ናሳ ኣብ ዝሃቦ ናይ ሓጺር እዋን ዕድል ስራሕ ሓዳሽ ፕላኔት ዝረኸበ መንእሰይ

ወልፍ ኩኪየር Image copyright Ben cukier

ወዲ 17 ዓመት ዎልፍ ኩኪየር ኣብ ናሳ ዝረኸቦ ዕድል ንሓጺር እዋን ስልጠና እናተኸታተለ ስራሕ ልምዲ ንኽሕዝ'ዩ። ናብቲ ማእኸል ካብ ዝኣቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ድማ ሓዳሽ ፕላኔት ረኺቡ።

ካብ ሳተላይት ዝረኸቦም ምስልታት ይርእይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፡ ሓደ ፍልይ ዝበለ ኣካል ክዕዘብ ክኢሉ።

ብዝገበሮ ጻዕሪ ድማ እቲ ዝረኣዮ ነገር፡ ካብ መሬት 1 ሽሕን 300 ብርሃን ዓመት ርሕቐት እትርከብ ፕላኔት ኮይና ከምዝረኸባ ናሳ ኣረጋጊጹ።

ዎልፍ "ንኽልተ ከዋኽብቲ እትዘውር ፕላኔት ንምርካብ ይጽዕር ነይረ" ክብል ይዝክር

ሽዑ ኣብ ብርሃን እተን ከዋኽብቲ ለውጢ እንተዳኣሃልዩ ንምፍላጥ ይከታተል ነይሩ። እዚ ድማ ብቕድሚት ትሓልፍ ናይ ዘላ ፕላኔት ጽላሎት ከምልክት ዝኽእል'ዩ።

ናብ ናሳ ካብ ዝኣትው ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ከኣ ንመሬት ብብዙሕ ብርሃን ዓመታት ናብ ዝርሓቐ ስርዓተ ጸሓይ ይርእይ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ዝኾነ ነገር ንብርሃን እተን ከዋኽብቲ ክጋርድ ተዓዚቡ።

"ካብተን ከዋኽብቲ ዝተረኸበ መረዳእታ ክንርእዮ ጀሚርና። ክልተ ተወሰኽቲ ናይ ብርሃን ዕርበት ድማ ርኢና። ምናልባት ፕላኔት ክትህልው ትኽእልያ ብዝብል ትንተናና ቀጺልና" ክብል ይዝክር።

Image copyright NASA's Goddard Space Flight Center

ዎልፍ ዝረኸቦ ነገር ካልኦት ተመራመርቲ ኢዶም ክሓውሱሉ ግድን ነይሩ። ብዝተገበረ ተወሳኺ መጽናዕቲ ከኣ እታ ፕላኔት ካብ መሬት ብ6.9 ዕጽፊ ከምእትዓብይ ተረጋጊጹ።

TOI 1338 b ዝብል ስያመ ረኺባላ።

"ሓወይ ነታ ዓለም ዎልፍቶፕያ ክብላ ሓሲቡ ነይሩ፤ TOI 1338 b ዝብል ግን ብቑዕ ይመስለኒ" ይብል እቲ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ።

እዚ ስም፡ ኣብ ክልተ ከዋኽብቲ ዑዱት ከምእትገብር ዘረድእ'ዩ።

Image copyright NASA's Goddard Space Flight Center

እዚ ውጽኢቱ ኣብ ናሳ ዕድል ስራሕ ክረክብ የኽእሎ'ዶ?

"ናሳ ብዛዕባ ንዓይ ምቑጻር እንታይ ከምዝሓስብ ዝፈልጦ ነገር የብለይን፤ ንዓይ ግን ንልምዲ ስራሕ (ሲቪ) ጽቡቕ'ዩ" ይብል ዎልፍ።

ንሓጺር እዋን ስልጠና ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ብዝረኸቦ ውጽኢት እቲ ኤጀንሲ "ከምዝተደመመ" ወሲኹ ይገልጽ።

ሎሚ ክዳን ኣባላት ናሳ ብኹርዓት ተኸዲኑ'ሎ። እቲ ኽዳን ግን ካብቲ ኤጅንሲ ብህያብ ዝረኸቦ ዘይኮነስ፡ ብዝነከየ ዋጋ ኣብኡ ዝዓደጎ እዩ።

እዚ መንእሰይ ኣብ ምርምር ህዋ ዝለዓለ ፍቕሪ ሓዲርዎ'ሎ። ናብ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተወ ፊዚክስ ኣስትሮ ፊዚክስ ከጽንዕ ድልየት ኣለዎ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ዝመጽኣሉ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ'ሎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ