ንመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ተሓታቲ ዝገብሩ ሰልፍታት ተቓውሞ ሙስሊም ማሕበረሰብ

ሰልፈኛታት ተቓውሞ

ምንጪ ስእሊ, AMMA/FB

ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ሞጣ ኣብ ልዕሊ መሳጊድ ዝተፈጸመ መጥቓዕቲ ንምውጋዝ ዝተጸወዑ ሰልፍታት ተቓውሞ ንመንግስቲ ክልል ኣምሓራን ሚድያታቱን ወቒሶም።

እቶም ኣብ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቓጸሉ ኣርባዕተ መስጊዳትን ዝዓነውን ዝተሰረቑን ብሰዓብቲ እስልምና ዝውነኑ ሆቴላትን'ዮም ነይሮም።

ሎሚ ማዓልቲ፤ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዞባ ወሎ፤ ብርቱዕ ተቓውሞ ዝተስመዐሉ ሰልፍታት ተኻይዱ።

ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከምዘይሃቦም ዝተዛረበሎም እዞም ሰልፊታት ተቓውሞ፤ ኣብ ወልድያ፣ ደሴ፣ መርሳን በደሌን ተኻይዶም።

ኣብ ክልል ኦሮምያ ድማ ኣብ ከተማ ባሌ ተመሳሳሊ ተቓውሞ ሰልፊ ተኻይዱ።

ከምኡ'ውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓቢይ መስጊድ ኑር፤ ሓያል ሰልፊ ተቓውሞ ተኻይዱ።

'መንግስቲ ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዎ እዩ'

ኣብ ደሴ ዝተኸያደ ሰልፊ ተቓውሞ ካብ መንጎ ዘተሓባበሩ ከማል ሑሴን ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ እንትምልስ፤

"እቲ ማሕበረሰብ ንመንግስቲ ክልል ኣምሓራ እዩ ተሓታቲ ገይሩ። ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣይተዛረበን፤ መጺኡ እውን ይቕረታ ኣይሓተተን። እዚ ጉዳይ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ምሸት ትካላት ንግዲ ተመሪፆም እንትዝምቱ፣ ክንድቲ እቲ ዝኣክል እናተጎየለ ነይሩ። ብርግፅ ካብ ሞንጎ እቶም ዝጉይሉ ሰባት፡ መዝሙር ዋላ እንተነበሮም፡ ኩሎም ንኣመንቲ ክርስትና ዝውክሉ እዮም ዋላ እኳ እንተዘይበልና፡ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ዘለዎም እዮም" ኢሉ።

"መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ሃገር ፡ ብጎይላ ናይ ሙስሊም ንብረት እንትዓኑን መስጊድ እንትቃፀለን፡ ኣካላት ፀጥታ የለውን ድዮም? ግደፍ ዝብል ሰብ'ከ ከመይ ዘየለ?" ክብል ዝሓትት ከማል፤ "ስለዚ እዚ ሓደ ነገር ክንጥርጥር ገይሩና እዩ። መንግስቲ ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዎ እዩ" ኢሉ።

ምንጪ ስእሊ, AMMA/FB

ከማል ሑሴን፤ ካሊእ ዓብዪ ጉዳይ እቶም ሰልፈኛታት ዝነበረ ድማ ኣጸባጽባ ሚድያታት ክልል ኣምሓራ ከምዝኾነ ይዛረብ።

"ኣብቲ ክልል ዘሎ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣምሓራ፡ ነዚ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ፡ ብሃንደበት ንእሽተይ ባርዕ ከምዝተልዓለ ኣምሲሉ፡ ሸፋፊኑ እዩ ኣሕሊፍዎ፤ ትኽክለኛ ፀብፃብ ኣይሰርሐን። ስለዚ መንግስቲ እቲ ክልል ይቕረታ ክሓትት፣ ንዝዓነው ንብረታትን ዝተቓፀሉ ትካላት ንግድን ድማ ካሕሳ ክኸፍል ይግባእ" ብምባል፤ ኣብቲ ሰልፊ እዚኦም መሰልን ድምጽታት ከምዝተንጸባረቑ ተዛሪቡ።

በዓል ኮኾብ ባንዴራ

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየዱ ሰልፍታት፤ ሓምለዋይ፣ ብጫን ቀይሕን ሕብርታት ዝሓዘ ለማጽ ባንዴራ ሒዞም ይወጸኡ ነይሮም።

ኣብቲ ናይ ሎሚ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ግና፤ እቲ ምልክት ማዕርነት ከምዝኾነ ዝንገረሉ ኣብ ማእኸሉ ኮኾብ ዘለዎ ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዞም ወጺኦም።

እቶም ሰልፍታት ተቓውሞ፤ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሃይማኖት ዘርእዮ ሸለልተኝነት ደው ከብል፣ ወገንተኛ ኣጸባጽባ ሚድያታት ጠጠው ክብል ዝሓቱ፤ ከምኡ ድማ ንፓርቲ ብልጽግና ዘተሓሕቱ ጭርሖታት ሒዞም ወጺኦም።

ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ፤ "መስጊድ ኣቃጺሉ ምስ ዝጉይል ማዕረ ኢትዮጵያዊ ተባሂልካ ምጽዋዕ ዘሕፍር እዩ" ዝብል ጭርሖ ሒዞም 'ድምጽና ይሰማዕ' ክብሉን 'መስጊድ ዘቃጸሉ ናብ መቓብር ይውረዱ' ዝብልን ዓው ኢሎም ድምጾም ኣስሚዖም።

ገለ ሚድያታትን ሓለፍቲ መንግስት ክልል ኣምሓራ ፤ 'ሳልሳይ ኣካል' ዘለዓዓሎ ዘምስሉን፤ ብስም ዘይጠቕስዎም 'ጸረ-ሰላም ሓይልታት' ዝፈጸምዎ ከምዝኾነ ድማ ክገልጹን ቀንዮም።

እቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማታት ባሌሮባ፤ ሃረር፣ ኣብ ጅማን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ሰልፍታት ተቓውሞን ክካየዶ ቐንዮም 'ዮም።

ሚድያታት ፌዴራል መንግስቲ ግና ሕዚ'ውን ነቶም ድምጽታት ተቓውሞ ሽፋን ክህቡ ኣይስትውዐልን።

ንፕረዝደንት ቤት-ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ኣምሓራ ሸኽ ስዒድ መሓመድ ሓቲትናዮም።

"ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብዚ ክልል ብቸናን እሰቴን ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት መጥቃዕትታት ተፈፂሞም፡ ክልተ ሰባት ሞይቶም እዮም። ኣብዚ ገበነኛታት ሒዝካ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ግና ድኹም ስለዝኾነ፡ሕዚ አውን መንገስቲ እዚ ንከይደግሞ እዩ እቲ ተቓውሞታት ዝስማዕ ዘሎ" ኢሎም።

ካልእ እቲ ተግባር ብጎይላን ብብዙሓት ሰባትን ዝተፈፀመ እንከሎ፡ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ግና 20 30 ሰባት ጥራሕ ከምዝኾኑ ተዛሪቦም።

"ስለዚ እቲ ምርመራ ድኹም እዩ። እቲ ህዝቢ፡ ቅድሚ ሕዚ እውን ፅኑዕ ስጉምቲ እንክውሰድ ኣይረአናን፤ እዚ'ውን ተሸፋፊኑ ክተርፍ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ" ክብሉ ገሊጾም።

ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ከተማ ኣዳማ ይካየድ ዝነበረ ሰልፊ ተቓውሞ፡ ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ክብተን ከምዝተገበረ፡ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ሪፖርተርና ፀብፂቡ።