ተምሃሮ ኣስገዳድ ምርመራ ጥንሲ ክገብራ ዝኣዘዘ ዩኒቨርሰቲ ድሬዳዋ

ዩኒቨርስ ድሬዳዋ Image copyright DIRE DAWA UNIVERSITY

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ፡ ዝመሃራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናይ ጥንሲ ምርመራ ብምግባር ውጽኢት ናብ ተቖጻጸርቲ ክፍልታት መደቀሲ [ፕሮክተራት] ከቕርባ፡ ዝውጸአ መተሓሳሰሰቢ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ።

ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ድሬዳዋ፡ ''እቲ ምልክታ ብጌጋ እዩ ወጺኡ'' እዩ ዝብል።

እንተኾነ፡ እቲ መተሓሳሰሰቢ ንምታይን ከመይን ወጺኡ? እቲ ዩኒቨርሲቲ እተን ተምሃሮ ክምርመራ ከገድደን ይኽእልዶ? ሓቅነት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት ህጻናት ከምዝውለዱን ተደርብዮም ከምዝርከቡን ዝላባዕ ወረ፡ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ግን እናተልዓሉ እዮም።

እቲ መተሓሳሰቢ ብማሕበር ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከምዝወጸአ ዝዛረብ ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ዳንኤል ጌታቸው፡ "ምስ ተምሃሮ ዘተ ከይተገብረ፡ ብስምዒት ዝተገበረ እዩ። ጌጋ ምዃኑ ኣሚንና ይቕረታ ሓቲትና ኢና'' ኢሉ።

ኣብቲ ዕለት ንጉሆ፡ ዝወለደቶ ቆልዓ ኣብ ወሰን መገዲ ደርብያ ዝኸደት ተምሃሪት ስለዝነበረት፡ በዚ ድማ ''እቲ ጉዳይ ስለዘተሓሳሰበና፡ ብስምዒት ነቲ ምልክታ ለጢፍና" ኢሉ።

ኣገዲድካ ምርመራ ጥንሲ ከካይዳ ብምግባር መፍትሒ ይመጽእ ዶ? ኢልና ንዘቕረብናሉ ሕቶ፤ ''ኣብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከይድገም ኢልና ኢና፤ ብዘይ ምስትውዓል ዝተገብረ እዩ'' ብምባል መሊሱ።

ኣብቲ ዩኑቨርሲቲ ህጻናት ብተደጋጋሚ ከምዝውለዱን ተደርብዮም ከምዝርከቡን ብዛዕባ ዝንገር ወረ፡ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ወ/ት መቅደስ ካሳሁን፤ "ብዛዕብኡ መረዳእታ እናተኣከበ እዩ። ምስተወደአ ዕላዊ ክንገብር ኢና" ዝብል መልሲ ሂባትና።

ብተወሳኺ እቲ ትማሊ ዝተፈለጠፈ መተሓሳሰቢ ብዝምልከት ''እቲ ምልክታ ወጺኡ እዩ። ዕላዊ ግን ኣይኮነን፤ ኣብ መርበብና ድማ መልሲ ሂብናሉ ኢና'' ክትብል ወ/ሪት መቅደስ ተዛሪባ።

በዓልቲ ሞያ ሕጊ ወ/ሮ ሰብለ ኣሰፋ ግን እቲ ማሕበርተምሃሮ ኣካል ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ስለዝኾነ፡ እቲ ዩኒቨርሲቲ እቲ መተሓሳሰቢ 'ዕላዊ ኣይኮነን' ክብል ኣይክእልን ትብል።

''እቲ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዋ ተምሃሮ ብዘይ ፍቓደን፡ ሕክምናዊ ምርመራ ክገብራ ናይ ምግዳድ ስልጣን የብሉን። ተምሃሮ ብሓንቲ ናይ መተሓሳሰቢ ምልክታ ነዚ ክገብራ ምግዳድ 'ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም' እዩ'' ክትብል ተረድእ።

ብብርኪ ዓለም-ለኸ ይኹን ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰል፡ ሓደ ሰብ ተገዲዱ ናይ ሕክምና ምርመራ ከይገብር ሕጋዊ ውሕስና ከምዝረክብ እትዛረብ ወ/ሮ ሰብለ፡ ''እቲ ምምሕዳር ምርመራ ክገብራ ዘውጸኦ መተሓሳሰቢ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል እዩ'' ኢላ።

ድላዩ ምኽንያት ይሃሉ፡ ሰብ ኣገዲድካ ምርመራ ክገብር ምግባር ኢ-ስብኣውን ጭካነ ዝተምልዖን ከምዝኾነ፡ ወ/ሮ ሰብለ ትገልጽ።

ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ወሊደን ከምዝድርብያ ዝውረ'ኳ እንተኾነ፡ ዝተረጋገጸ መረዳእታ ከምዘየለ ብምሕባር፡ እንተኣጋጢሙ'ውን ብኣግባቡ ተጻርዩ ኣብተን ከምኡ ዝገብራ ተምሃሮ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዘለዎ ትብል።

"ኣብ መረዳእታ ዝተመስረተ ምዃኑ'ኳ እንተዘይፈለጥ፡ እቲ ዝውረ ነገር ግን ከቢድ እዩ" እትብል ወ/ሮ ሰብለ፤ "ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዩኒቨርስቲ ኣገዲድካ ተመርመራ ምባል ግን ንደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ጠቐነ 'ዩ'' ትብል።

ተወሳኺ ዛንታ