ሰራሐተኛ ኩባንያ ኣፕል ናይ ሓንቲ ዓሚል ምስጢራዊ ስእሊ ናብ ባዕሉ ልኢኹ

ኣርማ ንብዙሓተ ዘገረመ ግና፡ እቲ ሚኒስተር ጥዕና፡ ኢቦላ ሌሴቶ ኣትዩ ዝብል ዜና ንምጽራይ ዝድውልሉ ንዝነበሩ መራኸቢ ብዙሓን 'ሓቂ እዩ' እናበለ ይምልስ ምንባሩ እዩ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣፕል ነቲ ጉዳይ ብቐጥታ ኣጻርየ እዩ ዝብል።

እዚ 'ብጣዕሚ ምስጢራዊ' ስእሊ ናይ ሓንቲ ዓሚል ኣፕል ፡ ዝተበላሸወ ስክሪን ሞባይላ ንክዕረየላ ምስ ወሰደቶ እዩ ተላኢኹ ዝረኸበቶ።

ግሎርያ ፈዌንትስ ትበሃል። ዝተበላሸወ ቴሌፎና ንክዕረየላ ኣብ ካሊፎርንያ ናብ ዝርከብ ሓደ ዓብዪ ናይ ኣፕል መጸገኒ ሹቕ ወሲዳቶ።

ናብቲ እንዳጸጋኒ ቅድሚ ምውሳዳ፡ ዝተወሰኑ ምስጢራዊ ዳታ ካብ ቴሌፎና ኣልጊሳ ነይራ ።

እንተኾነ ንሳ፡ እቲ ሰራሕተኛ ሓደ ብጣዕሚ ምስጢራውን ውልቃውን ስእላ ብመንገዲ ፌስ ቡክ ናብ ባዕሉ ከምዝለኣኾ ኣረጋጊጻ።

እዚ ዛንታ መጀመርታ ኣብ ዋሺንግተን ፖስት እዩ ወጺኡ ነይሩ።

ብርግጽ ንሳ ከም እትብሎ፡ ብፍላይ ምስ ገንዘብን ባንክን ዝተኣሳሰሩ ምስጢራዊ 'ዳታ' ክተልግስ ፈቲና እያ።

"እቶም ምስልታተይ እንተኾኑ'ውን ኩሎም ክኣልዮም ፈቲነ ነይረ እየ። እንተኾነ ሰዓት ቆጸሮኺ 'ይሓልፈኪ'ሎ' ኢሎም ደጋጊሞም የጨንቑኒ ስለዝነበሩ እየ ሃጺጸ ጎየ ኸይደ" ኢላ።

እቲ ነቲ ዝተበላሸወ 'ስክሪን' ዘዐረየ ሰራሕተኛ፡ ደጋጊሙ ምስጢራዊ 'ኮድ' ቁጽሪ ከምዝሓተታ ተዛሪባ።

እንተኾነ ሞባይላ ኣጸጊና ንገዛኣ ምስተመለሰት፡ ምስጢራዊ እትብሎ ስእላ ናብ ዝኾነ ዘይትፈልጦ ቁጽሪ ተላኢኹ ረኸበቶ።

"እቲ ሰራሕተኛ ስእልታተይ ኩሎም ሪኡዎም እዩ። እዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ንኣፍቃርየይ ክሰዶ ዝተልዓልክዎ ስእሊ ድማ መሪጹ ናብ ባዕሉ ልኢኹ" ኢላ።

እቲ ምሒር ዘጉሀያ ግን እቲ ስእሊ ኣበይ ቦታ ከምዝተልዓለ ዝገልጽ ብምዃኑ፡ ንሳ ኣበይ ከምእትነብር ምፍላጡ እዩ።

"እዚ ምስፈለጥኩ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ፡ ብዙሕ ድማ በኽየ" ኢላ።

እታ በዓልቲ ዛንታ፡ ናብቲ ሱቕ ተመሊሳ እንተሓተተት'ኳ፡ እቲ ሰራሕተኛ እቲ ስእሊ ብኸመይ ከምዝተልኣኸ ኣይፈለጥኩን ኢሉ።

ኩባንያ ኣፕል ነታ ዓሚል እቲ ጉዳይ መሊሳ ሒዛቶ ስለዝመጸት ኣመስጊኑ እቲ ዘጓነፋ ጉዳይ ከጻርይ ፈቲኑ።

ንዋሺንግተን ፖስት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ፡ ኩባንያ ኣፕል ጥቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ እንተሃለዎ'ኳ፡ እቲ ነዚ ዝፈጸመ ሰራሕተኛ ኣባል ኩባንይኡ ከምዘይኮነ ገሊጹ።

"እቲ ሰራሕተኛ ሕዚ ምሳና የለን" ዝብል ምላሽ ሂቡ።

እታ ዓሚል ግና እቲ ሰራሕተኛ፡ ግቡእ ቅጽዓት ክረክብ ኣለዎ በሃሊት እያ።