ሴካፋ 2019፡ ሓለቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሮቤል ተኽለሚካኤል ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ

ባንዴራ ኤርትራ

ምንጪ ስእሊ, FUFA

ንሃገራዊት ጋንታ ኬንያ 4 ን 1 ስዒራ ናብ ፍጻመ ዝበጽሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስታ ንታንዛንያ ስዒራ ናብ ፍጻመ ዝበጸሐት ኣኣንጋዲት ሴካፋ ሃገራዊት ጋንታ ኡጓንዳ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም 3 ብ ዜሮ ተሳዒራ ተዓዋቲት ብሩር መዳልያ ኮይና ውድድራ ዛዚማ።

ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ኣብ መበል 32 ደቂቕ ብራይት ኣኑካኒ ብዘመዝገባ ሓንቲ ሸቶ መሪሓ'ያ ናብ ዕረፍቲ ወጺኣ።

ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 68 ደቒቅ ሃገራዊት ጋንታ ኡጓንዳ ብመንገዲ ሙስጠፋ ኪዛ ካልኣይቲ ሸቶ ብምርካባ፡ ኡጓንዳውያን ተወሳኺ ሸቶ ክውሕሱ፡ ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከኣ ሸቶ ንኽረኽቡ ርሱን ጸወታ ኣርእዮም።

ኣብ መበል 83 ደቒቅ ተቐይሩ ዝኣተወ ተጻዋቲ ኡጋንዳ ጅወል ማዲንዶ ኣብ መበል 88 ደቒቅ ሳልሰይቲ ሸቶ ብምውሳኹ ተስፋ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክቅህም ተራእየ።

ሓለቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሮቤል ተኽለሚካኤል ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሸሊሙ'ሎ።

ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ኡጓንዳን ኣብ ሓደ ምድብ ዝነበራ ኮይነን፡ ኣብ ናይ ምድብ ጸወታ ኡጓንዳ 2 ብ 0 ተዓዊታ ነይራ።

ምንጪ ስእሊ, FUFA

ሃገራውያና ጋንታታት ኤርትራን ኡጓንዳን ኣብ 2010 ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኣንገድ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 17 ዓመት ናብ መዛዘሚ በጺሐን፡ ኡጓንዳ ብፍጹም ቅላዕ ስዒራ ዋንጫ ምውሳዳ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ውድድር 9 ዓመታት ንድሕሪት መሊሱ።

ብኣለምሰገድ ኤፍሬም እትስልጥን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መጀመርታ ንሓላዊ ልዳት ክብሮም ሰለሙን፡ ኣቤል ዑቕባይ፡ ፍሊሞን ጥዑምዝጊ፡ ፍሊሞን ሰመረ፡ ኢሳይያስ ኣብርሃም፡ ሮቤል ተኽልሚላኤል፡ ደይበን ግብጻዊ፡ እዮብ ግርማይ፡ ዓብለሊም ተኽለዝጊ፡ ዓሊ ሱሌማንን ሮቤል ኪዳንነ ሒዛ እያ ናብ ሜዳ ወሪዳ።

ኬንያን ታንዛንያን ንሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዝገበረኦ ጸወታ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ንጎሮቤታ ታንዛንያ 2 ብ 1 ብምስዓር ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ክትከውን ክኢላ።

ምንጪ ስእሊ, FUFA

ሃገራዊት ጋንታ ኡጓንዳ ንጽዋዕ ሴካፋ ሲንየር ቻለንጅስ 15 ግዜ ብምዕዋት፡ እታ ዝበዝሐ ግዜ ነዚ ውድድር ክትዕወተሉ ዝኸኣለት እያ።

ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሴካፋ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኡጓንዳ፣ ሶማልያ፣ ጁቡቲ፣ ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ሱዳንን ዛንዚባርን ተሳቲፈን።