ቤት ፍርዲ ፈረንሳ፡ ዊሊ ባርዶን 30 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱዎ

ጃኪ ኩሊክ ኣቦ ኣብ 2002 ዝተዓመጸትን ዝተቐተለትን ኢሎዴ እዩ Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣቦ ኢሎዴ ኩሊክ ጃኪ፡ ቐተልቲ ጓሉ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ብዙሕ ተቓሊሱ

10 ዓመታት ዝወሰደ ናይ ገበን መርመራ እዩ። መን? ስለ ምንታይ ፈጺሙዎ? ዝብል ንምጽራይ ድማ ወላዲ እታ ግዳይ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊሉ።

ኣብ 2002፡ ኣብ ሓንቲ ከተማ ፈረንሳ ገበን ጭውያ፣ ዓመጽን ቕትለትን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተፈጺሙ።

እዚ ከቢድ ገበን፡ ብሓደ ኣካያዲ ስራሕ ባንኪ ዝነበረ መንእሰይ ከም ዝተፈጸመ ዘረጋገጸ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ፡ ነቲ ክሱስ ን30 ዓመት ክእሰር ፈሪድዎ።

እዚ ተኸሳሲ ዊሊ ባርዶን ዝበሃል ኮይኑ፡ ብዓመጽን መጭወይትን ገበነኛ ኮይኑ ክርከብ እንለሎ፡ ካብ ቅትለት ኢሎዴ ኩሊክ ግን ናጻ ተባሂሉ።

ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዝካየድ ዝነበረ ምጽራይ፡ እቲ ፍርዲ ተዘሓሒሉ'ኳ እንተጸንሐ፡ ኣቦ ኢሎዴ ብዝገበሮ ተኸታታሊ ጻዕርን መርመራ ዲ.ኤ.ን.ኤ.ን ግን ባርዶን ፍርዲ ክረክብ ኣኽኢሉ።

ትማሊ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ወዲ 45 ዓመት ባርዶን ፍርዲ ክህብ እንከሎ፡ ወላዲ እታ ግዳይ ጃኪ ኩሊክ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ነቢዑ።

"ኢሎዴ ሕጂ ፍትሒ ረኺባ። ጽባሕ ናብ መቓብር ጓለይን በዓልቲ ቤተይን ብምኻድ ድማ፡ ዕዮይ ከም ዝፈጸምኩ ክነግረን'የ" ኢሉ።

በዓልቲ ቤት ኩሊክ፡ ነፍሰ-ቕትለት ፈጺማ ክትመውት እንከላ፡ ክልተ ደቁ'ውን ብሓደጋ መኪና ሞይቶም።

እዚ 30 ዓመት ንኽእሰር ዝተፈርዶ ተኸሳሲ ግን፡ "ኣነ ንጹህ'የ . . . ዝፈጸምኩዎ ገበን የለን . . . ኣብቲ ቦታ ኣይነበርኩን" ብምባል ይንሳሕ ነይሩ።

ተኸሳሲ ባርዶን ፍርዱ ምስ ሰምዐ፡ ዘይተፈልጠ ነገር ከም ዝወሓጠን ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደን ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ጸብጺበን።

ቢኤፍኤም ዝተባህለ ቴሌቪዥን ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ነፍሰ-ቕትለት ክፍጽም ምኻኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ።

ድሕሪ ባይታ እዚ ጉዳይ ግን እንታይ'ዩ?

እዋኑ፡ ጥሪ 2002 [ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን] እዩ።

ኢሌዴ ኩሊክ፡ ካብ ሓደ ቤት-ብልዒ ናብ ገዝኣ ትጉዓዝ ነይራ።

ጠጠው ኣቢላታ ናብ ዝነበረት መኪንኣ ምስ በጽሐት፡ ኣድብዮም ዝጸንሑ ሰባት፡ ካብ መኪንኣ ጎቲቶም ኣውጺኦማ።

እቶም ዝጨወይዋ ሰባት ድማ ዓሚጾም ቐቲሎመ ገዲፎማ። ገለ ዝነደደ ኽፋል ኣካላታ 12 ጥሪ 2002 ብሓደ ሓረስታይ ተረኺቡ።

ንመርመራ ዲ.ኤ.ን.ኤ ዝኸውን ዘርኢ ተባዕታይ ድማ ኣብ ኮንደም ተረኺቡ። ንተወሳኺ መርመራ ዝኸውን ኣሰር ኣጻብዕ'ውን እንተተወሰደ፡ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ግን ዝሰመረ ውጽኢት ክርከብ ኣይተኽኣለን ጸኒሑ።

ኣብ 2011 ግን፡ ስድራ-ቤታዊ ዲ.ኤ.ን.ኤን ዝተብሃለ ሓድሽ ስልቲ መርመራ ተጀሚሩ።

ባርዶን ድኣ ብኸመይ ገበነኛ ኮይኑ?

ፖሊስ እቲ ናይ ዲ.ኤ.ን.ኤ መርመራ ተኸቲሉ ናብ ዋርት ስለ ዘምርሐ፡ ንዊሊ ባርዶን ሓዊሱ ንሸውዓተ ኣባላት ስድራ ዋርት ኣሲሩ።

ኢሎዴ ካብ መኪንኣ ተጎቲታ ቅድሚ ምውጽኣ ናይ ርድኡኒ ጻውዒት ቴሌፎን ገይራ ብምንባራ፡ ባርዶን በታ ን26 ካልኢት ዝገበረታ ደወል ብዝተረኸበ ድምጺ'ዩ ክጥጠር ክኢሉ።

ድምጺ ወዲ ተባዕታይ ብድሕሪ እታ ናይ ካልኢት ዝርርብ ይስማዕ ነይሩ። ፖሊስ እዚ ድምጺ ደጋጊሙ ምስ ሰመዖ፡ ኣዝማድ ዋርት እቲ ድምጺ ናይ መን ምኻኑ ከለልዩ ክኢሎም።

ተኸሳሲ ባርዶን ግን፡ እቲ ድምጺ ናተይ ኣይኮነን ብምባል ክሒዱ። ጠበቕኡ እንተኾነ'ውን ኣብቲ ናይ ዲ.ኤ.ን.ኤ መርመራ ዋላ ሓደ ገበን ኣይተረኸቦን ኢሉ ተኻቲዑ።

እንተኾነ፡ ቤትፍርዲ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ባርዶን ፍርዱ ብምሃብ ን30 ዓመት ክቕጻዕ ወሲኑ።

ተወሳኺ ዛንታ