ካብ ኣስመራ ተጻዒኑ ንከተማ ባህርዳር ዘወቀበ ኣግራብ ስየ

ኣግራብ ስየ ከተማ ባህርዳር
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣግራብ ስየ ከተማ ባህርዳር

ኣብ ማእከል ከተማ ባህር ዳር ዝተተኽሉ ኣግራብ ስየ ነታ ከተማ ከም መለለዪኣ እዮም ዝረኣዩ። እዞም ኣግራብ ቅድሚ 60 ዓመት ዝተተኽሉ ኮይኖም፡ ዘትከሉዎም ድማ ኣቶ ዋሴ አካሉ ዝበሃሉ ሰብ እዮም።

እዞም በዓል ጸጋ ዕድመ፡ ሕዚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ይነብሩ። ንሓምሳ ዓመታት ኣብ ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም፡ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ኣገልጊሎም እዮም።

ኣብ ሓደ እዋን፡ ሓላፊ ጽርየትን ኣግራብን ከተማ ባህር ዳር ኮይኖም የግልግሉ ነይሮም። ኣብቲ እዋን ንሱ እዮም እምበኣር፡ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣግራብ ስየ ዘትከሉ።

ብዛዕባ'ዚ ቢቢሲ ንኣቶ ዋሴ አካሉ ኣዘራሪብዎም።

ዕድኦም ክንደይ ገይሮም?

95 ዓመት ገይረ።

ቆልዑ ኣለውዎም ዶ?

10 ቆልዑ ወሊደ እቶም 4 ብህይወት የለውን።

ንኽንደይ ዓመት ሰሪሖም?

ሕዚ ኣብ ጡረታ እየ ዘለኹ፡ ኣብ መበል 55 ዓመተይ ጡረታ ወጺአ። መሳርሕተይ ብዙሓት እዮም ነይሮም። ሕዚ [ብህይወት ዘለዉ] 10 ኣይመልኡን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣቶ ዋሴ አካሉ

ኣግራብ ስየ ከተማ ባህር ዳር ብኸመይ ተተኺሎም?

ሓላፊ ጽርየትን ኣግራብን ከተማ ባህር ዳር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። ፊታውራሪ ሃብተማርያም [ኣመሓዳሪ ከተማ ባህር ዳር ዝነበሩ] ነቲ ስየ ኣምጺኦምዎ። ብሸሞንተ መኪና ተጻዒኑ እዩ መጺኡ።

እቲ ኣግራብ ስየ መዓዝ እዩ መጺኡ?

እቲ ስየ 1949 [ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] እዩ ካብ ኣስመራ መጺኡ። እቲ ስየ ክትከል ከሎ፡ ሽዑ ሰብ ሓዲሽዎ ነይሩ። ሕዚ ግን ገይጺ ከተማ ባህር ዳር ክኸውን በቒዑ።

ውጽእ ኢለ ክርእዮ ከለኹ፡ ደስ ይብለኒ። ብፍላይ ኣብ እዋን ክረምቲ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ።

ምትካል መዓዝ ተጀሚሩ?

ቅድሚ 63 ዓመት ምስመጸ፡ ሽዑ ንሽዑ እዩ ምትካል ተጀሚሩ። ይዝክር እየ ጥቅምቲ 01/1949 [ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] እዩ ምትካል ተጀሚሩ።

ንሶምከ ሽዑ ምስቶም ሸቃሎ ሰሪሖም ዶ?

ዋና ደኣ መን ድዩ ነይሩ?! ከምዚ ገይርካ ትኸል፡ ከምዚ ገይርካ ኣስትዮ እብል ነይረ። ነዚ ኹሉ ባዕለይ እየ ተኸታቲለዮ። ነቶም ይተኽሉ ዝነበሩ 50 ሰባት ባዕለይ እየ ዘዋፍሮም ነይረ።

ፊታውራሪኸ እንታ ይብሉ ነይሮም?

ፊታውራሪ ጸዊዑካ እበሃል እሞ እኸይድ። ሜስ ሰትየ ብርንዶ በሊዐ እምለስ።

ነዚ ኣበርክቶኦም እንታይ ተገይሩሎም?

ሕዚ ገዛ ይሰራሓሉ ተባሂሉ፡ በዓል ሰለስተ ክፍሊ ገዛ ይህነጸለይ ኣሎ።

ኣብ ገዝኦም ከ ስየ ተኺሎም ዶ?

ኣብ ገዛይስ ኣይተኸልኩን ነታ ከተማ ደኣ'ምበር።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት