"ወደይ፡ እዚኣ ኣደይ ኣይኮነትን፡ ኣደይ ምልክዕቲ እያ ኢሉ" በዓል ቤታ ኣሲድ ዝደፍኣላ ኣደ

ኣጸደ ንጉሰ Image copyright MENBERE AKLILU FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስሊ ኣጸደ ንጉሰ፡ ቅድም ድሕርን መጥቃዕቲ ኣሲድ

ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተወሊዳ ዝዓበየት ኣጸደ ንጉሰ፡ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርታ ኣብ ያለም ብርሃን፡ መሰናድኦ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣጋእዚ ተኸታቲላ።

ኣይመለኣቶን እምበር፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ነጥቢ ረኺባ፡ ብደረጃ ዲግሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ትምህርቲ ጀሚራ ነይራ።

ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ጓል 27 ዓመት እንከላ፡ ነቲ ብበዓል ቤታ ኣብ ኣካላታ ዝተፈጸመን መገዲ ህይወታ ዝቐየረን መጥቃዕቲ ኣሲድ፡ ብኸምዚ ተዘንትዎ።

ገለ ሰባት፡ በዚ ዛንታ ክርበሹ ስለዝኽእሉ፡ ጥንቃቐ ክገብሩ ንምዕድ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ከምቲ ዝደለየቶ ዘይኮነላ ኣጸደ፡ እንጀራ ኣለሻ ናብ ክልል ሶማል፡ ከተማ ጂግጂጋ ኣምሪሓ። ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ጂግጂጋ ኣብ ዝነበረ ስራሕ ህንጻ ተቖጺራ ድማ ስራሕ ጀሚራ።

ኣጸደ፡ ኣብቲ እዋን ነይሩ፡ ነቲ ኣብ ዓለባ ህይወታ ጸሊም ስእሊ፡ ኣብ ኣካላን ኣእምሮኣን ድማ ዘይሃስስ በሰላ ዝገደፈላ፡ በዓል ቤታ ነበር ዝተላለየቶ። ንሱ ኣባል ፖሊስ ፌደራል ነይሩ።

ኣብቲ እዋን "ኣብ ጂግጂጋ ብፍላይ ፖሊስ ፌደራል ከምድላዩ እዩ ዝገብር ነይሩ፤ የፈራረሐኒ 'ውን ስለዝነበረ፡ ይኹን ኢለ ኣትየዮ" ብምባል ፈትያን ፈቒዳን ዘይኮነስ ተገዲዳ ሓዳር ከምዝገበረት ትገልጽ።

ብዙሕ ከይጸንሑ ግና ናብ ጋምቤላ ክኸዱ ከምዘለዎም ስለዝነገራ፡ ኣብ ከተማ ጋምቤላ ንሱ ባጃጅ እናዘወረ ንሳ ድማ ኣብቲ ዝነበረቶ ዓይነት ተመሳሳሊ ስራሕ ኮንስትራክሽን ተዋፊሮም ናብራ ጀመሩ። ኣብቲ ዓመት፡ ብ 2004 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ድማ፡ ነቲ እንኮ ውላዳ ተጋላጊላ።

ኣጸደ፡ እቲ "ጾር ህይወት ዓለም፡ ተላፊንካ ሻምቦ ምባል" ዝብል ትርጉም ሓዳር ሓቂ ኮይኑ ኣይረኸበቶን። "ሓያል እዩ፤ ብዝረብሕን ዘይረብሕን እዩ ዝዋቓዕ። ዘካረዩኒ ሰባት 'እግዚኦ' እዮም ዝብሉ ነይሮም" ብምባል ብበዓል ገዝኣ በደል ይበጽሓ ምንባሩ ትገልጽ።

ኣጸደ ወላዲታ ንበይነን እየን ኣዕብየናኣ። ኣቦኣ ካብቶም ምእንቲ ሓርነት ዝተሰውኡ 60 ሽሕ ተጋደልቲ ሓደ እዩ።

"ወደይ ምስ ወለድኩ ግን፡ ንሕና ብዘይ ኣቦ ዓቢናስ ወደይ'ውን ድዩ ከምኡ ክኸውን ብምባል፡ ኩሉ ክኢለዮ ይነብር ነይረ። ዋላ ይውቀዐኒ፡ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ንኣደይ ኮነ ንሓፍተይ ተዛሪበየን ኣይፈልጥን" ትብል።

'ምእንተ ውላደይ ክኢለ ክነብር' ምባላ ግን ካብ ጉድኣት ኣየድሐናን። ብመውቃዕቲ፡ ስና ናብ ውሽጢ ክኣቱ ገይሩ። ነቲ ኩነታት ተዓዚቡ፡ ከዘራርቦ እየ ንዝበለ ዘመድ ድማ "ግደፉ ኣቦ ወደይ እኮ እዩ" ብምባል ሓዳራ ክተቐጽል እያ ትፍትን ነይራ።

Image copyright ATSEDE NGUSE
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጸደ ቅድሚ ዝተፈጸማ መጥቃዕቲ ኣሲድ

ኣብ 2007 ዓ.ም፡ ውላዶም ዓዲግራት ናብ ዝነብራ ኣዲኣ ክተወስዶን፤ ንሳ ድማ ካብ'ቲ ዝነበረቶ ስራሕ ወጺኣ ናይ ባዕላ ስራሕ ክትጅምርን ሓሳብ ስለዘቕረበላ፡ ከም'ቲ ዝበላ ገበረት።

ስርሓን ውሉዳን ገዲፋ፡ መዓልቲታት ወጊሖምን መስዮምን። ዝሃባ ቅርሺ ይኹን ዝጀመረቶ ስራሕ ግን ኣይነበረን።

ሓደ መዓልቲ ግን "ክሰርሕ እባ፤ ስራሕ ክሰርሕ፡ ወይ ምስ ወደይ ኣይኮንኩ" ኢለ ሓቲተዮ፤ "ቅርሺ ትበሃል የላን፡ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ መሊሱለይ" ትብል። በዚ ዝተልዓለ ጎንጺ ድማ፡ ከምዝወቕዓን ገጻ ከምዝሓበጠን ትዝክር።

በቲ ኩነታት ዝጎሃዩ ኣብ ጋምቤላ ዝነበሩ ቤተሰባ፡ ተሰማሚዖም ክነብሩ እንተዘይክኢሎም ተፈላልዮም ክፍትንዎን ንሳ ናብ ዓዳ ከይዳ ክትሰርሕን ይመኽሩዎም። በዚ ተሰማሚዖም "10 ሽሕ ቅርሺ ሂቡ አፏንዩኒ" ትብል።

"ናብ ዓዲ ግራት ምስ ከድኩ፡ ኣብ ዓረብ ሃገር እትነብር ሓፍተይን ኣደይን ሓጊዘናኒ ንኡሽተይ እንዳ ኮስመቲክስ ከፊተ፡ ጽቡቕ ይሰርሕ ነይረ" እትብል ኣጸደ፡ በዓል ገዝኣ ናብ ዓዲ ግራት ጠቕሊሉ ብምምጻእ ብድፍኢት ቤተሰብ፡ ዳግማይ ሓቢሮም ክነብሩ ምጅማሮም ትገልጽ።

ኮይኑ ግና ኣብ እንዳ ወላዲታ ሓቢሮም እናነበሩ'ውን ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። ኣብታ ንእሽቶ ድኳን መን ኣተወ መን ወጸ ክጨቓጨቓ ጀሚሩ።

ናብ ዓዲ ዓረብ ሰጊሩ ስራሕ ክሰርሕ ዝሓሰበ በዓል ቤታ፡ ሓደ መዓልቲ ብሃንደበት ከይነገራ ከምዝኸደን ካብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ደዊሉ፡ ሸሞንተ ሽሕ ቅርሺ ንደላላይ ክትከፍለሉ ከምዝሓተታን ትዝክር። ከፊላ ድማ።

ካብ የመን ናብ ስዑዲ ክሰግር ድማ "ካብ ናይታ ኣብ ዓዲ ዓረብ እትነብር ንኡሽተይ ሓፍተይ ቁጽሪ ሒሳብ፡ ኣደይ 15 ሽሕ ልኢኻትሉ" ትብል። ኣብ ስዑዲ ኣትዩ ስራሕ ምስ ጀመረ ግና ምድዋል እናገደፎን እናተረሓሓቑን ከምዝመጹ ትገልጽ።

"ኣሲድ ርእየ ኣይፈልጥን"

ኣጸደ፡ በዓል ቤታ ተኣሲሩ ከምዘሎን ጉድኣት ከምዝበጸሖን ዝገልጽ ፎቶን ሓበሬታን ኣብ ፌስ ቡክ ረኺባ። ኮይኑ ግና ብዝገበረቶ ምጽራይ ሓቂ ዘይምዃኑ ከምዘረጋገጸት ትገልጽ።

ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲታት ድማ ደዊሉ፡ ደሓን ከምዝኾነን እቲ ሓበሬታ ንሱ ከምዘይዘርገሖን ገሊጹላ። ኣብቲ ሰሙን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክድውለላ ጀሚሩ።

ቀዳም 8 ሓምለ 2009 ዓ.ም፡ ኣጸደ ኣብታ 'ኮስመቲክስ" እትሸጠላ ድኳን ውዒላ፡ ንምሸቱ ምስ መሓዙታ ድራር በሊዖም ይጻወቱ ነይሮም።

ኣብ መንጎ ጸዋተኦም፡ ብሃንደበት ንበዓል ቤታ ነበር ሕልፍ ክብል ርእያቶ። ኣብቲ ከባቢ ንዕኡ ምርኣያ ደስ ስለዘይበላ፡ ንመሓዙታ ገዲፋቶም ናብ ገዝኣ ጉዕዞ ምጅማራ ትዝክር።

ጉዕዞኣ ግን፡ ክሳብ ኣፍደገ ገዝኣ ጥራይ እዩ ሰላማዊ ነይሩ።

''ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ከምዚ ጽሕዲ፣ ጋባ ገለ ኣሎ፤ ኣብኡ ተሓቢኡ ጸኒሑ እዩ ደፊኡለይ። ብናይ ሓያት ጎማ እዩ ሒዙዎ ነይሩ" ትብል።

ኣብ ፈለማ፡ እቲ ሃንደበት ናብ መላእ ኣካላታ ዘፍሰሰላ ፈሳሲ እንታይ ምኻኑ ኣይፈለጠትን።

ኣብታ መደንገጺት ህሞት "ክደፍአለይ ከሎ ኣሲድ ኣይመሰለንን። ጋዝ እዩ መሲሉኒ ነይሩ። ከቓጽለኒ ድዩ ደልዩ" ኢለ ትብል።

ሽዑ ንሽዑ ግን ኣካላታ ክቃጸል ጀሚሩ። ኡይ ኢላ ዝረድእ ለመነት። እቲ ኣሲድ ዘፍሰሰላ በዓል ገዝኣ ኣዳልዩዋ ብዝጸንሐ ባጅጅ ሽዑ ንሽዑ ተሸሪቡ። ኣዲኣን ሓዋን ደድሕሪ እቲ ባጅጅ ተጓይዮም፤ ከርክብዎ ግን ኣይከኣሉን።

Image copyright MENBERE AKLILU/FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጸደ ንጉሰ

እቲ ካብ መንበስበስታ ጀሚሩ ናብ ሙሉእ ኣካላታ ዝፈሰሰ ኣሲድ፡ ገጻ ናብ ጸለሎ ቀይሩዎ። ብርሃን ዓይና ከሕድጋ ጻት ኣይወሰደሉን። ናብቲ ንጉሆ ብሙሉእ ኣካላ ዝገደፈቶ ገዝኣ ተመሪሓ ኣትያ።

"ኣሲድ ርእይና ኣይንፈልጥን፤ ኣነ ዝዝክሮ ኣብ ኬሚስትሪ ክማሃሮ ከለኹ እዩ እምበር፡ ርእየ ኣይፈልጥን" እትብል ኣጸደ ኣብቲ ሽዑ ዝተወሰደቶ ሕክምና ዝነበሩ ሰብ ሞያ 'ውን ተደናጊሮም ከምዝነበሩን ዝረኸበቶ ሓገዝ ከምዘይነበረን ትዝክር።

ብጽባሒቱ፡ ኣብ ሕክምና ዓይኒ ኲሓ ብዝተገበረላ ሕክምና አዒንታ ክርእዩ ጀሚሮም ነይሮም። ልዕሊ ሓደ ሰሙን ግን ኣይጸንሑን።

እቲ ዝተደፈአላ ኣሲድ ካብ አዒንታ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ እግራ፣ ክልቲኡ ኣእዳዋ፣ ሙሉእ ገጻ ክሳብ ኣፍ ልባ፣ ጸጉሪ ርእሳን እዝናን ሓያል ጉድኣት ኣብጺሑላ እዩ።

ኣብቲ ንኣርባዓ መዓልቲታት ዝተመላለሰቶ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር'ውን እንተኾነ እኹል ሕክምናዊ ክንክን ከምዘይረኸበት እያ እትገልጽ።

ዝሓሸ ሕክምና ክትረክብ ዝተሰደደትሉ 'ሆስፒታል ለካቲት 12' እውን "ኣርባዓ መዓልቲ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣሲድ ከመይ ጌርና ክንቅበሎ" ኢሎም ክሕግዝዋ ከምዘይክእሉ ነጊሮምዋ ከምዝነበሩን፡ እንተኾነ ሓላፍነት ክወስድ እየ ዝበለት ሓንቲ ዶክተር ክትርእያ ከምዝወሰነትን ብሓያል ጓሂ ትዛረብ።

"ዓይንኺ ክወጽእ ኣለዎ"

ኣጸደ: ኣብ መጀመሪያ 2010 ዓ/ም፡ ንተወሳኺ ሕክምና ናብ ታይላንድ ከይዳ ነይራ፤ እቲ ንክልተ ኣዋርሕ ዝጸንሐ ሕክምና፡ ኣብ ሳልስቲ ልዕሊ ምኢቲ ሽሕ ናይ ኢትዮጵያ ብር ዝኽፈሎ እዩ ነይሩ።

ነቲ ወጻኢ ንምሽፋን ዓቕሚ ሰለዘይነበራ ግን ኣብ ዝተፈላየ ሃገራት ብዝነብሩ ኢትጵያውያንን፡ ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑን ሰባት ብዝገብሩላ ሓገዝ እያ ትሕከም ነይራ፡፡

ኮይኑ ግና እቲ ሕክምና ከምዝሓሰበቶ ኣይኮነላን፡፡ ልዕሊ ኹሉ ነቲ ሃረር ኢላ እትጽበዮ ብርሃን ዓይና መርድእ ሒዙ መጺኡ፡፡

Image copyright MENBERE AKLILU/FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጸደ ኣብ ኣመሪካ

እተላዕላ ዝነበረት ሓፍታ ሓደ ሰንበት ንጉሆ፡ ንበይና ሒዛቶ ዝጸንሐት ምስጢር ነጊራታ። 'ኢንፌክሽን' ፈጢሩ ስለዘሎ "ዓይንኺ ከውጽእዎ እዮም" ኢላታ፡፡ ነቲ መርድእ ብሓያል ስንባደን ብንብዓትን እያ እትዝክሮ።

''ሰንበት መዓልቲ ክርስትያን ናብ ቤተ ክርስትያን ይኸይድ እምበር፡ ሰንበት ምድርስ ዓይነይ ከውጽኡኒ? ኣይደልን ንዓደይ ውሰድኒ ኢለያ" ትብል።

ሕክምና ኣቋሪጻ ናብ ኢትዮጵያ ምስተመለሰት፡ ንዝወሰነ እዋን ምስ ቤተሰብ፤ ድሕሪኡ ድማ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተጣየሰ፡ ጾታዊ በደል ዝበጸሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝዕቆባሉ ማእከል ንሸሞንተ ኣዋርሕ ጸኒሓ።

"ሓደ ሰብ ብዝሓገዝካ ቁጽሪ፡ ናትካ ቁስሊ እናሓወየ ይኸይድ" መንበረ ኣክሊሉ

ኣጸደ ጉድእቲ ኣካል ኮይና ኣብ መዕቆቢ ማእከል ኣብ እተነብረሉ እዋን፡ ብኣርቲስት ኣዜብ ወርቁ ኣቢላ ሓንቲ ክትሕግዛ እትኽእል ሰብ ናብ ህይወታ መጺኣ፡። እታ ሰበይቲ፡ በዓልቲ ሃብታም ልቢ መንበረ ኣክሊሉ እያ፡፡

ኣብ ኣመሪካ ግዝኣት ካሊፎርንያ እትነብር መንበረ ኣክሊሉ፡ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምሕላቕ፣ ጥቕዓት ንዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ብምሕጋዝን ንዝኾነ ይኹን ፍጡር ሰብ ብምርዳእን ኣብቲ እትነብረሉ ማሕበረሰብ ዓብዪ ስምን ክብርን ዘለዋ ኢትዮጵያዊት እያ፡፡

ብፍላይ ብመጻምደንን ሰብኡተንን በደል ንዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ፡ ስቓየን ከም ናታ ርእያ ክትሕግዘን ዘለዓዓላ ምኽንያት፡ ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለወት፡ ኣብ ዕድመ ንእስነታ ዘእተወቶ ሰብኣያን ኣቦ ወዳን ዘብጸሐላ ግፍዕን መከራን ምዃኑ ትገልጽ፡፡

Image copyright MENBERE AKLILU/FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጸደን መንበረ ኣክሊሉን

"ሽጋራ ስሒቡ ገጸይን ሑቐይን የንድደኒ ነይሩ፤ ኣፍንጫይ ክሳብ ምስባር በጺሑ፡፡ ሰለስተ ኣርባዕተ ግዘ ክቐትለኒ ብምፍታኑ ድማ ገዛይ ገዲፈ ወጺአ፡፡ በዚ ምኽንያት ክሳብ ኣብ ጎደና ምሕዳር በጺሐ ነይረ" ትብል፡፡

ግዜ ሓሊፉ። ሕዚ፡ ካልእ ጽቡቕ ሓዳርን ጽቡቕ ህይወትን ኣለዋ።

ኣብ ልዕሊ ኣጸደ ዝበጸሐ መጥቃዕቲ ኣሲድ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ሰምዐት ድማ ደልያ ክትረኽባን ዘድሊ ሓገዝ ክትገብረላን ምስ በዓል ቤታ ተማኺራ ወሲና፡፡

"ነዚ ምስ ረአይኩ ከም ኩሉ ሰብ ሓዚነ፡፡ ብፍላይ ቆልዓ ከምዘለዋ ምስፈለጥኩ፡ ኣነ 'ውን ኣዶ ስለዝኾንኩ፡ ናተይ ውላድ ኣብ ናታ ውላድ ቦታ ገይረ ብምሕሳብ፡ ንባዐለይ ርእየዮ፡፡ በዚ ድማ ልበይ ተተንኪፉ፡፡ ካልኣይ ድማ ኣነ'ውን ዝሓለፍኩዎ መገዲ ስለዝኾነ፡ ነዛ ቆልዓ ክሕግዛ ኣለኒ ኢለ" ትብል፡፡

መንበረ ብኣሲድ ንዝተጠቕዐት ጓል ኣንስተይቲ ክትሕግዝ ንፈለማ እዋን ኣይኮነን፡፡

ኣብ 2017 ዓ.ም.ፈ ሓንቲ መሰረት ዝተብሃለት ብኣፍቃሪኣ ኣሲድ ዝተደፍኣን ኣብ ገጻ ጉድኣት ዝበጸሓን ኢትዮጵያዊት ናብ ኣመሪካ ወሲዳ ክትሕከም ገይራ እያ፡፡ መሰረት፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ብጽቡቕ ጥዕናን ስነልቦናን ርእሳ ክኢላ እናሰርሐት ኣብ ኣመሪካ ትነብር ኣላ።

መንበረ ንኣጸደ ናብ ኣመሪካ ክትወስዳ ክትፍትን እንከላ ነገራት ቀሊል ኣይነበረን፡፡ ንኣጸደ ንምውሳድ ዝገበረቶ ፈተነ ሰለስተ ግዘ ብኤምባሲ ኣመሪካ ተቐባልነት ኣይረኸበን፡፡ ኣብ መወዳእታ ናብ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳበ ጽሒፋ፡ ብትእዛዝ እቲ ፕረዚደንት ከምዝተሳኸዐ እያ ትገልጽ።

ኩነታት ኣጸደ ፍሉይ ትኹረት ዝደሊ ከምዝኾነ እትገልጽ መንበረ፡ "ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓይነስውርቲ እያ። ኣብ ቀረባ እዋን ምርኣይ ከምእትኽእል ግን ርግጸኛ እየ" ብምባል ብሙሉእ ተስፋ ትዛረብ።

Image copyright MENBERE AKLILU/FB
ናይ ምስሊ መግለጺ መንበረ ኣክሊሉ

"ንባዕለይ ስለዝፈቱ ናዓኣተን ክሕግዘን ወሲነ፤ ምክንያቱ ሐደ ሰብ ብዝሓገዝካ ቁጽሪ ናትካ ቁስሊ እናሐወየ እዩ ዝኸይድ፡፡ ምናልባት ውን ኣነ ዝገብሮ ነገር ርእዮም ካልኦት ሰባት ውን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም" ብምባል ምኽንያት እቲ ስልም ክትብል እኳ ዕድል ዘይህባ ሰብኣውነት ትገልጽ፡፡

ኣጸደ ምስ መንበረ እያ እትነብር፤ ከም ውላዳ እያ ድማ እትንከባኸባ፡፡ መንበረ ኩነታት ሕክምና ኣጸደ፣ ብዛዕባ ኣብ ህይወታ ዘሕደረቶ እወንታዊ ጽልዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሒፋ ኣይትመኑን፡፡

ኣጸደ ብግዲኣ "ንመንበረ ዝገልጸሉ ቃላት የብለይን" እያ ትብል፡፡ ንዝተገበረላ ሰናይ ተግባር ንምግላጽ፡ ካብ ቃላት ንብዓት ይቕድማ፡፡

"ዓለም ናይ ኩሉ እያ"

ኣጸደ፡ ኣብ ኣመሪካ ከይዲ ሕክምናኣ ጽቡቕ ከምዘሎን ህይወት ውን ከምዝፈተወቶን ትገልጽ፡፡ ብዝተገበረላ ቀዳማይ መጥባሕቲ ከበሮ ዓይኒ ተሰሪሑላ፡ ዓይና ክትከድንን ክትከፍትን ክኢላ ኣላ፡፡ እቲ ኣሲድ፡ ንከበሮ ዓይና ኣጥፊእዎ ነይሩ፡፡

ኣብ ቀረባ እዋን ድማ፡ ኣብ ኣመሪካ ክትነብር ዘኽእላ ናይ መንበሪ ፍቓድ ረኺባ ኣላ፡፡ እዚ ዕድል ድማ ካብኣ ተፈልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ውላዳ ናብኣ ክትወስዶ ዘኽእላ እዩ፡፡

ንህይወት ዘለዋ ትርጉም ዘደንቕ እዩ፡፡

"መልከዐይ ርእየዮ ኣይፈልጥን፤ ኣነ ነታ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝነበረት ኣጸደ እምበር ነታ ሐዚ ዘላ ኣጸደ ርእየያ ኣይፈልጥን" እትብል ኣጸደ፡ ዝወረዳ ኣካላዊ ጥቕዓት ምንባርን ህይወትን ክትጸልእ ከምዘይገበራ ትዛረብ፡፡

Image copyright MENEBERE aKLILU/FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጸደ ኣብ ኣመሪካ

ብአንጻሩ "ዓለም ናይ ኩሉ እያ፤ ብዙሕ ጨካን ኣሎ ብዙሕ ጽቡቕ ሰብ ውን ኣሎ" ብምባል "ብፍላይ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ፈተናስ እግዚኣሄር ኣብ ዓለም ብዙሓት ጽቡቓት ሰባት ከምዘለዉ ከርእየኒ ስለዝደለየ ዶ ይኸውን ይብል" ብምባል ንሰብን ህይወትን ዘለዋ ዘይተቐያማይ እምነት ትገልጽ።

ኣጸደ ጎና ጎኒ ሕክምና፡ ኣብ ትምህርቲ እያ ዘላ፡፡ ትምህርቲ ምርኣይ ዘይክእሉ ሰባት ዝጥቀሙሉ መጽሓፊ 'ብረይል 1' ወዲኣ ኣላ፡፡ ኮምፒዩተር ውን ትመሃር ኣላ፡፡

"ተማሂረ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከምዝበጽሕ ርግጸኛ እየ፡፡ ዕላማይ ንሱ እዩ፤ እምበር ንድሕሪት ተመሊሰ፡ ብዛዕባ ትማሊ ሓሲበ ዝጉህየሉ ነገር የብለይን"

እግዚኣብሄር እንተይሉ ነዞም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ዝረድኡኒ ኣቦታተይ፣ ኣዴታተይን ኣሕዋተይን፡ ናተይ ጽቡቕ ነገር እንድዮም ዝደልዩ፡ ሓደ መዓልቲ ንሱ ከሳኽዕ እየ ኢለ እየ ዝሓስብ" ትብል።

"ንሳ ኣደይ ኣይኮነትን፡ ኣደይ ምልክዕቲ እያ"

ውላዳ 'ሃኒ' እዩ ስሙ። ኣብቲ ዝሓለፈቶ ናይ በደል ደመና ዝሸፈኖ ትማሊኣ፡ ናይ ንእስነት መልክዓን ብርሃናን ዝወሰደ እኩይ ኣጋጣሚ፡ ጸሓይ ኮይኑ ዘብርህ እንኮ ውሉዳ እዩ፡፡

ነዚ ሸውዓተ ዝዕድሚኡ ህጻን "ብህይወት ክነብር ካብ ዘኽእሉኒ ምኽንያታት ሓደ እዩ" ክትብል እያ ትገልጾ፡፡

ሓደጋ እንትበጽሓ ንሱ ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ነይሩ፡፡ በቲ ዝተደፍኣላ ኣሲድ ዝተጎድአ መልክዓ ርእዩ፡ ብዕሸል ኣእምሮኡ፡ ኣደይ እያ ኢሉ ክኣምን ኣይከኣለን፡፡

"ኣብ መጀመርታ ብጣዕሚ ፈሪሑ ነይሩ፤ ናዓ ኣጸደ እኮ እያ ኢሎምዎ፡፡ ኖኖ ንሳ ኣደይ ኣይኮነትን፡ ኣደይ ቆንጆ እያ" ከምዝበለ ትዛረብ፡፡

"ሕዚ ግን ኩሉሻብ እናደወለ ኣጆኪ እዩ ዝብለኒ፤ ንሱ ስለዘለኒ እየ ድማ ጠንኪረ ብእግረይ ደው ክብል ዝኸኣልኩ።"

Image copyright MENBERE AKLILU/FB
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጸደ ምስ ወዳ

ወዳ፡ ኣብ ወላዲኡ ጽልኢት ክሓድሮን፡ ቂም ቋጺሩ ክዓብን ከምዘይትደሊ እውን ትገልጽ፡፡

"ወደይ ናይ ይቅርታ ሰብ ክኸውን እየ ዝደልዮ፡፡ ኣነ'ውን ናይ ይቅርታ ሰብ ክኸወን እየ ዝደሊ እምበር ከምዚ ገይሩኒ እዩ፡ ከምዚ ክገብሮ እየ ዝብል ነገር የብለይን" ትብል፡፡ "ናዓይ ኣይኮነን፡ ንወዱ እዩ በዲሉ" ብምባል ወዳ ኣብ ዕሸል ሕልንኡ ክስከሞ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ በሰላ ከምዝተሰከመ ትዛረብ፡፡

ካብቲ ሕማቕ ኣጋጣሚ ንደሓር፡ ነቲ መጥቃዕቲ ዘብጸሓላ በዓል ቤታ ነበር ርእያቶ ኣየትፈልጥን፡፡ ብኣካል ደጊማ እንተረኺባቶ ግን ሓንቲ ነገር ጥራይ ምሓተትክዎ ትብል "እንታይ ከምዝገበርክዎ ክገልጸለይ ይደሊ።"

ዝደንጎየ ፍትሒ ዳርጋ . . .

ንኣጸደ ኣሲድ ዝደፍአላ በዓል ቤታ ነበር፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣይወዓለን፤ ኣምሊጡ እዩ፡፡ ዋላኳ ብእዋኑ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣመልኪታ እንተነበረት፡ ነቲ ጥርጡር ብእዋኑ ሃዲንካ ናብ ሕጊ ክቐርብ ግን ዝምልከቶም ኣካላት ግቡኦም ከምዘይተዋጽኡ እያ እትገልጽ፡፡

በደል ዘብጽሑ ኣካላት፡ ብእዋኑ ክሕተቱን ግቡእ ቅጽዓት ክረኽቡን ዝገብር መስርሕ ሕጊ ከምዘየለ'ውን ትዛረብ፡፡ መንበረ ብወገና ጎና ጎኒ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ምስትምሃር ስራሕቲ፡ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ዝውሰድ ስጉምቲ መምሃሪ ክኸውን ኣለዎ ትብል፡፡

ምክንያቱ ትብል መንበረ፡ "እቲ ኣሲድ ንኣጸደ ንበይና ኣይኮነን ጎዲእዋ፤ ንኣዲኣ፣ ንኣሕዋታ፣ ንወዳ፣ መላእ ቤተሰባን እቲ ማሕበረሰብ'ውን እዩ ተጎዲኡ" ትብል፡፡

ብዛዕባ ኣብቲ ከይዲ ፍትሒ ካብ ተበዳሊትን ሕብረተሰብን ንዝለዓሉ ቅሬታታት ኣመልኪትና ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣዘራሪብናዮ ኔርና፡፡

እቲ ገበን ዝፈጸመ በዓል ቤት ነበር እታ ግዳይ፡ ጠፊኡ ካብ ሃገር ከምዝወጸ ዝገልጽ ኣይተ ኣማኑኤል፡ እቲ ቅሬታ ከምዝሰምዖን፡ ብወገን ፖሊስ ድማ ኣብ ፈለማ ብዛዕባ እቲ ጥቕዓት ዝፈጸመላ ሰብ ዝተማልአ ሓበሬታ ዘይምርካብን ዳሕራይ ናብ ማእከል ሃገር ተንቀሳቒሱ ኣብ ዝተብሃለሉ እዋን ድማ ብሰንኪ እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካ፡ ኣብ ማእከል ሃገር ዘለዉ ዝምልከቶም ኣካላት ጸጥታ ክተሓባበሩ ዘይምኽኣሎም ዝኣመሰሉ ምኽንያታት ከምዝቐርቡ ይገልጽ፡፡

ብወገን ዓቃቢ ሕጊ ድማ "መጀመሪያ እቲ ዘጸገም ዝነበረ፡ ብህይወት ክትጸንሕ ድያ (ዝብል) ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ስለዝነበረ፡ ዓቃቢ ሕጊ ብምንታይ እዩ ክኸስስ ዝብል ኣጸጊሙልና ነይሩ፡፡ ብኣካል መጉዳእቲ ከሲስካዮ ዳሕራይ እንተተጎዲኣ፡ ሓደ ግዜ ዝተፈረዶ ደጊምካ ብቕትለት ክትፈርዶ ስለዘይትኽእል፡ ኣጸጋሚ እዩ ነይሩ" ይብል፡፡

ዳሓር ግን ኩነታታ ብሕክምና ምስተረጋገጸ እቲ ተኸሳሲ "ብኸቢድ ፈተነ ቕትለት" ተኸሲሱ፤ እታ ግዳይ እውን ካብ ኣመሪካ ብስካይፒ ቃላ ክትህብ ተገይሩን ምርመራ ተኻይዱን እቲ ተኸሳሲ ኣብ ዘይተረኸበሉ፡ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ከምዝተፈረዶ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ይገልጽ፡፡

ብተወሳኺ እቲ ገበነኛ "ዘለሉ ዓዲ እንተተፈሊጡ ብኢንተርፖል ዝመጸሉ ወይ ከኣ ብዝኾነ መልክዕ ናብ ዓዲ ዝኣቱ እንተኾይኑ ድማ እቲ ቅጽዓት ተፈጻሚ ዝኾነሉ" መገዲ ይድለ ከምዘሎ ይዛረብ፡፡

ንሱ'ውን እንተኾነ ኣብቲ ከይዲ ፍትሒ ቀሊል ዘይበሃል ስክፍታታት ከምዘለዎ ዝገልጽ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ "ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጥቕዓት ዋና መበገሲኡ ናይ ኣተሓሳስባ ጉድለት ይመስለኒ፡፡ እኹል ስራሕ ብዝተዋደደ ምልክዑ ስለዘይስራሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ" ይብል፡፡