ክብደትኩም ክተጉድሉ ትድልዩ ዶ? ፕረዚደንት ኡጋንዳ ንሕቶኹም መልሲ'ለዎ!

ዮወሪ ሙሰቨኒ Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ 1986 ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሙሰቨኒ፡ ኣብቲ ኣብ 2021 ዝግበር ዝቕጽል ምርጫ'ውን ክወዳደር'ዩ

ፕረዚደንት ኡጋንዳ፡ ዮወሪ ሙሰቨኒ፡ ድንሽ ኣየርላንድ (ኣይሪሽ ፖቴቶ)፡ ካሳቫን፡ መበቆላውያን ኣሕምልቲን ድሕሪ ምምጋቡ፡ ኣርባዓ ኪሎ ከም ዘራገፈ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

"ኩሉ ሳዕ ጥዑይ'የ፡ ሓካም ግን [ንዝነበረኒ] ጌጋታት ኣለሊዮሞ። ድሕሪኡ፡ ክጎድል ወሲነ" ይብል ፕረዚደንት ሙሰቨኒ።

እቲ ወዲ 75 ዓመት መራሒ፡ ንነዊሕ እዋን ዘየቕለበሉ ክብደቱ ክሳብ 106 ኪሎ በጺሑ ነይሩ።

"ዝተዳኸመ ይመስል" ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርገሐ ወረ፡ ስብሒ ኣካላቱ ብምጉዳሉ ጥራይ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ድኻም ከምዘይብሉ ተዛሪቡ።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብቲ ርእይቶታቱ ዘስፍረሉ ዲጂታላዊ ገጽ (ብሎግ)፡ "ሓካይም ንስብሒ ዘይምቅላስ ጌጋ ምዃኑ ስለዘይገለጹልና፡ ኣብ ኣካላቱ ስብሒ ክውህለል ኣፍቂዱ ነይሩ" ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ።

እዚ ሕጂ ዘለዎ ክብደት፡ 76 ኪሎ ምስቲ ዘለዎ 170 ሴሜ ቀሙት ዝመጣጠን ምዃኑ'ውን ጠቒሱ።

ፕረዚደንት ሙሰቨኒ፡ 30 ኪሎ ንምንካይ ክንደይ ግዜ ከም ዝወሰደሉ ግን ኣይሓበረን።

"ቁሩብ ካሳቫ እበልዕ፡ ምኽንያቱ ነቲ ናትኩም፡ ናይ ኣውሮጳ መግቢን፡ ናይ ኢስያ መግብን ኣይበልዕን'የ። ናትና መግቢ'የ ዝበልዕ፡ ንሱ ኸኣ ካሳቫ፡ በናና፡ ብልቱግን ኣሕምልትን'ዩ" ክብል ንኣቕራቢ ቢቢሲ መደብ ኒውዝደይ፡ ኣላን ካሱጃ ተዛሪቡ።

"ስለዚ፡ ንጉሆ ቁሩብ ካብኡ እበልዕ። ድሕሪኡ ምምሳሕ የለን፡ ማይን ቡን ብዘይ ሽኮርን ጥራይ'የ ዝሰቲ፡ ምኽንያቱ፡ ሕማቕ'ዩ- ሽኮር ጽቡቕ ኣይኮነን" ኢሉ።

"ድሕሪኡ፡ ከባቢ ሸውዓተ [ናይ ምሸት] ምስ ኮነ፡ ክልተ ድንሽ ኣየርላንድ እበልዕ፡ ምኽንያቱ ትሑት መጠን ሽኮር ስለዘለዎ። ንከስዐ፡ ገለ ነገር የእቱ ከምዘለኹ ንምዕሻው ድማ ብዙሕ ኣሕምልቲ እበልዕ፡ መምልኢ ከብዲ ጥራይ ክንሱ።"

ኣብ 2015፡ ምስ ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስተራኸቡ፡ ከምዘይኣረገን ጸቡቕ ከምዘሎን ከም ዝነገሮ'ውን ይዝክር።

"ኣብ ኡጋንዳ ዝበቖለ መግቢ ስለዝበልዕ ምዃኑ ከይነገርክዎ፡ረሲዐዮ" ይብል ሙሰቨኒ።

እቲ ንዜጋታት ሃገሩ ናይ ጥዕናን ፋሽንን ማዕዳታት ካብ ምሃብ ድሕር ዘይብል ፕረዚደንት፡ ዩጋንዳውያን፡ ንምዕራባዊ ዓይነታት መግቢ ገዲፎም፡ ነቲ ጥዕና ዝህብን ካብ ሕማማት ዝከላኸልን ዝብሎ መግቢ ሃገሮም ከዘውትሩ ይመክር።

ዮወሪ ሙሰቨኒ፡ ካብ 1986 ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ'ዩ። ኣብቲ 2021 ዝግበር ዝቕጽል ምርጫ ተወዳዲሩ፡ ን6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ትጽቢት ኣለዎ።

ኣብቲ ምርጫ፡ ወዲ 37 ዓመት ህቡብ ድምጻውን ፖለቲከኛን ዝኾነ ኣባል ባይቶ ቦቢ ዋይን ኣንጻሩ ክወዳደር'ዩ።

ቅድሚ ክልተ ሳሙናት፡ ፕረዚደንት ሙሰቨኒ፡ ንመንግስቲ ሚልቶን ኦቦተን ንምውዳቕ ንሱን ሓይልታቱን ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ንምዝካር፡ ናይ ኣስታት 195 ኪሜ ጉዕዞ እግሪ ኣካይዱ ነይሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት