ተመራመርቲ ኣዝዩ ልሙጽን ንቀልቀል ብቕልጡፍ ሸታሕታሕ ዘብልን ባዞ ሽቓቕ ምሂዞም

ሽቓቕ Image copyright Getty Images

ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ልዑል ብኽነት መጠን ማይ ዓለምና ከድሕን ዝኽእል ኣዝዩ ልሙጽ (መንደልሕጾ) ባዞ ዓይኒ-ምድሪ ከምዝመሃዙ ኣፍሊጦም።

ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ፔን ከምዝሓበርዎ እዚ ምህዞ፡ ነቲ ባዞ ዓይኒ-ምድሪ ምስተጠቐምና ንኽዕዎ ማይ ብ90 ሚእታዊት ክንክይ ዝኽእል'ዩ።

ኣብቲ ባዞ ዓይኒ-ምድሪ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ባክተርያታት ንምጥፋእን ጨና ከይፍጠር ንምግባርን ከምዝሕግዝ'ውን ገሊጾም።

እቲ ማይ ዝነጽግ ክፍሊ ብሽንቲ ክጉዳእ ስለዝኽእል ግን ከባቢ 50 ግዜ ምስተገልገልናሉ ክንቕይሮ ይግባእ ተባሂሉ'ሎ።

እዚ ሓድሽ ምህዞ ኣብ ዓለምና ንዘጋጥም ብኽለት ማይ ኣብ ምንካይ ዓብዪ እጃም ክህልዎ ተስፋ ይግበረሉ።

ኣብ ዓለምና መዓልታዊ ልዕሊ 141 ቢልዮን ሊትሮ ማይ፡ ዓይኒ-ምድሪ ድሕሪ ምጥቃም ከም ዝድፋእ ['ፍላሽ' ከም ዝግበር] መጽናዕትታት ይሕብሩ።

መዓልታዊ ሽቓቕ ንምጽራይ ዝድፋእ ማይ ዓለምና፡ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓፈሻዊ ሃልኪ ማይ ብሽድሽተ ዕጽፊ ከምዝዛይድ ይግለጽ።

ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ታክ-ሲንግ ዎንግ "ኣብ ባዞ ሽቓቕ፡ ከይጸረየ ዝተርፍ ቀልቀል ንትርኢቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥዕና ሰባት'ውን ጽልዋ ኣለዎ" ክብል ንፔን ኒውስ ተዛሪቡ።

"ዕላማና ጽልዋ ዘለዎም ቴክኖሎጂታት ብምምሃዝ ኩሉ ሰብ ተጠቃሚ ምግባር'ዩ" ክብል ወሲኹ ሓቢሩ።

ተወሳኺ ዛንታ