ለማ መገርሳ፡ ንምንታይ ስቕታ መሪጹ?

ሚኒስተር ምክልኻል ለማ መገርሳ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣቶ ለማ ምስ ምምስራት ውድብ ብልጽግና ተተሓሒዙ ዝነበሮ ኣፈላላይ፡ ብወገን ፈጻሚ ስራሕ እቲ ውድብ ብዝተገበረ ዘተ ከምዝተፈተሐ ሓላፊ ፖለቲካዊ ኣወዳድባ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሳዳት ናሻ ንቢቢሲ ገሊጹ።

ብተወሳኺ ኣቶ ሳዳት፡ ለማ መገርሳ ኣብ ስርሑ ከምዘሎን፡ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣፈላላይ ካብ ዘይምርድዳእ ዝነቐለ እምበር መሰረታዊ ናይ ፖለቲካዊ ቅዋም ኣፈላላይ ሃልዩዎም ከምዘይኮነ እዩ ሓቢሩ።

ኣቕድም ኣቢሉ፡ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ፡ ኣብ ውህደት ኢህወዴግን ፍልስፍና ምድማር እቲ ቀዳማይ ሚነስተርን ከምዘይኣምንን ምስ ድምጺ ኣመሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ።

ንሱ " እቲ ምውሃድ ልክዕ ኣይኮነን፤ እንተኾይኑ'ውን ተሃዊኽካ ክኸውን የብሉን። ወቕቱ 'ውን ኣይኮነን'' ኢሉ ነይሩ። ብተወሳኺ ምድማር ብዝበሃል ፍልስፍና 'ውን ከምዘይሰማመዐሉ ተዛሪቡ እዩ።

ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ግን ኣቶ ለማ ምስ ውድብ ብርጽግና ሓቢሩ ነቲ ለውጢ ከቐጽሎ ምዃኑን፡ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሮም ናይ ሓሳብ ፍልልያት ኮፍ ኢሎም ብምዝርራብ ከምዝፈትሕዎ ተገሊጹ።

ዝነበሮም ፍልልያት ብከመይ መልክዑ ፈቲሖምዎ ዝብል ዝብል ሕቶ ዛጊት መብርሂ ኣይረኸበን፤ ኣቶ ሳዳት ግን ፈጻሚ ስራሕ እቲ ውድብ ብዝገበሮ ዘተ ከምዝተፈሐ እዩ ዝዛረብ።

አቶ ለማ ንምንታይ ስቕታ መሪጹ?

ኣቶ ለማ ምስ ድምጺ ኣመሪካ ኣብ ዝነበሮ ቃለ-መሕተት፡ ኣብቲ ዝሓዞ ቅዋም ለውጢ እነተገይሩ፡ ንመራኸቢ ብዙሓን ከምዘፍልጥ ተዛሪቡ ብምንባሩን፡ ተሰማሚዑ ምስተባህለ ድማ፡ ብዙሕ ሰብ ካብ ኣቶ ለማ ክሰምዕ ትጽቢት ገይሩ ነይሩ።

ኮይኑ ግና፡ ኣቶ ለማ ክሰብ ሕጂ ዝተዛረቦ ነገር የለን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣቶ ለማ ንማዕከናት ዜና ከይዛረብ ስለዝተኸልከለ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ።

እዚ ካብ ጥርጣረ ዝተበገሰ እዩ ዝብል ኣቶ ሳዳት ግና "እቲ ፍልልይ ብዘተ ተፈቲሑ እዩ። እዚ ሓቂ እዩ፤ እቲ ዘተ ምስተኻየደ ብምርድዳእ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ንሱ ኣብ ናይ ሓላፍነት ቦትኡ እዩ ዘሎ'' ይብል።

ብተወሳኺ " ኣቶ ለማ እንድሕሪ ዘይተዛሪቡ እቲ መግለጺ ጌጋ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ልክዕ ኣይኮነን። በቲ ውድብ ዝተውሃበ መግለጺ፡ ናይቲ ፈጻሚ ስራሕን ናይ ብጻይ ለማን ቅዋም ተጌሩ ክረአ ኣለዎ" ኢሉ።

ደገፍቲ ለማ ካብ ስራሕ ይባረሩ ድዮም ዘለዉ?

ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኦሮምያ፡ ካብ ታሕተዋይ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ናይ ምሻምን ምውራድን ስራሓት ይካየድ እዩ ዘሎ።

ንፖለቲካ እቲ ክልል ዝከታተሉ ሰባት ድማ፡ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ለማ መገርሳ ካብ መዝነቶም ይባረሩ ከምዘለው ይዛረቡ።

ኣቶ ሳዳት ግና "እቲ ውድብ ብናይ ባዕሉ መመዘኒ ንሰበ ስልጣን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምቕይያራት ይገብር እዩ። ይምድብ 'ውን እዩ። ከምዚ ዓይነት ምውራድን ምድያብን ዝካየዱ ድማ ኣብ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ መሰረት ገይሩ ኣይኮነን'' ይብል።

"ኣብዚ እዋን ውድባዊ ኣተሓሳስባ' እምበር ' ናይ ኣቶ ለማ ሓሳብ' ዝበሃል የለን" ብምባል ዝነበሩ ፍልልያት ከምዝተፈትሑ ኣቶ ሳዳት ይዛረብ።