ኣርባዕተ ዩኒቨርሲቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 470 ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ስጉምቲ ወሲደን

ኣርማታት እተን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ Image copyright ዩኒቨርሲቲታት

ሓድሽ ዘበን ትምህርቲ 2012 ኣቆፅፅራ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ካብ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣይበልፅን። ይኹን'ምበር ኣብዚ ቀረባ ግዘ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ዘጋጠመ ናይ ተምሃሮ ጎንፂ ስዒቡ፡ ዝተፈላለያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እታ ሃገር፡ ሞትን ጉድኣት ኣካልን ዘስዓቡ ጎንፅትታት ከአንግዳ እየን ፀኒሐን። ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እውን ተሞናግዩ እዩ።

እዘን ዩኒቨርሲቲታት ኣብቶም ኣጋጢሞም ዝነበሩ ጎንፅታት ተሳትፎ ኣለዎም ንዝበልኦም ተምሃሮን ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን፡ ስጉምቲ ምውሳድ ከምዝጀመራ ድማ ይዝረብ ኣሎ።

ነዚ ስጉምቲ ካብ መንጎ ዝወሰዳ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እታ ሃገር፡ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ሓደ እዩ። እዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፁ ዕላዊ ብመሰረት ዝገበሮ ሓበሬታ፡ በቲ ዝነበረ ዘይምርግጋዕ፡ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እቲ ዩኒቨርሲቲ ክቆራረፅ ፀኒሑ እዩ።

እቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብመሰረት ዝገበሮ ዘተ ድማ፡ ሓደ ሓደ መምህራን፣ ተምሃሮ፣ ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን ሰብ ሞያ ጥዕናን ነቲ ዘጋጠመ ህውከት ብምቑስቛስ፣ ሞትን ጉድኣት ኣካልን ንከጋጥም፡ ብዝተፈላለዩ መገድታት ኣሉታዊ ግደ ብምብርካት፣ ዋላ እኳ ተደጋጋሚ ማዕዳ እንተተውሃቦም፡ ነዚ ማዕዳ ዕሽሸ ብምባል፡ ህውከት ንክላባዕ ብምሕሳብ ንሰራሕተኛታት ብምትብባዕ፡ መለዓዐልቲ መልእኽታት ብምብታን ክሳተፉ ምፅንሖም ምርግጋፁ፡ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓቢሮም።

ስለዝኾነ ድማ 22 ታሕሳስ 2012 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ባይቶ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ፡ ክልተ ተምሃሮ ንሓደ ዓመት፣ 39 ተምሃሮ ንክልተ ዓመት ንኽእገዱ፡ ከምኡ ድማ 11 ተምሃሮ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ መኣዲ ትምህርቶም (ካብቲ ዩኒቨርሲቲ) ንክሰናበቱ ከምዝወሰነ ኣፍሊጡ።

ካብዚ ብተወሳኺ ንሸውዓተ መምህራን ቀሊል ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ፣ ንሰለስተ መምህራን ናይ መወዳእታ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ፣ ንሸሞንተ ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን ሰብሞያ ጥዕናን ድማ ካብ ስራሕ ንክባረሩ ወሲኑ።

ብካልእ ወገን፡ ብዝተልዓለ ጎንፂ ህይወት ክልተ ተምሃሮ ዝጠፍኣሉ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ኸኣ፡ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ሃዊኾም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 335 ተምሃሮን ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን ስጉምቲ ወሲዱ።

ፕረዝደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣባተ ጌታሁን ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከምዝገለፆ፡ ብሽፋን ብሄርን ሃይማኖትን ዘጋጠመ ዘይምርግጋዕ፡ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ሰለስተ ግዘ ከምዝተቛረፀ ሓቢሩ።

ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ትምህርቲ ንከይቕፅል ድሌት ኣብ ዘለዎም 332 ተምሃሮ፣ ክልተ ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን ሓደ መምህርን ስጉምቲ ከምዝተወሰደ ኣፍሊጡ።

ካብ መንጎ እዚኦም 12 ተምሃሮን ክልተ ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒሎም ጉዳዮም ብሕጊ ይረኣይ ከምዘሎ እቲ ፕረዝደንት ገሊፁ።

ሓደ መምህር እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ስርሑ ከምዝተኣገደን 320 ተምሃሮ ድማ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ኢሉ።

እዞም ስጉምቲ ዝተወሰዶም ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ኸኣ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዕግርግር ንክፍጠር ከምዝሰርሑ ዝገልፅ ርቱዕ መረዳእታ ከምዝተረኸቦም ኣብሪሁ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ብዘጋጠሙ ተደጋገምቲ ጎንፅታት እውን፤ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ህይወት ተምሃሮ ከምዝሓለፈ ይዝከር።

ኣብቲ ዘጋጠመ ዕግርግር ኣብ ልዕሊ ዝተሳተፉ ኣካላት፡ ስጉምቲ ከምዝወሰደ፡ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሊጡ።

ብመሰረት እዚ ድማ፡ ክልተ ተምሃሮ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ክባረሩ፣ ሸውዓተ ተምሃሮ፡ ንሕድሕዶም ንሰለስተ ዓመታት ካብ ትምህርቲ ክእገዱ፣ ሸሞንተ ተምሃሮ፡ ንሕድሕዶም ንኽልተ ዓመት ካብ ትምህርቲ ንክእገዱ ወሲኑ።

ቅድሚ ሕዚ ተምሃራይ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረን ዝተባረን ሓደ ውልቀሰብ ድማ፡ ኣብቲ ዘጋጠመ ዕግርግር ኢድ ስለዝነበሮ፡ በቲ ዩኒቨርሲቲ ተኸሲሱ፡ ብሕጊ ንክሕተት ተወሲኑ ይብል እቲ ዩኒቨርሲቲ።

ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብፖሊስ ፌደራል ክሕለዋ'የን

ጅማ ዩኒቨርሲቲ'ውን ከም ካልኦት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እታ ሃገር በዚ ዕግርግር ክሕቆን እዩ ፀኒሑ። ባይቶ እቲ ዩኒቨርሲቲ 27 ታሕሳስ 2012 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ምስ ዝተፈጠረ ዘይምርግጋዕ ተዛሚዱ ትምህርቲ ንከይቕፅል ድሌት ኣብ ልዕሊ ዝነበሮምን፡ ነቲ ኩነታት ተጠቒሞም ፀገም ኣብ ልዕሊ ዝፈጠሩን 51 ተምሃሮ ስጉምቲ ከምዝወሰደ ሓቢሩ።

ብመሰረት እዚ ድማ፡ 31 ተምሃሮ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ዝተውሃቦም እንትኸውን፡ 20 ተምሃሮ ኸኣ ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ንክእለዩ ዝገብር ስጉምቲ ከምዝወሰደ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፁ ገሊፁ።

እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝገበሮ መሓውራዊ ለውጢ ድማ፡ ኣብ ምምሕዳርን ኣግልግሎት ተምሃሮን፡ ናይ ምኽትል ፕረዝደንት፣ ሰለስተ ዳይሬክተራትን ከምኡ እውን፡ ኣብ ካልኦት ዘፈራትን ሰለስተ ሓለፍትን፡ ለውጢ ከምዝገበረ ኣፍሊጡ።

ብሓፈሻ ኣርባዕቲአን ዩኒቨርሲቲታት፡ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ዘጋጠሙ ጎንፅታት ተሳቲፎም እዮም ኣብ ዝበለኦም ልዕሊ 470 ተምሃሮን ምምሕዳር ሰራሕተኛን ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ።

ተወሳኺ ዛንታ