ሰራሕተኛታት ኣብ ቦታ ስራሕ ሰለም ከብሉ ክፍቀደሎም'ዶ ኣለዎም?

ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ግዜ ኣኬባ እናደቀሰት Image copyright Getty Images

መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ምድቃስ ፈጺሙ ከምዘይቅበሎ እዩ ዝገልጽ። ክኢላታት ግን፡ ነዚ ጉዳይ ደግመ ግምት ክግበረሉ ይጽውዑ።

መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ኣብ ቦታ ስራሕ ዋላ ነዛ ቀም ምባል ኣትሪሩ'ዩ ዝቃወም።

እንተኾነ ግን፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦታ ስራሕ ምድቃስ ኣይተኣገደን ኣሎ።

"ዝኾነ ሰብ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ-ጽሕፈት ክድቅስ ክልኩል እዩ። ግን፡ እቲ ስራሕ ኣድካሚ እንተኾይኑን ብሓላፊ እንተተፈቒዱን እቲ ሰብ ከዕርፍ ይኽእል" ይብል መምርሒ ምምሕዳር ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣሜሪካ።

ኣብ 2018፡ ቤት-ጽሕፈት ኦዲተር ካሊፎርንያ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ሰራሕተኛታት ተሸከርከርቲ ንሰለስተ ሰዓታት ከምዝደቀሱ ሓቢሩ ነይሩ።

እቲ ጸብጻብ ከምዘመልክቶ፡ እቲ ናይ ሰራሕተኛታት ድቃስ፤ ነታ ክፍለ-ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ዓመት ኣስታት 40,000 ዶላር ክትከስር ገይሩ'ዩ።

ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ምድቃስ፡ ንብዙሓት ወነንቲ ትካላት ከምዘሻቕል ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግን፤ እቲ ዕረፍቲ ወይ ሓጺር ድቃስ፡ ኣፍራይነት ንምብዛሕ እምበር ንምጉዳል ኣይኮነን'ዮም ዝብሉ ተመራመርቲ።

ዶክተር ላውራን ኢፒስቲን፡ ኣስታት 70 ሚልዮን ኣመሪካውያን ብሰንኪ ስእነት ድቃስ ከም ዝሳቐዩ ይገልጽ።

ኣብ ቀረባ እዋን ብእንድያና ቤል ዩኒቨርሲቲ ዝተሓመ ጽሑፍ ከምዝሕብሮ፡ ፍርቂ ካብ ኣባላት ፖሊስን ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታትን እኹል ድቃስ ኣይረኽቡን።

Image copyright Getty Images

"ገለ ትካላት ብዛዕባ እዚ እኹል ኣፍልጦ ስለዘለዎም፤ ነቲ ሽግር ንምሕዋይ ዘድሊ ሓገዝ የበርክቱ ኣለው። እቲ ዘሕዝን ግን፡ ናይ መንግስቲ ትካላት ነዚ ጉዳይ ኣይመርሕዎን'ዮም ዘለዉ" ይብል ዶክተር ኢፒስቲን።

ስእነት ድቃስ ኣብ ጥዕና ሰባትን ቁጠባ ሃገርን ብዙሕ ጉድኣት ከስዕብ ከምዝኽል ክኢላታት ይዛረቡ።

ስእነት ድቃስ፡ ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ጸገማት ማለት፤ ክሳዐ፣ ሽኮርያ፣ ሕማም ልቢ፣ ወቕዒ ከምኡ'ውን ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገማት ከም ጭንቀትን ቅዛነትን ከስዕብ ይኽእል።

ኣብ 2016፡ ብ 'ብራድ ኮርፕረሽን' ዝተገበረ ትንተና፡ እኹል ድቃስ ዘይረኽቡ ሰራሕተኛታት፡ ንኣሜሪካ ኣስታት 411 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከምዝስዕቡ የመልክት።

Image copyright BIM

ኢፒስቲንን ካልኦት ኪኢላታትን፡ ሰራሕተኛታት ሓጺር ድቃስ ክወስዱ እዮም ዘተባብዑ።

ካልኦት ሃገራት'ውን ብዛዕባ ድቃስ ዘሎዎም ኣረኣእያ እወንታዊ ኣይኮነን። ኣብ ጃፓን ግን፡ ንብዙሕ ሰዓታት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፤ ሓጺር ዕርፍቲ ክወስዱ የተባብዑ እዮም።

ዝተፈላለዩ ትካላት'ውን ሰራሕተኛታቶም ዕረፍቲ ክወስዱ ዘድሊ ገዛውትን ፍርናሻትን የዳልው።

እቶም ዝድቅሱ ሰራሕተኛታት፡ ጫምኦም ኣውጺኦም፡ ንዕስራ ደቒቕ ክድቅሱ ይፍቀደሎም። ዝያዳ ድቃስ ዘድልዮም ስራሕተኛታት ግን፤ ንገዝኦም ክኸዱ ይሕበሮም።

Image copyright MetroNaps

ገሊኤን ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ትካላት፡ ንድቃስ ብዓይኒ ዝረኽብኦ ኣታዊ ክርእይኦ ጀሚረን ኣለዋ።

ኣብ ካናዳ ቶሮንቶ፡ ሰራሕተኛታት ብ10 ዶላር ሓንቲ ገዛ ን25 ደቒቕ ክካረይዋ ይኽእሉ።

ኣብዚ እዋን ፋብሪካታት፡ ሆስፒታላት፡ ከምኡ'ውን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ተደኲኒሉ ኣብ ዘሎ ቦታታት፤ መደቀሲ ማእከላት ህቡባት እናዀኑ ይመጹ ኣለው።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት