"ንግዳም ወጺኤ ስለማርያም ኢለ ከይልምን ፈሪሐ" - ናህሪ ዋጋ ኣብ ኢትዮጵያ

ገንዘብ ዝቆጽር ሰብ
ናይ ምስሊ መግለጺ ብር ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቖልቁለ ኣሎ

ቁጠባ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ብቕልጡፍ ክዓብይ ጸኒሑ'ዩ። ገለ ዓውድታት ንደገ ንምኽፋት ጻዕርታት ኣብ ዝገበረሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ናብራ ከቢሩ'ሎ።

ናህሪ ዋጋ መግቢ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ወሲኹ'ሎ።

ኣዲስ ኣበባ ብቕልጡፍ ኣብ ምዕባይ ትርከብን ማእከል ናይታ ኣብ ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ተመዝግብ ዘላ ኢትዮጵያን እያ።

ነበርታ ግን ኣብዚ እዋን ናብራ ብምኽባሩ ንህይወቶም ከምዘኽበዶ ይገልጹ። ናህሪ ዋጋ ንኣዋርሕ ምውሳኹ ቀጺሉ'ሎ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ዝርከቡ ዜጋታት መዓልታዊ መግቦም ምምላእ'ኳ ቀሊል ኣይኮነን።

58 ዓመት ዝዕድምአን ወይዘሮ እታለም ሁነኛው፡ ካብ ሓረስቶት ዝዓደግኦ ኣሕምልቲ ብምሻጥ ንደቀንን ደቂደቀንን የመሓድራ።

ናህሪ ዋጋን ሕጽረት ቀረብ ኣሕምልትን ግን ንስድረአን ዝዕንግላሉ ኣታዊ ረኺበን ንኽኣትዋ ይፈታተነን።

"ኣብ ገዛይ ጽቡቕ መግቢ እምገብ ነይረ፤ ደቀይ እውን ኣይጠምዩን። ሕዚ ግን ጸቡቕ ኩነታት የለን፤ ከቢድ እዋን'ዩ። ሰባት ክደኽሙ ይገብር ኣሎ። መዓልታዊ ደፋእፋእ ምባል ኣድኪሙኒ።

ክዓርፈሉን ክረኽበሉን ዝኽእል ቦታ ስኢነ እምበር፡ እንተዝህልው ነይሩ በዚ ዕድመይ'ዚ ናብኡ ኪዲ እዩ ዝብለኒ። ንግዳም ወጺኤ ስለማርያም ኢለ ከይልምን ድማ ፈሪሐ" ይብላ።

ኣብ ዋጋ መግብታት ዘሎ ወሰኽ ዘንቀሎ፡ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተመዝገበ ናህሪ ዋጋ፡ ልዕሊ 20 ሚኢታዊት ነይሩ። ነዚ ድማ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ'ታ ሃገር ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ተኣሚኑሉ'ዩ።

ናህሪ ዋጋ ዘምጽኡ ነገራት እንታይ እዮም ኢልና እንተሓቲትና፡ ኣብ ቅድሚት እንረኽቦ እቲ ንብዙሓት ዜጋታት ፈተና ኮይኑ ዘሎን በቢወርሑ ዝውስኽን ክራይ ገዛ እዩ። እቲ ካልኣይ መግቢ፣ ሳልሳይ ስእነት ስራሕ፣ ራብዓይ ድማ እነፍርዮ ካብቲ ጠለብ ዝነኣሰ ምዃኑ'ዩ።

ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽኣሉ 2018 ጀሚሩ፡ ገለ ዓውድታት ንናይ ደገ ኣውፈርቲ ክፍቲ ካብ ምግባር ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ለውጥታት ከምጽእ ይሰርሕ ኣሎ።

እንተኾነ እዚ ጻዕርታት ብኸበድቲ ቁጠባዊ ጸገማት ክፍተን ይረኣይ ኣሎ። ሕጽረት ሸርፊ ወጻእን ናህሪ ዋጋን ፈተናታት መንግስቲ ኮይኖም ይርከቡ።

ኢትዮጵያ ብዓሌታዊ ጎንጽታት ሰላማ ትስእን ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ መንግስቲ ንቑጠባ ዝህቦ ቆላሕታ ዝተሓተ ክኸውን ከምዝገበሮ ብዙሓት ይዛረቡ።

ኣብ ናህሪ ዋጋ መጽናዕቲ ዝገብር ሙሁር ቁጠባ ኣለማየሁ ገዳ እቲ ጸገም ብጣዕሚ ዘሰክፍ ከምዝኾነ ይዛረብ።

"ኣብቲ ቁጠባ መሰረታዊ ዝኾነ ዘይምምጥጣን ኣሎ። መንግስቲ ነቲ ናህሪ ዋጋ ኣብ ሓደ ኣሃዝ ጥራይ ከጽንሖ'ዩ ዕላማ ነይርዎ፤ ግን ድማ ድርብ ኣሃዝ'ዩ ኮይኑ።

ዝተሓሰበ ዕብየት'ውን ምስ ቀረብ መግብን ዓቕሚ ምእካብ ሸርፊ ወጻእን ክወዳደር ኣይከኣለን" ዝብል እቲ ምሁር ቁጣባ፡ በዚ ምኽንያት ከኣ ሕጽረት ሸርፊ ወጻእን መግብን ዓበይቲ ጸገማት ከምዝኾኑ ኣረዲኡ።

ሃገራዊ መረጻ ዝካየደሉ ግዜ ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን፡ ኣብ ልዕሊ ተራ ዜጋታት ዝተዳዕነነ ናህሪ ዋጋ፡ ኣብ ዝህብዎ ድምጺ ወሳኒ ጽልዋ ከሕድር ይኽእል'ዩ።

ፖለቲከኛታት ፍታሕ ክሳብ ዘየምጽኡ ድማ ከም ወይዘሮ እታለም ዝበሉ ዜጋታት መሰረታዊ ድልየታቶም ንምምላእ ደፋእፋእ ምባሎም ክቕጽልሉ እዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት