ቻይና ንድሕነት ሓካይም ዘውሕስ ዝበለቶ ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቓ

ቻይናውያን ዶካትር Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሓኻይም ከጋጥም ዝኽእል ጥቕዓት ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ T

ቻይና፡ ኣብ ልዕሊ ሰብሞያ ሕክምና ዝፍጸም ጥቕዓት ንምክልኻል ዘኽእል ዝበለቶ ሓድሽ ሕጊ ወግዓዊ ገይራ።

መንግስቲ ቻይና፡ ሓንቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረት ሓኪም ኣብ ሆስፒታል በይጂንግ ብበሊሕ ነገር ተወጊኣ ምስ ዝተቐተለት'ዩ ነዚ ሓድሽ ሕጊ ወግዓዊ ዝገበረ።

እቲ ሓድሽ ሕጊ፡ ዝኾነ ትካል ወይ ውልቀሰብ ኣብ ልዕሊ ድሕነትን ክብርን ሰብ ሞያ ሕክምና ስግኣት ወይ ጥቕዓት ከየብጽሕ ከምዝእግድ ማዕኸን ዜና'ታ ሃገር ጸብጺባ።

እቲ ሓድሽ ሕጊ፡ ካብ 1 ሰነ 2020 ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን'ዩ።

ብመሰረት'ቲ ሓድሽ ሕጊ፡ እቶም "ንመስርሕ ኣገልግሎት ሕክምና ዝህውኹ፣ ን 'ድሕነትን ክብርን' ሰብሞያ ሕክምና ዝጎድኡ" ከም ማእሰርትን ቕጽዓትን ዝኣመሰሉ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክውሰዶም'ዩ።

ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንናይ ተሓከምቲ ሓበሬታ ጥዕና ዘውጽአ፣ ዝተጠቐመን ዘቃልዐን እውን ክቐጻዕ እዩ።

ዶክተር ያንግ ዌን፡ ኣብ 24 ታሕሳስ ብሓደ ሰብኣይ ክትውጋእ እንከላ ኣብ በይጂንግ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሲቪል ኣቪየሽን ትሰርሕ ነይራ።

እቲ ኣብ ልዕሊኣ ጥቕዓት ዝፈጸመ ሰብ ድማ፤ ኣብቲ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሉ ናይ ዝነበረ ሰብ መቕርብ'ዩ።

ኣብ ሆስፒታላት ቻይና ሞት ወይ ጥቕዓት ከጋጥም ከሎ እዚ ፈላሚ ኣይኮነን።

ማዕኸን ዜና እታ ሃገር - ሲጂቲኤን ከም ዝጸብጸቦ፡ ኣብ 2018 ጥራይ ብውሕድ 12 ዓመጻትን ሞት ክልተ ሰብ ሞያ ሕክምናን ኣጓኒፉ'ዩ።

ኣብ ቀረባ ዝተገበረ መጽናዕቲ ድማ 85 ሚእታዊት ሓካይም ኣብ ስርሖም፤ ዝተፈለለየ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከምዘጓነፎም የመልክት።

ኣብ ሞንጎ ሓካይምን ተሓከምትን ዝፍጠሩ ዘይምርድዳእ፣ ማዕኸናት ዜና ብዛዕባ ሓኻይም ዘቕርብኦም ኣሉታዊ ጸብጻባት፣ ሕሉፍ ዝኾነ ትጽቢት፣ ልዑል ክፍሊት ሕክምናን ካልኦትን ከም መንቀሊ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያ ሕክምና ዝፍጸሙ ጥቕዓታት ይግለጹ።

ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ላንዡ ዝርከብ ሆስፒታል እትሰርሕ ዶክተር ብተሓካሚ ሕማም ካንሰር ተወጊኣ።

ነሓሰ 2018 - ኣብ ሆስፒታል ቲያንጂን ዝሰርሕ ዶክተር ብሰለስተ ሰባት ተወጊኡ ተቐቲሉ።

ቅድሚ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ግዝኣት ኣንሁይ፡ ሓደ ዶክተር ምስ በዓልቤት ሓንቲ ተሓካሚት ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ተወጊኡ ሞይቱ።

ገለ ሆስፒታላት ቻይና ሰብ ሞያ ሕክምና ንነብሶም ዝከላኸሉሎም ሜላታት ስልጠና ክህባ ጀሚረን ኣለዋ።

ተወሳኺ ዛንታ