ትግራይ፡ ብጌጋ ናብ ባንኪ ዝኣተወሉ 1 ሚልዮን ብር ዝመለሰ ነባሪ ከተማ መቐለ

ኣይተ ደሳለኝ (ጸጋም) ባንኪ ኣንበሳ (የማን) Image copyright DESALGN/ANBESA BANK

ኣይተ ደሳለኝ ብስራት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ባጃጅ (በዓልቲ ሰለስተ እግሪ ተሽከርከርቲ) ዝተዋፈረ እዩ። ቀዳም 18 ታሕሳስ 2012 [ኣ.ኢ] ኣማስዩ ሓደ ሓጺር መልእኽቲ ብስልኩ ይበጽሖ።

እቲ መልእኽቲ ካብ ኣንበሳ ኢንተርናሽናል ዝተልኣኸ ኮይኑ '1 ሚልዮን ብር ናብ ሕሳብካ ኣትዩሎ' ዝብል ትሕዝቶ ነይርዎ።

"ብጌጋ ዝኣተወ ምዃኑ ዝተገንዘብኩ ኣካውንተይ [ቁጽሪ ሕሳብ ባንኪ] ሓድሽ ምዃኑ እንትሓስብ'ዩ። ናብ ካልእ ኣካውንተይ እንተዝኸውን ዝኾነ 'ሰብ ኣታዊ ገይሩለይ ኣሎ' ምበልኩ ነይረ" ይብል ኣይተ ደሳለኝ።

ስለዝኾነ፡ ተጠራጢሩ ሰኑይ ንጉሆ ናብቲ ባንኪ ከይዱ።

እቲ ጌጋ ብኸመይ ተፈጢሩ?

ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ ነጋዳይ [ካብ ኣዲስ ኣበባ መርካቶ] ብመሰረት ምስ ሓደ ቻይናዊ ዝነበሮ ውዕሊ፡ 1 ሚልዮን ብር ናብ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ሕሳብ ከእቱ ነይርዎ።

እቲ ቻይናዊ 'ናብዚ ኣካውንት ኣታዊ ግበሮ' ኢሉ ናይ ካልእ ሰብ ቁጽሪ ሕሳብ ባንኪ ይልእኸሉ። እቲ ነጋዳይ ድማ፡ ነቲ ገንዘብ ናብቲ ውልቀሰብ ክልእኽ ናብ ኣንበሳ ባንክ ይኸይድ።

ኣብቲ ባንኪ ምስበጽሐ ግን እቲ ቁጽሪ ሕሳብ ባንኪ ምስቲ ስም ዝመሳሰል ኣይነበረን። ንምጽራይ ድማ ናብቲ ቻይናዊ ብምድዋል ከረድኦ ይፍትን።

"ምናልባት ስም ኣጋግየ ክኸውን ይኽእል'የ። እቲ ቁጽሪ ግን ትኽክል ስለዝኾነ ስቕ ኢልካ ኣታዊ ግበሮ" ዝብል መልሲ ይህቦ። በዚ ምኽንያት'ዩ እቲ 1 ሚልዮን ናብ ሕሳብ ኣይተ ደሳለኝ ደበኽ ዝበለ።

ኣካያዲ ስራሕ ባንኪ ኣንበሳ ጨንፈር ራጉኤል [ኣዲስ ኣበባ] ኣይተ መድሃንዬ ኪዳነ ካብ መቐለ ምስተደወሎ እቲ ስሕተት ብሰራሕተኛታት ዝተፈጸመ መሲልዎ ነይሩ።

ገንዘብ ዝተልኣኸሉ መረዳእታ (ሰነዳት) ምስተረኣየ ግን ዝተፈጸመ ስሕተት ከምዘየለ ኣረጋጊጹ። ሽዑ ናብቲ ለኣኺ ብምድዋል ከምዘዘራረቦ ኣይተ መድሃንየ የረድእ።

ነዚ ዝሰምዐ ለኣኺ ብጣዕሚ ሰንቢዱ።

"ተጠቐመሉ'ሞ ዝሓትት እንተመጺኡ ትመልሰሉ"

ብዛዕባ'ቲ ዝተፈጠረ ነገር ዝሰምዑ መሓዙት ኣይተ ደሳለኝ ብጣዕሚ ተገረሙ። ገሊኡ 'ጽቡቕ ጌርካ' ክብሎ ከሎ ገሊኡ ከኣ 'እንታይ ኾይንካ? [ትመልሶ]' ዝብል ርእይቶ ይህቦ።

"ኣውጺእኻ ኣቐምጦ" ፣ "ስቕ ኢልካ ተጠቐመሉ'ሞ ሓታቲ እንተመጺኡ ትመልሰሉ" ዝብሉ'ውን ኣይተስኣኑን።

ንሱ ግን "ክመልሶ እንተደኣ ኮይነ ብእዋኑ ክመልሶ ኣለኒ፤ ብዝብል መሊሰዮ" ይብል።

Image copyright ደሳለኝ ብስራት

ህያብ ኣይተ ደሳለኝ ካብ ባንኪ

ባንኪ ኣንበሳ ንኣይተ ደሳለኝ ናይ ምስጋና ደብዳበ ብምጽሓፍ ንሰናይ ተግባሩ ኣፍልጦ ከምዝሃቦ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ባንኪ ኣይተ መድሃኔ ይዛረብ።

"ብዙሕ ጸገማት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ተግባር ኣይተ ደሳለኝ ካብ ግምት ንላዕሊ እዩ" ክብል ገሊጹ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ