ኣንበብቲ ካብ ዝለኣኽዎ ዝበለጹ ኣሳእል 2019

ኣንበብቲ ኣብ 2019 ናብ ቢቢሲ ካብ ዝልኣኽዎ ዝበለጹ ኣሳእል፡ ንቐደም በሉ

ድርክ ፓይነ 'እዋኑ እዋን ሰልፊ እዩ'

ምንጪ ስእሊ, Derek Payne

መግለጺ ስእሊ,

ድርክ ፓይነ 'እዋኑ እዋን ሰልፊ እዩ'

ምንጪ ስእሊ, Anant Ganesh Patel 

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ዛምባያ ኣኻልብ ንሓደ ዘገረሞም ፍጥረት ኣትኪሮም ኣናርኣዩ

ምንጪ ስእሊ, Gordon Calder

መግለጺ ስእሊ,

ስእሊ ኣስካልን ብጎኢርዶን ካልደር

ምንጪ ስእሊ, Tracey Reid

መግለጺ ስእሊ,

ብትራሲ ረይድ ዝተሰኣለት ስእሊ ኣግራብ

ምንጪ ስእሊ, Barbara Bryant

መግለጺ ስእሊ,

ብባርባራ ባርኣት ዝተሰኣለት ኣብ ቀላይ ዝሕንብሳ ደቂ ኣንስትዮ

ምንጪ ስእሊ, Paul Granahan

መግለጺ ስእሊ,

ስእሊ ቅርጾ መሬት ብፓውል ግራናሃም

ምንጪ ስእሊ, Dayve Ward

መግለጺ ስእሊ,

እኽብካብ ጎሓፍ ብዳይቨ ዋርድ

ምንጪ ስእሊ, Janie Tonkin

መግለጺ ስእሊ,

ናይ ጎደና ተሌፎን ብጃኒ ቶንኪን

ምንጪ ስእሊ, Richard Derwent

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ልዕሊ ፕያኖ ዝተቐመጠ መጽሃፍ ብሪቻርድ ደርውነት

ምንጪ ስእሊ, Betty Nesbitt

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ጥቓ መንጫዕጫዕታ ንያጋር ዝተኣከቡ ሰባት

ምንጪ ስእሊ, Sally Brown

መግለጺ ስእሊ,

መንጫዕጫዕታን ሕብሪ ሰማይን

ምንጪ ስእሊ, Esther Johnson

መግለጺ ስእሊ,

ናብ ጽሓይ ብርሃን ገጹ ዝተኸፈተ ዕምባባ ሱፍ

ምንጪ ስእሊ, Paul Mazurek

መግለጺ ስእሊ,

ናብ ዝተንጠልጠለ ፋኑስ ዝተጸገዓ ክልተ የዕዋፍ

ምንጪ ስእሊ, Jenny Downing

መግለጺ ስእሊ,

ዝነቐጸ በርበረ

ምንጪ ስእሊ, Simon Lamb

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ለይቲ ኣብ ምጽጋን ጽርግያ ዝሰርሕ ሰራህተኛ ህንጻ

ምንጪ ስእሊ, Sergio Campanile

መግለጺ ስእሊ,

ብማእከል ኣግራብ እትሓለፍ መኪና፡ ካናዳ