ኢትዮጵያ፡ "ንሓደ እምነት ጥራሕ ጠጠው እንተኢለ፡ እግዚኣብሄር ዝሓዝን እዩ ዝመስለኒ"

መልኣከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኣክሊለ ማርያም

መልኣከ ሕይወት ቆሞስ አባ አክሊለ ማርያም፡ ንክልቲኦም ቤተ እምነታት መስርሒ ዝኸውን ገንዘብ ክሓቱ ምስ ጀመሩ፡ ብዙሓት ሰዓብቲ እቶም እምነታት ከይገረሞም ኣይተረፈን።

ንሶሞ ግን፤ እቲ ተግባር ኩሉ ኣማኒ ክኽተሎ ዝግባእ መንገዲ ከምዝኾነ እዮም ዝዛረቡ።

ኣብ 2007 [ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] ቁልቢ ገብርኤል ገዳም ክሳለሙ ናብ ሃረር ኣብ ዝኸድሉ እዋን፤ ኣብ ቀረብኡ ዝርከብ ላንጌ ቅዱሰ ራጉኤል ዝርከበሉ ኩነታት ተዓዚቦም።

እቲ ነባሪ ናብርኡ ደርቆስቆስ ዝበለን ካብ ናብ ኣፍ ዝነብርን እዩ።

እቶም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ዘምልኽሉ ቤት ክርስትያን ድማ፤ ድኽምክም ኢሉ ክዓንው ዝበለ ኮይኑ ረኺቦምዎ።

ድሕሪ እዚ ኣብኡ ተሪፎም ነቲ ቤተክርስትያን ከስርሑ ወሲኖም። ሓደ ዓመት ኣብ ዘይመልኦ ግዜ፤ ኣብ ልዕሊ 500 ትርብዒት ሜትሮ ዝሽፍን ህንጻ ብምጅማር፡ ሎሚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት በጺሑ ኣሎ።

ኣብቲ ጻንሒቶም ናይ ላንጌ ቢላል መስጊድ'ውን ምስረኣዩ ኣብ ምፍራስ ዝርከብ ኮይኑ ረኺቦምዎ። ንሰዓብቲ እስልምና ረኺቦም ድማ ከስርሑዎ ወሰኑ።

ነቲ መስጊድ ከሕድስዎ ከምዝደልዩ ዝገልጽ ደብዳበ ናብ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ብምጽሓፎም ናይ ድጋፍ ደብዳበ ረኺቦም።

ነቲ ደብዳበ ሒዞም ኣብ 2011 ካብ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ንሰረት ዝኸውን ገንዘብ ከምዝረኸቡ ይዛረቡ።

ናይቲ መስጊድ ምድርቤት ተወዲኡ እዩ። ናይቲ ላዕለዋይ ደብሪ (ደርቢ) ስራሕ ንክቕጽል ድማ ተወሳኺ ድጋፍ ንምትእኽኻብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወፊሮም ኣለዉ።

እዚ ተግባሮም፤ ተኸተልቲ እምነት እስልምና መጀመርታ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትው እንከለው ዝነበረ ባህሊ ከምዝኾነ ይዛረቡ።

ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርከብ ጥራሕ እንተይኮነስ፡ እቶም ተኸተልቲ ሓቢሮም ዝሃነጽዎ ባህሊ ከምዝኾነ'ውን መልኣከ ሕይወት ቆሞስ አባ አክሊለ ማርያም ይገልጹ።

ነዚ ተግባሮም ዝረእዩ ሰባት፡ በቲ ተግባሮም ሕጉሳት'ዮም። 'ሰብ ዝሕጎስ ንሰብ እንተ ኣገልጊልካ እዩ" ይብሉ።

ኣገልጋሊ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንተኾንኩ'ኳ፤ "ንሓደ ሃይማኖት ጠጠው እንተኢለ'ስ እግዚኣብሄር ዝሓዝን እዩ ዝመስለኒ" ክብሉ ይዛረቡ።

ኣብ ከባቢ ምብራቅ ሃረርጌ፤ ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልተ ወረዳታት ዝነበረ ጎንጺ ኣዝሒሉ ብሓባር ይነብር ከምዘሎ'ውን አባ አክሊለ ማርያም ሓቢሮም።