ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ንዘሎ ሰራዊት ኦነግ ዝመርሕ ጃል መሮ ብዛዕባ ህልው ኩነታት እንታይ ይብል?

ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ንዝርከብ ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሚያ(ኦነግ) ዝመርሕ ኩምሳ ዲሪባ (ጃል መሮ) Image copyright facebook

ካብ መፈለምታ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮሚያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምኡ ድማ ኣገልግሎት ሞባይል ስልኪ (ቴሌፎን) ተቛሪጹ'ሎ። ነዚ ዝተቓወሙ ተወለድቲ ኦሮሞ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቡልሄራ፡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከምዘለዉ ብምግላፅ፡ ሰልፊ ተቓውሞ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ሓደ ተምሃራይ ብኣካላት ፀጥታ ተቐቲሉ እዩ።

ብመንግስቲ ዝመሓደር ኢትዮ ቴሌኮም ግና፡ ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምሃብ ፍቓደኛ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ፡ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓትን ኩናት ከምዘሎ እዩ ዝግለፅ።

ነዚ ኣመልኪትና ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ንዝርከብ ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሚያ (ኦነግ) ዝመርሕ ኩምሳ ዲሪባ (ጃል መሮ) ሓቲትናዮ።

ቢቢሲ፡ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ምንቅስቓስ ከመይ ኣሎ?

ጃል መሮ፡ እዚ ናይ ሕዚ ፍልይ ዝብለሉ ምኽንያት፡ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ሞባይል ዳታን ይሰርሕ ስለዘየለ ህዝቢ ንሓድሕዱ ኣይራኽብን ዘሎ። ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዓብላልነቶም ስለዝፈሸለ ዝተፈለየ ሜላ ክጥቀሙ'ዮም ዝፍትኑ ዘለዉ።

ብዙሕ ሰራዊትን ተሽከርከርትን ናብዚ ከባቢ ከምጽኡ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓጺር ወታሃደራዊ ታዕሊም ዝወስዱ ሰራዊት'ውን ናብዚ ከባቢ ኣምጺኦም እዮም። እዚ ከኣ ሚስጢር ኣይኮነን።

ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክንቀሳቀሱ ይርኣዩ እዮም፤ ብህዝባዊ መጓዓዝያ እዮም ዝንቀሳቐሱ፡ ብዙሕ ሰራዊት ይመጽእ እሞ ዝምለስ ግን የለን።

ቢቢሲ፡ እቲ ኣይምለሱን ትብሎ ዘለኻ ንቀትሎም ኢና ማለትካ ድዩ?

ጃል መሮ፡ ሓጺር መልሲ እኮ'የ ሂበካ።

ቢቢሲ፡ እቶም ብዕጡቓት ከምዝተጨወዩ ዝግለፅ ዘሎ 17 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደምቢ ዶሎ፡ ኣብ ኣብ ማእኸል ጋምቤላን ደምቢ ዶሎን ብዘሎ ናትካ ሰራዊት ተጨውዮም እዩ ዝበሃል።

ጃል መሮ፡ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ካባኻ እየ ዝሰምዖ ዘለኹ። ሰራዊትና ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይፍጽምን። ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዘተሓሕዝ ጉዳይ የብልናን። እዚ ብፍጹም ክኸውን ዘይኽእል እዩ፤ ቅድሚ ሕዚ እውን ብኣና ኣይተፈጸመን ካብ ሕዚ ንደሓር እውን ኣይክፍጸምን እዩ።

ቢቢሲ፡ ምስ ህወሓት ሓቢርኩም ከምእትሰርሑ፤ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከኣ ናብ ከተማ መቐለ ከይድካ ከም ዝነበርካ ይዝረብ ኣሎ። ናብ መቐለ ከይድካ ነይርካ ዲኻ?

ጃል መሮ፡ እንተደሊኹም 'መሮ ሞይቱ' ፣ እንተደሊኹም 'ናብ መቐለ ከይዱ' ትብሉ። መንእሰያት ኦሮሞ ዝደልይዎ ነገር ኣሎ። 'ኦሮሞ ነብሱ ክኢሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካ፣ ናይ ጸጥታ ምምሕዳርን ፖሊስን ሃልይዎ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ክምልስ ይኽእል እዩ' ካብ ዝብል ሓሳብ ወጻኢ፡ ሓንሳብ ምስ ተጋሩ፡ ሓንሳብ ምስ ኣምሓሩ እዩ ዘዋጽኣና እናተብሃለ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ።

'መሮ ሞይቱ፣ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ምስ ተጋሩን ኣምሓሩን ክሰርሕ ድልየቱ እዩ' ክብሉ ይደልዩ እዮም። ንሕና ነብስና ክኢልና ኢና እንቀሳቐስ። ብዝኾነ ኣነ ኣብ ጫካታት ኦሮሞ፤ ኣብ ወለጋ፡ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ገረብ ቡን እየ ዘለኹ።

ቢቢሲ፡ ኣብ ወለጋ ኣገልግሎት ኢንተርነትን መስመር ተሌፎንን ተቋሪጹ እዩ ኣብ ዝተበሃለሉ ከመይ ኢልካ ኢኻ ክትርከብ ክኢልካ?

ጃል መሮ፡ ጽቡቕ ኣለኻ። ኣብ መላእ ኦሮምያ መራኸቢ መስመር ተሌፎን ዋላ ይቋረጽ፤ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ'ውን እንተተቋረጸ፡ ሰራዊት ነጻነት ኦሮምያ ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ኔትዎርከ ከምዘለዎ ካብዚ ኢኻ ክትርዳእ ትኽእል። ሰራዊትና ንሓድሕዱ ይራኸብ ኣሎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ