ትግራይ፡ ኮኾብ ተዋሳኢት ሆሊውድ እልፍነሽ ኣስፍሃ ሃደራ መቐለ ኣትያ

እልፍነሽ ምስ ኣዲኣ

ኮኾብ ተዋሳኢት ኢንዳስትሪ ፊልም ሆሊውድ ዝኾነት እልፍነሽ ኣስፍሃ መቦቆል ወላዲ ኣቡኣ ኣብ ዝኾነት ትግራይ ዑደት ንምግባር መቐለ ኣትያ።

ኣብቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተገበረላ ፅምብል ኣቀባብላ ወለዳ፣ ስድርኣ ከምኡ እውን ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም ክርከቡ እንከለው፤ በቲ ዝተገበረላ ኣቀባብላ ኣዝያ ከምዝተሓጎሰት ንቢቢሲ ተዛሪባ።

"ኣብታ ዝነብረላ ኒውዮርክ ከምዚ ዝበለ ኣቀባብላ ኣይረኽቦን። ክንድዚ ዝኣክል ርሕቐት መጺአ ኣብታ ዝተወለድኩላ ኒውዮርክ'ኳ ዘይረኸብክዎ ክብሪ ክረክብ ምኽኣለይ ፍሉይ እዩ" ኢላ።

ንልዕሊ 12 ዓመታት ናብ ትግራይ/ኢትዮጵያ ከይመጽአት ምጽንሓ ዝሓበረት እታ ኮኾብ ተዋሳኢት፡ ሎሚ ዝመጽኣትሎም ብዙሓት ምኽንያታት ከምዘለዉዋ ገሊጻ።

"ዘለኒ ርክብ መሊሰ ብምጥንኻር ኣብዚ ዝተለወጡን ዘይተለወጡን ብዙሓት ነገራት ንምዕዛብ'ዩ። ኣብዚ ናብ ወለዶታት ክሰጋገሩ ዝኽእሉ ብዙሓት ዝተዓቀቡ ነገራት ከምዘለዉ እሓስብ" ኢላ እልፍነሽ።

ካብዚ ብተወሳኺ ብኣቡኣ ኣይተ ኣስፍሃ ሃደራን ኣዲኣ ኪም ኒኮልስን ዝንቀሳቐስ 'ኣፍሪቃን ሰርቪስስ ኮሚቴ' ዝተባሀለ ትካል ግብረ-ሰናይ ዘጣየሶም ክሊኒካት ከምእትዕዘብን ሓቢራ።

"ኣብ መጻኢ ድማ ምስኦም ብምዃን ዝሓሸን ተበጻሕን ስራሕቲ ክፍሊ መዋልዳን ንምጥንኻር ክሰርሕ ድልየት ኣለኒ" ኢላ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ሓጺር ዕላል።

እልፍነሽ ንደቀንስትዮን ንህፃውንትን ዓሊሞም ዝካየዱ ዘለዉ ልምዓታዊ ስራሕቲ'ውን ክትርእይ እያ።

ኣብ ጻንሒታ ናብ ጎቦታት ገረዓልታ ከምእትበጽሕ፣ ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ድማ ንሓጺር መዓልታት ከምእትጸንሕ ተዛሪባ።

ድሕረ ባይታ

እልፍነሽ ብ1985 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ኒውዮርክ - ሃርለም ተወሊዳ። ኣቡኣ ኣይተ ኣስፈሃ ሃደራ ብ1979 ናብ ኣሜሪካ ብስደት ከምዝኣተወ ይግለጽ። ኣዲኣ ድማ ኣውሮጳዊት'ያ።

ነቲ ሕዚ ብኮኾብ ተዋሳእነት ዝበጽሓትሉ ደረጃ፡ እቲ ገና ብንእስነታ ተመሃሪት ቤት ትምህርቲ ስነጥበብ ሃርለም ኮይና ዘንጸፈቶ ሰረት ከምዝኾነ ይዝረብ።

Image copyright Getty Images

ንፈለማ እዋን ዝተዋሰኣትሉ ፊልም '1/20' ዝብል ርእሲ ዝነበሮ ኮይኑ፡ ብድሕሪኡ ኣብ ከም 'ዳ ብሪክ'፣ 'ዘ ብላክ ሊስት'፣ 'ኦልድ ቦይ'፣ 'ሾው ሚ ኤ ሂሮ'፣ 'ዘ ፓኒሸር' ዝብሉን ካልኦትን ብዙሓት ፊልሚታት ከምኡ'ውን ናይ ተሌቪዥን ድራማታት ተሳቲፋ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ብተሌቪዥን ኣብ ዝቐርቡ ተኸታተልቲ ድራማታትን ካልኦት ሓጸርቲ ፊልምታትን እናሰርሐት ትርከብ።

ተወሳኺ ዛንታ