ካብ ባንኪ ገንዘብ ሰሪቑ 'ሜሪ ክሪስማስ' እናበለ ንሰብ ክዕድል ዝወዓለ ውልቀሰብ

ዴቨድ ዋይነ ኦሊቨር

ምንጪ ስእሊ, Colorado Springs Police

ሓደ ጻዕዳ ጭሕሚ ዘር ዘበለ ሰብኣይ፡ ካብ በዓል ልደት (ክሪስማስ) ክልተ መዓልታት ቀዲሙ፡ ካብ ባንኪ ንዝሰረቖ ገንዘብ፡ ኣብ ጽርግያ ወጺኡ ብውዕዉዕ ስምዒት ንሓለፍቲ መንገዲ 'ርሑስ በዓል ልደት [ሜሪ ክሪስማስ]' እናበለ ሰልዲ ክብትን ከም ዝውዓለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም።

ሰብ መዚ ፖሊስ፡ ብሰኑይ ሓደ ጻዕዳ ዝጭሕሙ ዓቢ ሰብኣይ፡ ኣብ ኣመሪካ ኣኮሎራዶ ስፕሪንግ ካብ ዝርከብ 'ኣካዳሚ ባንክ' ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ገንዘብ ከም ዝሰረቐ ሓቢሮም።

ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ደዮን ፓስካል ዝበሃል ሰብ፡ ንሐሓደ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ "ኣብ ባንኪ ኣትዮ ሰሪቑ ድሕሪ ምውጻእ ነቲ ሰልዲ ኣብ ጽርግያ ክዘርዎ ጀሚሩ" ኢሉ።

ቀጺሉ "ነቲ ሰልዲ ካብ ዓቢ ሳንጣ ኣውጺኡ እናደርበየ 'ሜሪ ክሪስማስ' እናበለ ይጭድር ነይሩ" ኢሉ።

ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ እቲ ጨጓር ሰብኣይ፡ ነቲ ካብ ባንኪ ዝሰረቖ ገንዘብ ዓዲሉ ምስ ወደኦ፡ ኣብቲ ፊት ኣብ ዝነበረት እንዳ ቡን ከይዱ ኮፍ ብምባል ፖሊስ መጺኦም ክሕዝዎ ይጽበ ምንባሩ ሓቢሮም።

ገለ ሰባት ነቲ ኣብ ጽርግያ ዝዝረው ዝነበረ ሰልዲ ሓሓፊሶም ናብቲ ባንኪ ይመልስዎ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ።

ፖሊስ ኮሎራዶ ስፕሪንግ፡ እቲ ጥርጡር ወዲ 65 ዓመት ኮይኑ፡ ዴቨድ ዋይነ ኦሊቨር ከም ዝብሃል ብምጥቃስ፡ ነዚ ናይ ስርቂ ተግባር ከካይድ ከሎ ካልእ ዝኾነ ተሓባባሪ ኣለዎ ኢሉ ከም ዘይግምት ገሊጹ።