዝሓገዝኣ ብምግላጽ "ጡበይ ጸባ ከውጽእ ብዘይ ምኽኣሉ፡ ጸባ እናለምንኩ . . . ማይ የጥብቦ ኣለኹ" ክትብል ተዛሪባ።

ንሳ ከም እትብሎ ሕጽረት ማይ ስለዘሎ ነቲ ዘጋጠሞም ጸገም ኣጋዲድዎ'ሎ።

ኣዲኣ ንኽተሕርሳ ካብ ሃዋሳ [ክልል ደቡብ] እንተመጸት'ኳ፡ በቲ ዝተወለዐ ጎንጺ ንሳ፣ ኣዲኣን ቆልዓ ሸውዓተ ወርሒ ዝሓዘት ጓል ሓትንኣን ዝርከብዎም ሸውዓተ ሰባት ናብታ ቤተክርትያን ሀዲሞም።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝብላዕ ዝስተ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ድማ ወሲኻ ሓቢራ።

ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተወለዐ ጎንጺ ንምህዳእ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተዋፈረን እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአን ይግለጽ። ንሳ ግን በዚ ኣይትሰማማዕን።

"ተረጋጊኡ'ሎ ዝበሃል ሰብ ክንቀሳቐስ እንተኽኢሉ ጥራይ'ዩ። እቶም ዘለዉ ወተሃደራት'ውን ቤተክርትያን'ዮም ዝሕልዉ ዘለዉ" ትብል።

ኣብ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምህረት ኣዕቚቡ ዝርከብ ዲያቆን ደሳለኝ ብወገኑ፡ ልዕሊ 200 መራሕቲ ስድራ ደቆምን ቤተሰቦምን ሒዞም ንመቓብር ኣብ ዝተሃነጹ ገዛውትን ዳሳትን ከምዝርከቡ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ካልኦት ሰባት ከኣ ቅዱስ ገብረክርስቶስ ኣብ ዝበሃል ካልእ ቤተክርስትያን ከምዘዕቖቡ ሓቢሩ። እቶም ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ዘለዉ ኩሎም ብሕጽረት መግብን ማይን ከም ዝተጸገሙ ተዛሪቡ።

ምንጪ ስእሊ, AlEMAYEHU DEMISSIE

"እቲ መጥቃዕቲ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ'ዩ" ዝብል ዲያቆን ደሳለኝ፡ ልዕሊ ሸውዓተ ገዛውቲ ከም ዝተቓጸሉ፡ ከምኡ ድማ ዝተዘመተን ዝዓነወን ንብረት ከም ዘሎ ሓቢሩ።

ብረቡዕ ናይታ ቤተክርስትያን ኣቦታት ከም ዝተወቕዑ'ውን ወሲኹ ገሊጹ።

ኣብ ቤተክርስትያን ገብረክርስቶስ ዘዕቆቡ ኣካያዲ ስራሕ ቤተክህነት ወረዳ ዶዶላ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ እየበሩ ብወገኖም፡ ብግምት ክዛረቡ'ኳ እንተተጸገሙ፡ ኣብታ ንሶም ዝርከቡላ ቤተክርስትያን ጥራይ ከባቢ 2,000 ሰባት ከምዝርከቡ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ክሳብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ናብቲ ቦታ ከይዱ ዝሓተቶም ናይ ወረዳ ይኹን ፌደራል መንግስቲ በዓልስልጣን ከምዘየለ ይዛረቡ።

"ኣብዛ ቤተክርስትያን ሓደ ሽቓቕ'ዩ ዘሎ። ማይን መግብን'ውን የለን" ብምባል፡ በዚ እንተቐጺሉ እቶም ሰባት ብሕማማት ክጥቅዑ ከምዝኽእሉ ስግኣቶም ገሊጾም።

ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ንኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮሚያ ከፍያለው ተፈራ ንምዝርራብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፈተነ ክሰምረልና ኣይከኣለን።