ኤርትራ፡ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምምዛዙ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን

ህንጻ ሚኒስትሪ ዜና Image copyright MOI

ሓድሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ከም ዝተመዘዘ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን።

እቲ ነቲ ዞባ ከመሓድር ዝጸንሐ ኣቶ ኤፍረም ገብረክርስቶስ መዓስን ስለምንታይን ካብ መዝነቱ ከም ዝወረደ ግን ዝተገልጸ የለን።

መንግስታዊት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ናይ 18 ጥሪ ሕታማ ኣብ ዘውጽኣቶ ዜናዊ ጸብጻብ፡ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን ዝተባህለ ሓደ ካብ ካድረታት ህግደፍ ምዃኑ ዝንገረሉ ሰብ "ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ" ከም ዝኾነ ብምጥቅኣስ፡ ንኣኼባ ምምሕዳር ናይቲ ዞባ ከም ዝመርሐ ኣቃሊሓ።

እቲ ጸብጻብ ኣብ መንግስታዊት ተለቪዢን ኤርትራ (ቲቪኤረ) እውን ተመሓላሊፉ'ዩ። እቲ ሓድሽ ኣመሓዳሪ መዓስ ከም ዝተመዘዘ ግን ኣይገለጻን።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ንኹለን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ካብ ዝዓጽወን ንደሓር፡ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ጥራይ'የን ክሰርሓ ዝፍቀደለን።

ኣብ ኤርትራ፡ መብዛሕትኡ እዋን፡ ሚኒስተራትን ኣመሓደርቲ ዞባታትን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ክሽየሙን ካብ መዝነቶም ክወርዱን እንከለዉን ንህዝቢ ብወግዒ ኣይግለጽን'ዩ።

ስራሕ ድሕሪ ምጅማሮም ብኸምዚ ናይዚ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ኣብ ዜናዊ ጸብጻባት'ዩ ኩነታቶም ዝፍለጥ።

ኣብ ሓምለ 2018፡ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ሚኒስተር ትምህርቲ ኤርትራ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፡ ኣምባሳደር ሃገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን ከም ዝተመዘዘ ብወግዒ ተገሊጹ ነይሩ።

ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ስለምንታይ፡ ምሻምን ምውራድን ሰበስልጣን ንህዝቢ ክገልጽ ፍቓደኛ ከምዘይኮነ ንጹር ኣይኮነን።

ሓይልታት ጸጥታ ብፍላይ ወታሃደራውያን ኣዘዝቲ ኣብ ምምሕዳር ዞባታት ዓቢ ተራ ከም ዘለዎም ይፍለጥ።

ኣመሓደርቲ ካልኦት ዞባት ኤርትራ ብዓል መን'ዮም

ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ካብ ልዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ'ዩ። ንሱ ካብ ወታሃደራዊ ሓላፍነቱ ድሕሪ ምውራዱ ሓላፊ ኮሚሽን ስፓርት ኮይኑ'ውን ኣገልጊሉ ነይሩ'ዩ።

ካልእ ወታሃደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ልብሱ'ውን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ዝተመዘዘ'ዩ።

ዞባ ጋሽ ባርካ ዘመሓድር ዘሎ'ውን፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኮይኑ ዝሰርሐ ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ይበሃል።

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጂቡቲን ሱዳንን ኮይኑ ዘገልገለ ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ ድማ ኣመሓዳሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ'ዩ።

ንዞባ ዓንሰባ ዘመሓድር ዘሎ ድማ፡ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ይበሃል።

ተወሳኺ ዛንታ