"ህዝቢ ወላይታ ታሕሳስ 10 ሉኣላዊ ስልጣኑ ክጥቀም እዩ"

ከተማ ወላይታ ሰዶ Image copyright WOLAITA ZONE CITY ADMN/fb

ሕቶ ክልል ምዃን ህዝቢ ዞባ ወላይታ፡ ብዝምልከት ተወከልቲ እቲ ዞባ ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒሰትር ኣብይ ኣሕመድ ዘትዮም።

መራሒ ክንፊ መናእሰይ፡ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝቢ ወላይታ፡ ኣይተ ኣሸናፊ ከበደ ካብ መንጎ'ቶም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተኻየደ ዘተ ዝተሳተፉ ተወከልቲ ሓደ እዩ።

እቲ ዘተ፡ ቅድም ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ወላይታ ሰዶ ከይዱ ዝኣተዎ ቃል መሰረት ዝገበረ ኾይኑ፡ እቶም ተወከልቲ፡ ሕቶ ህዝቢ ናይቲ ዞባ ሒዞም ከምዝቐረቡ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

ኣብቲ ቅድም ክብል ዝተገብረ ዝርርብ፡ ዞባ ወላይታ ዓርሱ ክኢሉ ክልል ክኸውን፣ ንካልኦት ዞባታት ሓዊሱ ክልል ምዃን፡ ከምኡ'ውን ከተማ ዋላይታ ሰዶ፡ ንከተማ ሃዋሳ ተኪኣ፡ ናይ ክልል ደቡብ ርእሰ ከተማ ኮይና ምቕጻልን ዝብሉ ሰለስተ ኣማረጺታት ቀሪቦም ነይሮም።

በዚ መሰረት፡ ካልኦት ዞባታት ሓዊስካ ሓደ ክልል ምቛም ዝብል ቅቡል እንተኾነ'ኳ፡ እቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዕጫ ካልኦት ህዝብታት ናይ ምውሳን መሰል ከምዘይብሉ ኣብ ምርድዳእ ከምዝተበጽሐ ኣይተ ኣሸናፊ ይዛረብ።

ስለዝኾነ ድማ፡ በቲ ኮነ በቲ፡ ቀንዲ ድሌት ህዝቢ ወላይታ፡ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ተጠቒሙ ብብርኪ ክልል ጠጠው ምባል ከምዝኾነ ተዛሪቡ።

ተወከልቲ ህዝቢ እቲ ዞባ፡ ናይ መወዳእታ ዕልባት ዝተበጽሓሉ ዝበልዎ ሓሳብ እዮም ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቕሪቦምሉ።

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገኑ፡ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ንሱ ዝምልሶ ከምዘይኮነ፡ ምስ ቦርድ መረጻ ክዝትዮ ከምዘለዎም፡ ዝተረፈ ድማ ካብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያን ምላሽ ከምዝረክብ ከምዝተዛረበ ኣብሪሁልና።

እንተኾነ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፤ "ካልኦት መማረጺታት ጸንቂቕኩም ተጠቂምኩምዶ?" ዝብል ሕቶ ዘቕረበ እንትኸውን፡ በቲ ሓሳብ ሕጉስ ከምዘኮነ ይፍለጥ።

ህዝቢ ወላይታ ክልል ክንከውን ኢና ዝብል ዕላዊ ሕቶ ዘቕረበላ ዕለት ታሕሳስ 10/2012 ዓ.ም ቆጸሮ ሒዙ ይጽበ ኣሎ።

ናይ ቆጸራ ቅድመ-ኩነት ምቕራብ ስለምንታይ ኣድለየ? ዝብል ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ፡ ዓንቀጻት ሕገ-መንግስትን ካልኦት ተዛመድቲ ኣዋጃትን ጸሪሑ፡ ቦርድ መረጻ ሕቶ ካብ ዝቐረበሉ መዓልቲ ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሐደ ዓመት ህዝበ-ውሳነ ከዋድድ ከምዝግደድ ይዛረብ።

እቲ መዓልቲ፡ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ዕለት 10 እዩ ሓደ ዓመት ዝመልኦ።

እዚ እንተዘይኮይኑ ግና፡ ኣብዚ ዕለት፡ ህዝቢ ወላይታ ሉኡላዊ መሰሉ ክጥቀም ከምዝተዳለወ ኣይተ ኣሸናፊ ኣጠንቂቑ።

ኣብ ቀረባ እዋን ብህዝበ-ውሳነ መሰረት ክልል ንክኸውን ዝወሰነ ጎረቤት ህዝቢ ሲዳማ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት[ ኢትዮጵያ] ወርሒ ሓምለ 11/11 ዓ/ም ህዝባዊ ናዕቢ ኣልዒሉ ናይ ብርክት ዝበሉ ሰባት ህይወት ከምዝሓለፈን ብዙሕ ዕንወት ከምዝበጽሐን ዝዝከር እዩ።

ኣይተ አሸናፊ ግና፡ እቲ ኣብ ሲዳማ ዝተፈጠረ ዕግርግር ኣብ ዞባ ወላይታ ክድገም ድሌት የብልናን በሃሊ እዩ።

ቦርድ መረጻ እታ ሃገር፡ ክሳብ እቲ ዝተቐመጠ መዓልቲ፡ ህዝበ-ውሳነ ዝካየደሉ ዕለት እንድሕር ዕላዊ ዘይገበረ፡ እቲ ህዝቢ ቃልሱ ብሰላማዊ መንገዲ ከምዝቕጽል እዩ ዝዛረብ።

እንተኾነ፡ ኣብዚ ከይዲ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማት ተሓተትቲ፡ መንግስታት ፌደራልን እቲ ክልልን ከምዝኾኑ ይምጉት።

ተወሳኺ ዛንታ