“ሞይተ ስለዝተንሳእኹ፡ ክፍታሕ ኣለኒ” እሱር ዕድመ-ልክዕ

ኣዮዋ ኣብ ዝተብሃለ ስቴት ዝርከብ ቤት ማሰርቲ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስሉ ዘይርአ ቤንጃሚን፡ ካበ 1966 ጀሚሩ ዕድመ ልክዕ እስራት ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ የሕልፍ'ሎ

ኣብ ኣመሪካ ሓደ ዕድመ-ልክዕ ዝተፈረዶ እሱር 'ሞት ስለዝረአኹ ክፍታሕ ኣለኒ' እንትብል ኣብ ቤት ፍርዲ ጠሪዑ።

ወዲ 66 ዓመት ቤንጃሚን ሽሩቤር፡ ኣብ 1966 ንሓደ ስብኣይ ቀጥቂጡ ብኣሰቃቒ ኩነታት ስለዝቐተሎ፡ ጽኑዕ ዕድመ-ልክዕ እስራት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሑ።

ኣብ መንጎኡ ግን ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ብ2015 ምስ ረኽሲ ኩላሊቱ ተኣሳሲሩ፡ ብዶካትር መጥባሕቲ ተገይርሉ ምስደሓነ ናብታ ዝነበራ ቤት ማእሰርቲ መሊሶምዎ።

ቤንጃሚን ግን፡ ኣብቲ እዋን መጥባሕቲ ውንኡ ስሒቱ ስለዝነበረ እንታይ ከምዝተገብረ ኣይፈልጥን።

ውቕዒቱ ልቡ ጠጠው ኢሉ ከምዝነበረ ድማ ሕክምናዊ መረዳእትኡ ኣቕሪቡ።

ኣብዚ እዋን መጥባሕቲ 'ንሓጺር ጊዘ እንተኾነ'ውን ሞት ርእየ እየ' ዝብል መካትዒ ሒዙ እቲ ቅድም ክብል ዝተፈረዶ ዕድመ-ልክዕ እስራት ከምዘይምልከቶን ክልቀቕ ከምዝግበኦን ሞጊቱ።

"ልበይ ምስራሕ ጠጠው ኣቢላ ማለት ሞይተ ነይረ ማለት'ዩ" ይብል።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘእተዎ እዚ ጥርዓን፡ 'ኣነ ሞይተ እየ ክለዓል ተገይረ። እዚ ድማ ካብ ድሌተይ ወጻኢ እዩ ተገይሩ። እንተኾነ ሞይተ ስለዝተልዓልኩ ብተግባር እቲ ዕድመ ልክዕ እስራተይ ወዲአ ማለት እዩ" ኢሉ ።

እቲ ጥርዓን ዝተመልከተ መጋባእያ ግን፡ እቲ መጥባሕቲ ቅድሚ ምክያዱ ከምዝፈረመ ኣረጋጊጹ፡ ብዘይ ድሌተይ እየ ህይወተይ ኣትሪፎምኒ ዝብል መካትዒ ነጥቡ- " 'ሞይተ እየ ነይረ' ዝብል ሓቅነት ኣለዎ ግን 'ብዘይ ድሌተይ' ዝብል ዘእምን ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን" ክብል በይኑ።

ጠበቕኡ እቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብይግባይ ወሲዱ፡ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ተራእዩ። ንሱ ድማ እቲ ናይ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ኣጽኒዑ።

'ሞይቱ' እዩ ዝብል ሕክምናዊ ውሳነ ብዕሊ ክሳብ ዘይተውሃበካ ዕድመ-ልክዕ እስራትካ ትቕጽል" -ዝብል ሓሳብ ድማ ወሲኹ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት