ስዑዲ ዓረብ ፈላማይ ውድድር ቅልስ (ረስሊንግ) ደቂኣንስትዮ አአንጊዳ

ተጋጠምቲ

ምንጪ ስእሊ, WWE

ስዑዲ ዓረብ፡ ፈላማይ ዘመናዊ ውድድር ቅልስ ደቂኣንስትዮ (ረስሊንግ) አአንጊዳ፤ እዚ ፍጻመ እታ ሃገር ኣብ ዓውዲ መዘናግዒ ዘለዋ ስጡም ሕግታት ዘፍኩስ ስጉሚ እዩ።

እቲ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ውድድር፡ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድር ረስሊንግ (WWE) ስሙያት ዝኾና ናታልያን፡ ሌሴ ኢቫንስን ዝተራኸባሉ ነይሩ።

ክልቲአን ተጋጠምቲ፡ ቅድሚ ሕዚ ይኽደንኦ ካብ ዝነበረ ቅዲ ብዝተፈለየ፡ ምሉእ ነብሰን ዝሽፍን ክዳንን ናይ ላዕሊ ካናቲራን ተኸዲነን እየን፡ ተቓሊሰን።

ስዑዲ ዓረብ ንደቂኣንስትዮ ደቛሲ (ዓፋኒ) ሕጊ ካብ ዘለወን ሃገራት እታ ቀንዲ ከምዝኾነት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ድማ፡ ነዚ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሕማቕ ምስሊ ንምዕራይ፡ ምምሕያሽ ትገብር ኣላ።

መንግስቲ እታ ሃገር፡ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ንከይዝውራ ንነዊሕ ዓመታት ይኽልክል ንዝነበረ ሕጊ፡ ኣብ 2018 እዩ ኣልዩዎ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ'ውን፡ ደቂ ኣንስትዮ ስዑዲ ዓረብ፡ ብዘይ ፍቃድ ወዲ ተባዕታይን መጕዚትን ንክጓዓዛ፣ ፓስፖርት ክወሃባን፡ ብዘይፍቓድ ወዲ ተባዕታይ ካብታ ሃገር ብነጻነት ክወጻን ክንቀሳቐሳን ምፍቃዱ ይዝከር።

ይኹን'ምበር ሕዚ'ውን ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር፡ ኣብ ትሕቲ ብርክት ዝበሉ ቀየድቲ ሕግታት እየን ዝነብራ።

እዚ ለውጢ ንክመጽእ ንመሰል ደቂኣንስትዮ ዝተሓለቓ ብርክት ዝበላ ንጡፋት'ውን፡ ተኣሲረንን ተኸሲሰንን እየን። ገሊአን'ውን ብዘይ መረዳእታ፡ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ከምዝተሳቐያ ይግለጽ።

ምንጪ ስእሊ, Reuters

መግለጺ ስእሊ,

ሻምፒየን ጉስጢት ነበር ታይሰን ፊዪሪ፡ ምስ ብራውን ስትሮውማን ገጢሙ

እዚ ብሓሙስ፡ ኣብ ሪያድ ዓለም-ለኻዊ ስታድየም 'ኪንግ ፋኣድ ዝተኻየደ ግጥም፡ ኣካል እቲ ብዓለም-ለኻዊ ውድድር ቅልስ (ረስሊንግ WWE) ዝካየድ እዩ። ዓለም-ለኻዊ ስታድየም 'ኪንግ ፋኣድ 68 ሽሕ ተመልከትቲ የአንግድ።

ብተወሳኺ ሻምፒየን ጉስጢት ነበር ታይሰን ፌሪ፡ ምስ ብራውን ስትሮውማን ገጢሙ ተዓዊቱ።

ምስ ሌሴ ኢቫንስ ዝተቓለሰት ናታልያ እውን፡ ተዓዋቲት ናይዚ ውድድር ኮይና።

ድሕሪ እዚ ግጥም፡ ክልቲአን ተቓለስቲ፡ ምስ ደቂኣንስትዮ ኣድነቕተን ብምትሕቑቛፍ፡ ስእሊ ተሳኢለን እየን።

ሌሲ ኤቫንስ ናብቲ ውድድር ቅድሚ ምእታዋ፡ "ንዓለም-ለኻዊ ውድድር ቅልስ (ረስሊንግ፡ WWE) ክፍርም ከለኹ፡ ብዝኸኣልክዎ ንዓለምን ንሰባትን ንምጽላው እዩ ነይሩ ዕላማይ፡ በብዕለቱ ድማ ንሰርሕ ኣለና" ክትብል ኣብ ትዊተር ጽሒፋ ነይራ።

ናታልያ ብወገና፡ ቅድሚ እቲ ውድድር "ዓለም ክርእየና እዩ። ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ዓለም-ለኻዊ ውድድር ረስሊንግ፡ ንምድብ ደቂ ኣንስትዮ ወኪለ ስለዝሳተፍ ኩርዓት እስመዓኒ" ብምባል መጋጥምታ ሌሲ፡ ነቲ ውድድር ክትዳሎ ኣብ ትዊተር ጽሒፋ ነይራ።

ምስ ሺሳሮ፡ ዝገጥም ስዑዳዊ ተቓላሳይ (wrestler) መንሱር ድማ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ስድርኡ፡ ነቲ ውድድር ብቐጥታ ንምክትታል ከምዝተሃንጠዋ ብምሕባር፡ ቅልስ ክጅምር እንከሎ፡ ብዙሓት ሰባት 'ደቂኣንስትዮ ኣብዚ ዝወዳደራ'ዶ ይመስለካ?' ዝብል ሕቶ የቕርብሉ ምንባሮም ተዛሪቡ።

"ርግፀኛ እየ ነይረ፡ ምኽንያቱ ኣብዚ ክዓቢ ከለኹ፡ ኣብ ደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ዝነበረ ኣመለኻኽታ፡ ድሩት እዩ ነይሩ፤ ኣብ ስታድየም ብሓደ ኮፍ ኢልካ ስፖርት ምርኣይ እሞ ኣይንቡርን። ሕዚ ግና መኪና ዝዝውራ ደቂኣንስትዮ ኣለዋና። ተመሊሰ ብዝመጻእኹ ቁጽሪ፡ ኣብዛ ሃገር ዝርእዮም ለውጥታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም፤ ኣብዚ ተዋዳዳራይ ብምዃነይ ድማ ኩርዓት እስመዓኒ" ኢሉ መንሱር።