ራብዓይ መድረኽ ዙር ጋቦን፡ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብጫ ማልያ ዓቂቡ

ዙር ጋቦን 2020 Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ዙር ጋቦን 2020

ሎሚ ካብ ላምቦርነ ናብ ማውላ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 190 ኪሎ ሜተር ዙር ጋቦን ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ካሜርናዊ ክሎቪስ ካምዞንግ ክዕወተሉ እንከሎ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብጫ ማልይኡ ዓቂቡ።

ኣብዚ ናይሎሚ ካብ ኩሉ መድረኻት ዝነወሐ ውድድር፡ ምስ ጋንታ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቬንስ ዝወዳደር ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሓሙሻይ ክወጽእ እንከሎ ሄኖክ ሙሉብርሃን ታሽዓይ ብምዃን ውድድሩ ዛዚሙ።

ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብዚ ናይ ሎሚ ራብዓይ መድረኽ ምስታ ካልኣይቲ ጉጅለ ኣብ መበል 17 ብምውጻእ ኣብ ብጫ ማልያ ምስ ዝወዳደርዎ ግዜ ከይከሰረ ብምውድኡ፡ ብጫ ማልይኡ ዓቂቡ ጽባሕ ንራብዓይ ማዓልቲ ለቢስዋ ኣብ መስመር ክኣቱ እዩ።

ብዘይካ እዚ ዳዊት የማነ መበል 28፡ መኽሰብ ደበሳይ መበል 36፡ ሮቤል ምኪኤል መበል 65፡ ከምኡ እውን ሲራክ ተስፎም መበል 81 ብመዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ።

ኣብ በጫ ማልያ ሎሚ ንሳልሳይ ግዙኡ ዝለበሳ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ 14 ሰዓትን 59 ደቒቕን 51 ካልኢትን ክዕቕባ እንከሎ፡ ተቀዳዳሚ ጋንታ ናቹራል ፎርኤቨር ጆርዳን ላቫስየር ብ4 ካልኢት ድሒሩ ይስዕቦ፡ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ10 ካልኢት ድሒሩ ራብዓይ፡ ዳዊት የማነ 19 ካልኢት ድሒሩ ኣብ መበል 9 ተቐሚጦም ኣለዉ።

ኣብ ናይ ነጥቢ እትውሃብ ቀጠልያ ማልያ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ80 ነጥቢ ቢንያም ግርማይ ብ76 ቀዳማይን ካልኣይን ክኾኑ እንከለዉ፡ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ68 ነጥቢ ኣብ ሓሙሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ።

ኣብ ናይ መንእሰይ ጻዕዳ ማልያ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ብቕደም ተኸተል ቀዳማይን ካልኣይን ክኾኑ እንከለዉ ዳዊት የማነ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ።

ንኣምበሳ ዓቐበት እትውሃብ ነጠብያብ ማልያ ዳዊት የማነ ብ16 ነጥቢ ንራብዓይ መዓልቱ ዓቂብዋ ኣሎ።

ብጋንታ ኣብ ዝውሃብ ሽልማት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ጋንታ ርዋንዳ ብ2 ደቒቕን 56 ካልኢትን ድሒራ መሪሕነታ ብጋንታ ርዋንዳ ተመንጢላ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ።

ሓምሻይ መድረኽ ዙር ጋቦን ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ካብ ላምቦርነ ናብ ቢፎን ናይ 82 ኪሎ ሜተር ውድድር ክካየድ እዩ።

Image copyright Biniam Ghirmay
ናይ ምስሊ መግለጺ ዕውት ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ 2020

ወጽኢት ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን

ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ካብ ሚትዚክ ናብ ንጆለ 186 ኪሎሜትር ዝሽፍን ውድድር ተጻዋታይ ጋንታ ኒፖ ደልኮ ዋን ፕሮቨንስ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተዓዊቱ።

ቢንያም ግርማይ ውድድሩ ንኽዛዝም 4 ሰዓትን፡ 16 ደቒቕን፡ 28 ካልኢትን እዩ ወሲድሉ።

ተቀዳዳማይ ጋንታ ናቹራል ፎር ኤቨር ጆርዳን ሌቫሶር ካልኣይ፡ ወዲ ጋንትኡ ንናትናኤል ብርሃነ ኢማንኤል ሞሪን ሳልሳይ ክወጽኡ እንከለዉ፡ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ብቕደም ተኸተል ሓምሻይን ሻድሻይን ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም።

ኣብዚ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ፡ ዳዊት የማነ መበል 22፡ መኽሰብ ደበሳይ መበል 24 ሮቤል ምኪኤል መበል 37ሲራክ ተስፎም መበል 38፡ ከምኡ እውን ናትናኤል ብርሃነ መበል 72 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ።

ብጫ ማልያ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ10 ሰዓትን 20 ደቒቕን 56 ኣልኢትን፡ ንኻልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ተቀዳዳማይ ናቹራል ፎር ኤቨር ጆርዳን ለቫሰር ብኣርባዕተ ካልኢት በሊጹ፡ ሎሚ'ውን ዓቒብዋ ብምውዓሉ ጽባሕ'ውን ብጫ ማልያ ኣብ ዝባኑ ለቢስዋ እዩ ናብ ውድድር ክኣቱ።

ኣብ ብጫ ማል ሁኖክ ሙልብርሃን 10 ካልኢት ድሒሩ መበል ራብዓይ፡ ዳዊት የማነ መበል 9 ብምኳን ኤርትራ ሰለስተ ተጻወትቲ ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ ክትሰርዕ ኣኽኢሎማ ኣለዉ።

ንኣምበሳ ዓቐብ እትውሃብ ነጠብጣብ ማልኣ ዳዊት የማነ ብ16 ነጥቢ ሕጂ'ውን ዓቒብዋ ኣሎ፡ መኽሰብ ደበሳይ ኸኣ ብሽዱሽተ ነጥቢ ኣብ ሓሙሻይ ተሰሪዑ'ሎ።

ብነጥቢ ንዝመርሕ እትውሃብ ቀጠልያ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ67 ነጥቢ ክውንና እንከሎ፡ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ64 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ።

ንመንእሰይ ኣብ እትውሃብ ጻዕዳ ማልያ እውን ናትናኤል ተስፈጽዮን ንውድድሩ ብ10 ሰዓት፡ 20 ደቒቕን 56 ካልኢትን ብምዝዛም ነቲ 10 ካልኢት ዶንጉዩ ውድድሩ ዝወድአ ሄኖክ ሙሉብርሃን ቀዲሙ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ።

ብጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ ብ 31 ሰዓትን 3 ደቒቕን 48 ካልኢትን ቀዳመይቲ ብምኳን ነዚ ውድድር ክትቅልሶ እንከላ፡ ጋንታ ኮፊደስ ብ26 ካልኢት ድሒራ ትስዕባ ኣላ።

ጽባሕ ዝካየድ ራብዓይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ እቲ ዝነወሐ ኮይኑ ካብ ላምቦርነ ናብ ሞውላ ናይ 190 ኪሎ ሜተር ራሕቒ እዩ ክሽፍን።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ዙር ጋቦን 2020

ወጽኢት ካልኣይ መድረኽ ዙር ጋቦን

ካልኣይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ካብ ከተማ ቢታም ናብ ኦየም ናይ 107 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ውድድር፡ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዓዊትሉ።

ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብቲ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቀዳማይ ዝወጽአ ኢጣልያዊ ኣቲልዮ ቪቫኒ ብጫ ማልያ ተቐቢሉ ኣሎ።

ኣብዚ ካልኣይ መድረኽ ናትናኤል ተስፋጽዮን ውድድሩ ንኽውድእ 2 ሰዓትን 30 ደቂቕን 42 ካልኢትን'ዩ ወሲዱሉ። ካልኣይ ኣልጀርያዊ ዮሱፍ ረጉጊ፡ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኸኣ ሳልሳይ ብምዃን እዮም ውድድሮም ዛዚሞም።

ዳሚት የማነ መበል 16፣ መኽሰብ ደበሳይ መበል 22፣ ናትናኤል ብርሃነ ( ጋንታ ኮፊደስ) መበል 53፣ ሮቤል ሚኪኤል መበል 57፣ ቢንያም ግርማይ (ጋንታ ኒፖ ዴልኮ) መበል 68 ብመዃን ውድድሮም ዛዚሞም።

ኣብ ሓፈሻዊ ውጽኢት ናትናኤል ተስፋጽዮን ንክልቲኡ መድረኻት ብ6 ሰዓትን 4 ደቒቕን 28 ካልኢትን ውድድሩ ብምዝዛም፡ ነዚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሖ እንከሎ፡ ዳዊት የማነ ግዜ ከይከሰረ ካልኣይ፣ ኣልጀርያዊ ዮሱፍ ሳልሳይ፡ ከምኡ እውን ሄኖክ ሙሉብርሃን ራብዓይ ብምዃን ነዚ ውድድር ይቕልስዎ ኣለዉ።

ሲራክ ተስፎም 11 ካልኢት ድሒሩ መበል 17፣ መኽሰብ ደበሳይ 46 ካልኢት ድሒሩ መበል 21፣ ቢንያም ግርማይ 15 ደቒቕን 39 ካልኢትን ድሒሩ መበል 48፣ ናትናኤል ብርሃነ መበል 55 ኮይኖም ንብጫ ማልያ የቋምቱ ኣለዉ።

ኣብቲ ንመንእሰይ ዝውሃብ ጻዕዳ ማልያ ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ዳዊት የማነን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ።

ኣብቲ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ እውን ሄኖክ ሙሉብርሃን 46 ነጥቢ፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን 45 ነጥቢ፣ ኣልጀርያዊ ዮሱፍ 40 ነጥቢ ብምውህላል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዖም ኣለዉ።

ኣብ ናይ ዓቐብ እተውህብ ነጠብጣብ ማልያ ዳዊት የማነ 16 ነጥቢ ብምውህላል ክውንና እንከሎ፡ ርዋንዳዊ ሞየስ ሞጉሻ ብ8 ነጥቢ ካልኣይ፣ መኽሰብ ደበሳይ ኸኣ ብ6 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣሎ።

ብደረጃ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንውድድራ 18 ሰዓት 13 ደቒቕን 57 ካልኢትን ዛዚማ ቀዳመይቲ ክትከውን እንከላ፡ ርዋንዳ 34 ካልኢት ድሒራ ካልኣይቲ፣ ናትናኤል ብርሃነ ዝወዳደረላ ጋንታ ኮፊደስ ከኣ ብ41 ካልኢት ተፈንቲታ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ።

ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ጽባሕ ካብ ሚትዚክ ናብ ንጆለ 186 ኪሎሜትር ዝሽፍን ውድድር ክካየድ እዩ።

ወጽኢት ቀዳማይ መድረኽ ዙር ጋቦን

ዙር ጋቦን ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ 2020 ናይ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ ብኣወዳድብኡ ካብ ኣፍሪቃ ዝበለጸ ምዃኑ ዝንገረሉ ቅድድም ብሽክለታ 20 ጥሪ ኣብ ካሜሮን ጀሚሩ።

ሸዱሽተ ኣባላት ዝሓቖፈት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ጋንታታት ዝጸወቱ ክልተ ኤርትራውያን ተደሚረሞም ብሓፈሻ 8 ኤርትራውያን ኣብዚ ውድድር ይሳተፉ ኣለዉ።

ንመበል 15 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ፡ ሎሚ ቀዳማይ መድረኽ ካብ ከተማ ቢታም ናብ ኢቦሎዋ (ካሜሮን) 149 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ እዩ ነይሩ።

ንቀዳማይ መድረኽ ዙር ጋቦን ተቐዳዳሚ ጋንታ ኮፊደስ ኣቲልዮ ቪቫኒ ብ 3 ሰዓት 33 ደቂቕን 47 ካልኢት ክዕወተሉ እንከሎ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዳዊት የማነ ብሰለስተ ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።

ብዘይካ እዚ ምስ ጋንታ ኒፖ ደልኮ ዋን ፕሮቨንስ ዝጻወት ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ ቀዳማይ ብሽዱሽተ ካልኢት ድሒሩ ሻድሻይ ክወጽእ እንከሎ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ቀዳማይ ብ10 ካልኢት ድሒሩ ሻምናይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።

ኣብዚ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ቀዳሞት ዓሰርተ ኮይኖም ውድድሮም ክዛዝሙ እንከለዉ፡ ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 11፡ መኽሰብ ደበሳይ መበል 14፡ ምስ ጋንታ ኮፊደስ ዝወዳደር ናትናኤል ብርሃነ መበል 33፡ ሲራክ ተስፎም መበል 65፡ ሮቤል ሚኪኤል መበል 76 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም።

ኣብዚ ውድድር ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ጋቦን፣ ርዋንዳ፣ ኣልጀርያ፣ ሞሮኮ፣ ቡርኪናፋሶ፣ ካሜሮን፣ ኣይቮሪኮስት ከምኡ እውን 7 ኮንቲነንታልን ፕሮኮንቲነንታልን ጋንታታትን ነብሲ ወከፈን ሸሹዱሽተ ተቐዳደምቲ ኣሰሊፈን 90 ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ መስመር ተረኺቦም።

ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰለሙን እትምራሕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዳዊት የማነ፣ ሲራክ ተስፎም፣ ሮቤል ሚኪኤል፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መኽሰብ ደበሳይን ክትውከል እንከላ፡ ምስ ጋንታ ኮፊደስ ዝጻወት ኣብ 2014 ተዓዋቲ ብጫ ማልያ እዚ ውድድር ዝነበረ ናትናኤል ብርሃነ ከምኡ እውን ምስ ጋንታ ነፖ ደልኮ ዋን ፕሮቬንስ ዝወዳደር ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር ይሳተፉ ብምህላዎም ብዝሒ ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ናብ 8 ክብ ኢሉ ይርከብ።

ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወትሉ ተቐዳደምቲ

2019- ኢጣልያዊ ቦኒፌዞ ኒኮሎ

2018- ርዋንዳዊ ኣረሩያ ጆሴፍ

2017- ፈረንሳዊ ጀን ዮሃን

2016- ፈረንሳዊ ፐቲት ኣድርያን

2015- ቱኒዝያዊ ጊቶይ ራፌ

2014- ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ

2013- ፈረንሳዊ ጀን ዮሃን

2012- ፈረንሳዊ ቻርትዩ ኣንቶኒ

2011- ፈረንሳዊ ፍንሳዊ ቻርትዩ ኣንቶኒ

2010- ፈረንሳዊ ቻርትዩ ኣንቶኒ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ