ዒራቕ፡ ኣይኤስ ሓይሉ ዳግማይ የደልድል ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ዕጡቓት ኣይኤስ ኣብ ዞባ ኣንባር (2014)

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ዕጡቓት ኣይኤስ ኣብ ዞባ ኣንባር (2014)፡ ዋላ እኳ እንተተሳዓሩ ጠቕሊሎም ግን ኣይወጽኡን

ሓይሊ ኣይኤስ (ዳዕሽ)፡ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ዒራቕ ዝነበሮ ግዝኣታት ድሕሪ ምኽሳሩ፡ ሓይሉ ዳግማይ ይደላደል ከም ዘሎ ተሓቢሩ።

ኩርዳውያንን ኣብ ምዕራብ ዒራቕ ዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ ዝተራቕቐ ስርሒታትን መጥቓዕታትን ኣይኤስ ይውስኽ ከም ዘሎ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸረ ግበረሽበራ ኩርዳውያን ዝኾነ ላሁር ታላባኒ፡ መጥቓዕታት ዳዕሽ ልዕሊ ናይ ኣልቓዒዳ ክእለት ዝተሓወሶን ዝተራቐቐን ምኻኑ ይሕብር።

"ኣብ ቴክኒክን ታክቲክን ከምኡ'ውን ብዝውንንዎ ብዝሒ ሰልዲ ኣብ ዝልዓለ ደረጃ'ዮም ዝርከቡ" ድሕሪ ምባል "መካይን፣ ወተሃደራዊ ብረት፣ እኹል ትሩፍ መግቢ ከገዝእ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎም" ይብል።

ላሁር ታላባኒ፡ ኣይኤስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ውሱን ቦታ ሒዙ ምውጋእ 'ታርጌት' ይገብር ስለ ዘሎ፡ ቦታ ሒዝካ ናይ ምውጋእ ድሌት ከም ዘይብሉ ብምሕባር፡ ልክዕ ከም ናይ ኣልቓዒዳ ኣብ ጎቦታት ሃምሪን መበገሲ ተጠቒሙ ስርሒታቱ የካይድ ብምህላዉ ካብ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ከም ዝብል ይሕብር።

"ጎቦታት ሃምሪን ቀንዲ ደጀን ኣይኤስ'ዩ ኮይኑ ዘሎ፡ እዚ ዝርግሐ ዘለዎ ሰንሰለታዊ ኣኽራን ብዙሓት በዓትታትን ሽንጭሮታትን ስለ ዘለዎ ሰራዊት ዒራቕ ንክቆጻጸሮ ኣጸጋሚ እዩ" ይብል።

መግለጺ ስእሊ,

ኣይሲስ ከም ደጀን ዝጥቐመሉ ዘሎ ጎቦታት ሃምሪን

እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ባቕዳድ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንኣይኤስ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝተጸረሎም ዝዛረብ ላሁር፡ ምስ ሰዓብቶም ዝኾኑ ሱኒ ስምረት ንኽፈጥሩ ዕድል ከም ዝኸፍተሎም ይሕብር።

"ፖሎቲካዊ ዘይምርግጋእ እንድሕር ሃልዩና፡ እዚ ንኣይኤስ ደማዊ መጥቃዕትታት ንከካይዱ ዕድል ዝፈጥር'ዩ"።

ኩርዳውያን ኣብ 2017 ብህዝባዊ ምርጫ ናጽነቶም ድሕሪ ምእዋጆም፡ ኣብ ሞንጎ ባቕዳድን ዞባዊ መንግስቲ ኩርድን ዝተፈጠረ ምፍሕፋሕ ኣይኤስ ከም ድላዮም ንኽንቐሳቐሱ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ይንገር።

ኣብ ሞንጎ ባቕዳድን ዞባዊ መንግስቲ ኩርድን ብዘሎ ምፍሕፋሕ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዒራቕ ሰራዊት ዘይቖጻጸሮ መሬት ብምፍጣሩ፡ ኣይኤስ ከም ድላዩ ንክዕንድረሉ ዕድል ከም ዝረኸበ ላሁር ታላባኒ ይሕብር።

መግለጺ ስእሊ,

ናብቲ ኣይኤስ ዝቖጻጸርዎ ገጹ ሓለዋ ዝወጽአ ወተሃደር

ሜጀር ጀነራል ሲርዋ ባርዛኒ ንኸተማ ግወር ክቆጻጽሮ ኣብ ዝኽእል ገዛኢ ቦታ ኮይኑ፡ ነቲ ኣይኤስ ይንቀሳቐስዎ'ዮም ዝብሃል ቦታ ዝሕሉ ናይ ኩርዳውያን ሰራዊት ዝእዝዝ እዩ።

ሜጀር ጀነራል ሲርዋ ባርዛኒ፡ ኣብ ከባቢታት ስዋዝ ኣይኤስ ብነጻ ዝነቀሳቐስሉ ካብ ቁጽጽር ነጻ ዝኾነ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር።

መግለጺ ስእሊ,

"እዚ ኩነታት ብኸምዚ እንተቐጺሉ ኣብ 2020 ኣይኤስ ዝያዳ ውዳበ ክፈጥር ይኽእል'ዩ" ሜጀር ጀነራል ሲርዋ ባርዛኒ

ሜጀር ጀነራል ሲርዋ ባርዛኒ "2019 ምሰ 2012 ከወዳድሮ እንከለኹ፡ ኣይኤስ ጀመርቲ ኮይኑም መባእታዊ ውዳቤታት ክጅምሩ እንከለዉ ካብ ሰብ እዮም ቀረጽ ዝእክቡ ነይሮም።

. . . እዚ ኩነታት ብኸምዚ እንተቐጺሉ ኣብ 2020 ኣይኤስ ዝያዳ ውዳበ ክፈጥር ይኽእል'ዩ፡ እዚ ኸኣ ዝያዳ ሓየዕሊ ብምፍጣር ዝያዳ መጥቓዕቲ ንኸካይዱ ባብ ዘርሑ እዩ" ኢሉ።

ሓለፍቲ ስለያ ኩርዲ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 10 ሽሕ ኣይኤስ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ።

ኣብ ዒራቕ እውን ካብ 4 ሽሕ ክሳብ 5 ሽሕ ዝኾኑ ከም ዘለዉ ይሕበር።

ላሁር ታላባኒ እዚ ቁጽሪ ኣዝዩ ብዙሕ ምኳኑ ብምሕባር ማሕበረሰብ ዓለም ኣተክዎ ክገብረሉ እዩ ዝጽውዕ።

"ኣብዚ መሳፍሒ ቦታ ምስ ዝረኽቡ ካብ ዒራቕን ሶርያን ወጻኢ መጥቓዕቲ ዘካይድሉ ውጥን'ዮም ከውጽኡ" ይብል።