ጭራዋጣ ብፍሉይ ቅዲ ዝጸወት ጸሓይ ብራቕ

ጭራዋጣ ብፍሉይ ቅዲ ዝጸወት ጸሓይ ብራቕ

ኣብ ትግራይ ወረዳ ወርዒለኸ፡ እንዳ ኣባጻሕማ ተወሊዱ ዝዓበየ ተጻዋቲ ጭራዋጣ ጸሓይ ብራቕ፡ ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ናይ እኒ ወዲ ኹሙር ደርፍታት እናሰምዐ እዩ ዓብዩ። ጭራዋጣ ጠላጠለይ እናበለ ናይ ምጽዋት ተኽእሎ ድማ ኣለዎ።