ድምጻዊ ዮውሃንስ እስቲፋኖስ፡ "ኣብ ገዛና ዳርጋ ክፍሊ 'ሳንሱር' ኣነ እየ"

ዮውሃንስ እስጢፋኖስ

ምንጪ ስእሊ, Yohannes Estifanos

ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዓሳ ዝዓበየት ጓል ሰምሃር ኣብ ቅድሚቱ ሕልው ትብል ኣላ።

መሓዙቱ፡ ዝያዳ ካብቶም ኣብ ወሰን ባሕሪ ዝነበሩ ፍጥረታት፡ ፅምዲ ኣዒንቶም ናብታ ጓል ሰምሃር ወደቐ። ንሱ ድማ ብቓላት ክስእላ መረጸ።

ምፅዋዕ ንዙረት ምስታ ዝፈትዋ ጓል

ተበገስና ጉዕዞ ምስቲ ጥዑም ዕላል፤ ዝብላ ክልተ ተለላታት ግጥሚ ብዜማ ኣሰንዩ ጽሓፈ።

ቀጸለ።

እዋን ዕራርቦ ኣብ ገምገም ኮፍ ኢልና

ማዕበል ተላዒሉ ወሰን ፀፊዑና

ኣይርስዖን እየ ዕላል ወታና

ኣብ ባሕርን ከተማን ኣብ ዙረት 'ከለና . . .

ምንጪ ስእሊ, Yohannes Estifanos

ብዛዕባ ገዲም ድምፃዊ ዮውሃንስ እስቲፋኖስ'የ ዘዘንትወልኩም ዘለኹ።

ኣብ ዘበነ ደርግ ኣብ ሰምበል ኣባል ኦርኬስትራ ፖሊስ ነይሩ።

ኣብቲ እዋን ኣብ ዝነበረ ብፖሊስ ዝምእዘዝ ማርሽ ባንድ ትራምፔት ይጻወት ነይሩ።

ደሓር እዩ ናብቲ ኦርኬስትራ ተዛዊሩ ድምጻዊ ኰይኑ። "

ህይወተይ ኣብ ሙዚቃ እዩ ተመስሪቱ" ዝብል ድምጻዊ ዮሃንስ ኣብ ካልእ ዓውዲ ህይወት ኣትዩ ኣይፈልጥን።

ዮውሃንስ፡ ሸውዓተ ካሴታትን ብርክት ዝበሉ ንጽል ደርፍታትን ዝርከቡዎም ልዕሊ 95 ደርፍታት ናብ ህዝቢ ዘቕረበ ስነ ጥበባዊ እዩ።

ኤዱ ምንኣስ ቦኽሪ ወዱ እያ ነይራ። ኣብ ገዛ ከኣ ሳንዱ ዝብል ስም ሕንቃቐ ነይሩዋ።

ኤዱ ጓል ኣርባዕተ ዓመት እናሃለወት እያ ብሰንኪ ሕማም ዓሪፋ። ንጓሉ መዘከርታ ደርፊ ከስምዐኒ እንከሎ ኣዒንቱ ቅጽርጽር ይብላ።

ኤዱ እንዶ በሉለይ ሳንዱ ካልኣይ ስማ

ኣኺሉዋ ድዩ ብኡ ድያ ጠሊማ

ምስ ሰብ ድዩ ምስ እዝጊ ዝላዘቦ

ሳንዱ ጓለኡ ከይዳ ብዓንተቦ

ለይ ኰይኑኒ ንመን ክህቦ . . .

ገምጋም ደርፍታት ትግርኛ ብዓይኒ ዮሃንስ

ኣብዚ እዋን'ዚ ንፉዓት ሙዚቀኛታት ተፈጢሮም ኣለዉ ኢሉ ይኣምን።

"ንፉዓት ሙዚቀኛታትን ደረፍትን ኣለዉ። ሙዚቃኛታት ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ሎሚ ይበዝሑ። ግን ናይ ልምምድ ግዜ የብሎምን" ብምባል ሓሳቡ ይህብ።

ንሱ ኣባል ፖሊስ ኦርኬስትራ እናሃለወ፡ መዓልቲ ምሉእ ስርሐይ ኢሎም ኣብ ሙዚቃ ይውዕሉ ምንባሮም ይዝክር።

"ሎሚ ግን ኣብ ስቱድዮ ጥራይ ኰይኑ ሓይልና፤ ኣብ መድረኽ ንሰንፍ ኣለና" ብምባል ይነቅፍ።

"ድምጻዊ ዝበሃል ኣብ መድረኽ ክፍተን እንከሎ እዩ፤ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ዘይደርፍ ድምጻዊ ክበሃል ኣይኽእልን። ብዙሕ ጥዑም ድምጺ ዘለዎ ሰብ ኣሎ፤ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተኸዊሉ እንከሎስ ካልእ ብሓይሊ ነጢሩ ኣቲዉ እሞ ድማ ብስቱድዮ ተሸፊኑ ክደርፍ ልክዕ ኣይኰነን፤ ሰብ ዓቕሙ ክፈልጥ ኣለዎ" ይብል ዮውሃንስ።

ምንጪ ስእሊ, Yohannes Estifanos

ብደቁ ዝተተከአ ድምፃዊ

ድምጻውያን ሰምሃርን ዳናይትን፡ ወላዲኤን ኣብ ገዛ ክራር እናወቕዐ ክደርፍ እንከሎ እናረኣያ እየን ዓብየን።

ወግሐጸብሐ ዝሰምዐኦ ዝነበራ ሙዚቃ ኣብ ልበን ሓዲሩ። እንተ ወላዲኤን ቅድሚ ቀዳድም ንኽመሃራ እዩ ዓብዪ ጻዕሪ ኣካይዱ።

"ሰምሃር ክሳብ ሳዋ ወሪዳ ተማሂራ እያ፤ ዳናይት እውን ክሳብ ዩኒቨርሲቲ በጻሓ። ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃር ወደይ እውን ኣሎ። ራይሞክን ቶማስን እውን ብሙዚቃ ንፉዓት እዮም።

. . . ከም ስድራ ትምህርቲ ንጸቕጠሉ ኢና፤ ትምህርቲ እንድሕር ዘየለ ኩሉ የለን። ሰምሃርን ዳናይትን ትምህርቲ ከይወደኣ ኣብ ሙዚቃ ከይኣትዋ ኢና ከልኪልናየን፤ ምስ ወዳኣ እየን ኣትየ" ብምባል ንትምህርቲ ልዑል ግምት ከም ዝህብ ይገልጽ።

መግለጺ ቪድዮ,

ሃይለ ናቲ፡ ተጻዋታይ መሳርሒ ሙዚቃ ኣባንጋላ

"ኣብ ገዛና ዳርጋ ክፍሊ 'ሳንሱር' ኣነ እየ"

ድምጻውያን ሰምሃርን ዳናይትን ክደርፋ እንተዀይነን ዝወሃበን ግጥምን ዜማን ብዮሃንስ ኣቢሉ እዩ ዝሓልፍ።

ስቕ ኢሉ ኣይርእየንን። ብኹለመዳይ ኢዱ ኣእትዩ ይሳተፍ። ግጥምን ዜማን የሰናድእ፤ ሙዚቃ የወሃሃድ።

"ዳርጋ ኣብታ ገዛ ክፍሊ ንሳሱር እየ" ይብል ክምስታ ሓዊሱ።

ብተመሳሳሊ ቶማስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እናተመሃረ ኦርጋን ስለ ዝመለኸ ንቲ ካልእ ወዱ እውን ጊታር ክመሃር ብምግባር "ጆን ፋሚሊ" ዝበሃል ባንድ ንምምስራት ውጡን ኣለዎም።

ዮውሃንስ እውን ዕድሚኡ ምሉእ ኣብ ሙዚቃ እዩ ዝነጥፍ፤ ካብ ሙዚቃ ኣይወጽአን። ገና ሕዚ እውን ዝሰርሐን ሸውዓተ ሓደሽቲ ደርፍታት ኣለዎ። ብመልክዕ 'ክሊፕ' ቀሪጹ ናብ ህዝቢ ከቕርቦ ይሓስብ ኣሎ።

ደርፊ ትግርኛ ንኽምዕብል እንታይ ይገበር?

ዮውሃንስ ኣብ ኣብ ዓውዲ ሙዚቃ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሑ፤ ብዙሕ ተዓዚቡ እዩ።

ደርፍታት ትግርኛ ብፍላይ ኣብ ኤርትራን ትግራይ ክምዕብል እንድሕር ድኣ ኰይኑ እንታይ ይገበር ንዝብል ሓሳቡ ይህብ።

"ሓንቲ ጥርንፍቲ ባንድ ንነዊሕ ግዜ ብሓንሳእ ክትሰርሕ ኣለዋ። ወላ ዝተፈላለያ ባንድታት ይሃልዋ ጥርኑፋት ኰይነን ከም ኣሕዋት እንዳተማኸሩ ክሰርሑ ኣለዎም። ምዕባለ ዝርአ ኣብ ሕብረት እዩ።

. . . ኣብ ሓንቲ ጉጅለ ባህሊ ሓቢርካ ንነዊሕ እንድሕ ጸኒሕካ ምዕባለ ኣሎ። ልምምድ ከይገበርካ፣ ነነጢርካ እናመጻእኻ ትሰርሕ እንድሕር ኰይንካ ሙዚቃ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ" ይብል።

ምንጪ ስእሊ, Yohannes Estifanos

ብኣንጻሩ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳርጋ ባንድ ምሉእ ብሓደ ሰብ ኣብ ዝውከለሉ ግዜ በጺሕና ኣለና።

ሓደ ሰብ በይኑ ናይ ብዙሓት ድምጻውያን ደርፊ ቀሪጹ 'ብሜሞሪ ፍላሽ' በይኑ መርዓ ሒዙ ይውዕል።

ናብቲ ብሓባር ኰይንካ ተደጋጊፍካ ዝስረሐሉ ዝነበረ ባንድ ምምላስ ኣይኸብድን ዶ? ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ።

ኣብ ሓደ ስራሕ መጀመርታ ዕግበት እዩ ክቕድም ዘለዎ ዝብል ድምጻዊ ዮውሃንስ፡ ሕብረተስብና ገንዘብ ስለ ዘውሕዶ ውሑዳት ከይዶም ነቲ ውራይ ይሰርሑዎ፤ እምበር ምሉእ ባንድ ነታ ዳስ ከመይ ገይሩ የማዕርጋ ይመስለካ? ብምባል ሓሳቡ የካፍል።

መግለጺ ቪድዮ,

''ጭራዋጣ ካብ ስድራይ እየ ተማሂረያ'' ጽጋቡ ተሻለ

ቀዳመይቲ ካሴት ድምጻዊ ዮውሃንስ እስቲፋኖስ "ሙለይ" ኢያ ትብል።

ሓደ ሽሕ ቅርሺ ድማ ተሸይጣ። ንሱ እውን ብፖሊስ ኦርኬስትራ ተሰሪሑ ተባሂሉ እዩ ከቢሩ እምበር ካውኡ ንታሕቲ ዝኽፈሉ ነይሮም እዮም።

"ሙለይ" ጥዕምትን መስቆንቈኒትን ደርፊ እያ።

"ሙለይ ሙለይ በልዋ ሙለይ

ሙለይ ናበይ ኣቢላ ሙለይ

ኣሻቒላቶ ልበይ ሙለይ በልዋ ሙለይ"

ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጐንጺ ብምእታወን ደርፊ ትግርኛ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ብዙሓት ይዛረቡ።

ካብ ክልቲኡ ሃገር ብኽንደይ ፃዕርን ድኻምን ዝተሰርሐ ሙዚቃ ኣደዳ ነጋዶ ኰይኑ ጸኒሑ። ሕዚ ምስቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰለማዊ ርክብ ክሓይሽ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ድምጻዊ ዮሃንስ።

"ካብቲ ዝጸንሐ ክሓይሽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ፤ ጽቡቕ ዕድል ኣለና ንመጻኢ" ብምባል ይትስፎ።