ወዲ ሩስያውያን ሰለልቲ፡ ዜግነት ካናዳ ብምርካቡ 'እፎይታ' ረኺቡ

ኣሌክሳንደር ቫቪሎቭ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

መግለጺ ስእሊ,

ኣሌክሳንደር ቫቪሎቭ

ኣሌክሳንደር ቫቪሎቭ ይበሃል።

ኣቡኡን ኣዲኡን ናይ ሩስያ ሰለልቲ ምዃኖም ተፈሊጦም ኣብ 2010 ምስተኣሰሩ፡ ንሱ'ውን ካናዳዊ ዜግነቱ ተሰሪዙ።

ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ካናዳዊ ዜግነቱ ሒዙ ክቕጽል ውሳነ ምስኣሕለፈ፡ 'እፎይታ' ከምዝረኸበ ተዛሪቡ ኣሎ።

ኣሌክሳንደር ቫቪሎቭ ኣብ ካናዳ እዩ ተወሊዱ፡ ኣቡኡን ኣዲኡን እውን ክሳብ እታ ዝተኣሰሩላ ሰዓት ካናዳውያን ይመስልዎ ነይሮም።

ኣሌክሳንደር ቫቪሎቭ መን እዩ?

ኣብ ቶሮንቶ 3 ሰነ 1994 ተወሊዱ። ሽም ኣዲኡ 'ትሬሲ ሊ አን ፎሌ'፡ ሽም ኣቡኡ ድማ 'ሆዋርድ ሄዝፊልድ' - ይመስሎ ነይሩ።

ሓቀኛ ስሞም ግና፡ ኣዲኡ ኤሌና ቫቪሎቫ፡ ኣቡኡ ድማ ኣንድሬ ቤዝሩኮቭ እዮም ዝበሃሉ። ናብ ካናዳ ናይ ሓሶት ስም ተጠቒሞም እዮም ግዒዞም፡ መታን ብሕቡእ ንዓለም እናዘሩ ንኬጂቢ (ስለያ ሩስያ) ክስልሉ።

ኣብ ካናዳ ክነብር እንከለዉ፡ ተራ ስድራ እዮም ዝመስሉ ዝነበሩ። ኣሌክሳንደር ዓብዪ ሓዉ ኣለዎ። ንሱ'ውን ኣብ ቶሮንቶ እዩ ተወሊዱ።

ኣብ ሓደ እዋን፡ ወለዱ ገዛ ንገዛ 'ዳይፐር' እናብጻሕካ ናይ ምሻጥ ንግዲ ከፊቶም ይናበሩ ነይሮም።

ምንጪ ስእሊ, FBI

መግለጺ ስእሊ,

ኣዲኡ ኤሌና ቫቪሎቫ፡ ኣቡኡ ድማ ኣንድሬ ቤዝሩኮቭ እዮም ዝበሃሉ

ኣሌክሳንደር ወዲ ክልተ ዓመት እናሃለወ፡ ወለዱ ናብ ፈረንሳይ ግዒዞም። ጸኒሖም ድማ ናብ ኣመሪካ።

ኣብ ኣመሪካ ድማ፡ ኣብ 2010 ብኤፍቢኣይ ተቐይዶም። ሽዑ፡ ኣሌክሳንደር ወዲ 16 ዓመት ነይሩ።

ወለዱ፡ ነቲ ዝቐረበሎም ክሲ ተኣሚኖም፡ ኣመሪካን ሩስያን ልውውጥ ዝተኣሰሩ ሰለልቲ ክገብር እንከለዋ፡ ተጠሪዞም ናብ ሩስያ ከይዶም።

ዛንታ ናይዞም ሩስያውያን ሰለልቲ "እቶም ኣመሪካውያን" ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ቴሌቪዥን ድራማ ተሰሪሕዎ እዩ።

ኣሌክሳንደር ነቲ ናይ ቴሌቭዥን ድራማ ተኸታቲልዎ እዩ። እቶም ኣብ ሩስያ ዘለዉ ወለዱ'ውን ከምዝራኣይዎ ይዛረብ።

"ኣብ ገለ ሓቃዊ ነገራት ኣለውዎ፡ ገሊኡ ድማ ስራሕ ሆሊዉድ እዩ" ይብል።

ወለዱ፡ ነቲ ተግባሮም ብፍቕሪ ሃገር ተለዓዒሎም ዝገብርዎ እዩ ይብል።

"በዚ ምኽንያት ብዙሕ ስቅያት ኣሕሊፈ እየ፡ ነቲ ዝገብርዎ ንምንታይ ከምዝገብርዎ ግን ይርደኣኒ እዩ" ኢሉ።

ክትዕ ኣብ ፍርዲ

ወለዱ ኣብ ኣመሪካ ምስተኣሰሩ፡ ናይ ኣሌክሳንደር ፓስፖርቱ ኣይተሓደሰሉን። ኣብ 2014 ድማ ካናዳዊ ዜግነቱ ተመንጢሉ።

ንሱ ክውለድ እንከሎ ወለዱ ንናይ ወጻኢ መንግስቲ ይሰርሑ ብምንባሮም፡ ኣብ ካናዳ ምውላዱ ካናዳዊ ዜግነት ኣየውህቦን ተባሂሉ።

ንሱ ድማ፡ ዜግነቱ መሊሱ ክረክብ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትዕ ጀሚሩ።

ኣብ ካናዳ እንተተወሊድካ፡ ብኡ ንብኡ ካናዳዊ ዜግነት ይህልወካ። ንደቂ ዲፕሎማሰኛታት ግን ከምኡ ኣይኮነን። ነዚ ድማ እዩ፡ መንግስቲ ካናዳ ኣሌክሳንደር ከም ደቂ ዲፕሎማሰኛታት እዩ ክረኣይ ዘለዎ ኢሉ ተኻቲዑ።

ጠበቓታት ኣሌክሳንደር ድማ ኣይፋል ክብሉ ተኻቲዖምሉ።

ብሓሙስ፡ ቤት ፍርዲ ወለዱ ከም ዲፕሎማሰኛታት ኣይተፈልጡን ነይሮም፡ ስለዝኾነ ድማ ኣሌክሳንደር ዜግነት ካናዳ ክህልዎ ግቡእ እዩ ክብል ፈሪዱ'ሎ።